Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
“Och Gud såg att det var gott”
Startsida Sabbatsskollektioner “Och Gud såg att det var gott”
“Och Gud såg att det var gott” PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Alexander   
2008-07-06 13:14

1:a läxan - Sabbaten den 5 juli 2008

 

Inledande tanke

“Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.” (Predikaren 3:11.)

Människans ursprungliga värdighet

1. Vilken var Guds plan med människans skapelse? Till vems upphöjda avbild skapades människan?

“Gud sade: ‘Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.’ Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.” (1 Mose 1:26, 27.)

“Människan kom från Guds hand som en fullkomlig organism och med en vacker gestalt. Det faktum att hon under sextusen år har motstått det ständigt ökande trycket av sjukdom och synd är ett betydande bevis för den uthållighetens kraft med vilken hon ursprungligen hade varit utrustad. Fastän människorna före syndafloden i allmänhet ohejdat hängav sig åt synd, tog det mer än tvåtusen år innan överträdelsen av naturlagarna blev påtagligt kännbar. Om Adam inte hade ägt större fysisk kraft än människan har i dag, skulle släktet har dött ut redan tidigare.” – Counsels on Health, s 19.


2. Vilken ädel värdighet kännetecknade människans tillvaro och liv?


“Se, endast detta har jag funnit att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många onda planer.” (Predikaren 7:30.)

“Enligt 1 Korintierna 11:7 skapades de första människorna till ‘en avbild och avglans av Gud’. De fick begåvning som låg helt i linje med den goda avsikt Gud hade för dem. Till sitt yttre liknade de sin Skapare. Kroppens former var symmetriska och charmfulla, ansiktsdragen fullkomliga. Ögonen strålade av hälsa och visade deras glädje och hopp. Likheten med Gud märktes inte bara i det yttre. Även intellektet och deras inre återspeglade Skaparens storhet.

Adam och Eva utrustades med så fina intellektuella och andliga gåvor att de bara var lite ‘ringare än änglarna’ (Hebréerna 2:7). De hade mycket klar uppfattningsförmåga, inte bara om underverken i det universum de kunde se, utan också om sitt moraliska ansvar och sina moraliska förpliktelser.” – Vägen till mognad, s 28.

“Gud skapade människan rättsinnig. Han gav henne ädla karaktärsdrag utan böjelse till det onda. Han utrustade henne med stora intellektuella förmågor, och lade fram inför honom de starkaste skälen för hennes lojalitet. Fullkomlig och beständig lydnad var villkoret för evig sällhet. På detta villkor skulle hon få äta av livets träd.” – Conflict and Courage, s 13.

Nära förhållande med Gud

3. Vilket nära förhållande fanns i begynnelsen mellan Gud och människan?


“Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sade till honom: ‘Var är du?’ Han svarade: ‘Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig.’ Då sade han: ‘Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?’ ... Och Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde dem.” (1 Mose 3:8-11, 21.)

“Adam i hans syndfria tillstånd förlänades öppen, fri och lycklig gemenskap med sin Skapare. Efter hans överträdelse skulle Gud ha kontakt med människan genom Kristus och änglarna.” – The Story of Redemption, s 51.

“Adam och Eva fick kunskap genom direkt kontakt med Gud, men de lärde också känna honom genom hans verk. Allt det som Gud skapade var i sitt ursprungliga, fullkomliga tillstånd ett uttryck för Guds tankar.

För Adam och Eva överflödade naturen av bevis på Guds vishet. Men som en följd av människans överträdelse avstängdes hon från den undervisning hon tidigare fått i sin direkta gemenskap med Gud, och även i hög grad från hans verk.” – Vägen till mognad, s 25.

Frid även mellan och bland djuren

4. Vilket förhållande rådde i begynnelsen mellan människan och djuren? Har det varit enligt Guds plan då han gjorde människan till herre över alla livsformer på jorden, att människan skulle döda djuren och använda dem åt sig själv?


“Herren Gud hade format alla markens djur och alla himlens fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så skulle den heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och åt alla markens vilda djur. Men år mannen fanns ingen medhjälpare som var hans like.” (1 Mose 2:19, 20.)

“Och Gud sade: ‘Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta skall ni ha till föda.” (1 Mose 1:29.)

“Adam och hans följeslagerska skulle härska över jorden, så länge de förblev trogna mot Gud. De erhöll en oinskränkt makt över alla levande djur. Lejonet och lammet lekte fredligt omkring dem eller låg bredvid varandra vid deras fötter. De lyckliga fåglarna flög omkring dem utan fruktan; och då de uppsände sina glada sånger till Skaparens lov, stämde Adam och Eva in med dem i tacksägelse till Fadern och Sonen.

De undersökte blad, blomma och träd samt inhämtade från dem deras hemligheter. Adam kände varje levande varelse från den starke leviatan, som rör sig i vattnet, till den obetydliga insekten, som fladdrar i solljuset. Han hade givit vardera dess namn, och han var förtrogen med allas natur och vanor.” – Patriarker och profeter, s 42, 43.


5. Existerade djungellagen vid denna tid (att de starkare djuren dödar och äter upp de svagare)? Vilken underbar rapport gav oss Gud när skapelsen var avslutad?


“Gud sade: ‘Jorden skall frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag.’ Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott.”

“’Men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda.’ Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” (1 Mose 1:24, 25, 30, 31.)

När det gäller översättningen av 1 Mose 1:24, 25 använder några versioner uttrycket “vilda djur” eller “rovdjur”, som kan ge en fel förståelse att Gud har skapat våldsamma eller onda djur. Det är viktigt att betona att detta inte kan vara fallet, eftersom vers 25 slutar med orden: “Och se, det var mycket gott.” I dessa verser nämns tre kategorier av djur: boskapsdjur, reptiler och vilda djur. De första är boskapsbesättningen som tjänar människan; den andra, reptilerna i allmänhet, och den tredje gruppen är de djur som fritt strövar omkring på fältet eller i djungeln. Därför fanns det inga våldsamma eller onda djur i Eden, endast husdjur, reptiler och fritt omkring strövande djur eller vilt. Av den anledningen använder andra versioner inte uttrycken “vilda djur” eller “rovdjur”, utan bara “markens djur”. Samma uttryck “markens djur” används i 1 Mose 2:19, 20; 3:1, och här kan vi även förstå att det inte handlade om onda djur (se Bible Commentary, bd 1, comments on 1 Mose 1:24, 25).

“Det skulle inte finnas någon död i Eden.” – Counsels on Diet and Foods, s 81.

“Djurens föda är växter och fröer ... Gud utsåg frukt i dess naturliga tillstånd för våra första föräldrar. Han lämnade lustgården i Adams hand till att odla och sköta om den, och sade: ‘Du skall äta av den.’ Ett djur skulle inte döda ett annat djur för födans skull.” – Counsels on Diet and Foods, s 396.

Guds inbjudan i rätt tid till oss

6. Vilken helig inbjudan riktas därför i dag till var och en av oss?


“Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.” 1 Tessalonikerna 5:13.

“En kristen kommer inte att retas och munhuggas även med de mest ogudaktiga och otroende. Hur fel är det inte att tillåta denna anda bland dem som tror på sanningen och som söker frid, kärlek och endräkt! Paulus säger: ‘Håll frid med varandra.’ “ – Testimonies for the Church, bd 2, s 163.

“Gud leder ett folk ut från världen på den eviga sanningens upphöjda plattform, Guds bud och Jesu tro. Han kommer att fostra och rusta sitt folk. De kommer inte att vara oeniga, att den ene tror en sak och den andre har en helt motsatta tro och motsatta åsikter, där var och en går fram oberoende av kroppen. Genom de olika gåvorna och formerna av ledarskap som han har givit församlingen kommer de att uppnå enighet i tron. Om någon går upp i sina åsikter utan hänsyn till hans bröders omdöme, och försvarar sin kurs och påstår att han har rätt till sina egna särskilda åsikter, och sedan trycker dem på andra – hur kan han uppfylla Kristi bön? Och om någon annan och ytterligare någon annan reser sig, och var och en gör anspråk på att tro och tala som han tycker utan hänsyn till församlingens tro, var kommer då att finnas den enhet som bestod mellan Kristus och hans Fader, och som Kristus bad att den även måtte finnas bland hans bröder?” – Christian Experience and Teachings of Ellen G White, s 201-203.


7. Är frid en naturlig produkt av människans syndfulla natur? Vad måste vi göra för att uppnå den?


“... och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er.” (1 Tessalonikerna 4:11.)

“Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” (Hebréerna 12:14.)

“Frånstötande karaktärsdrag, antingen medfödda eller förvärvade, borde tas upp enskilt, och jämföras med rättfärdighetens upphöjda norm. Och i ljuset från Guds ord borde de beslutsamt motarbetas och övervinnas i Kristi kraft. ‘Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.’ ” – Fundamentals of Christian Education, s 136.

“Vi bör aldrig ge världen det oriktiga intrycket att de kristna är tungsinta och olyckliga. Om vår blick är fäst på Jesus, kommer vi att se en medkännande Återlösare. Vi skall återstråla ljuset från honom. Överallt där hans Ande råder där bor frid. Och där kommer också glädje att finnas eftersom den är en stilla, helig förtröstan på Gud.” – Vändpunkten, s 143.

Praktiskt exempel för oss

En dag i himlen. Glädjen av en dag som vi får vara i himlen kommer att gottgöra oss för alla lidanden och problem i denna värld. En sådan inspirerande bild finner vi i Earl D Sim’s rapport när han återvände till sitt barndomshem efter att han under sexton år har tjänstgjort som missionär i ett asiatiskt land.

“Efter många års hårt arbete i ett främmande land under många umbäranden och faror, avstängd från alla andra missionärer under en tid av krig, utan att kunna tillgodose livets mest grundläggande behov, återvände jag hem för att se min gamla mor och de andra medlemmarna av min familj.

Efter en flera veckor lång resa med båt och några dagar med tåg, kom jag till min hemstad. När jag steg av tåget och mötte min syster som jag inte hade sett på många år och som inte längre var ett barn utan en ung kvinna på tjugo år, kände jag en outsäglig glädje.

När vi närmade oss vårt hem, såg jag min mor stående i dörren och otåligt väntande på oss. Jag sprang och omfamnade henne. O vilken lycka att vara hemma igen med min älskade mor som gav mig livet! Detta vägde upp mitt hjärtas alla lidanden och sorgsenhet under de sexton år som vi har varit åtskilda från varandra.”

När jag hörde dessa ord kom jag ihåg vad himlen betyder för dem som arbetade och led i denna värld. “En dag i himlen kommer att vara tillräcklig lön för alla livets omväxlande skiften i Guds tjänst.” Sannerligen, Guds närvaro, Jesu Kristi kärlek, sällskap med änglarna och alla tidsåldrars återlösta, och paradisets frid kommer att torka tårarna och trösta alla hjärtan för evigt.


* * * * * * *

 

Senast uppdaterad 2009-01-04 14:50
 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.