Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Hans verk i världens begynnelse
Startsida Sabbatsskollektioner Hans verk i världens begynnelse
Hans verk i världens begynnelse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:03

2:a läxan -  Sabbaten den 10 januari 2009”Och dessa ämnen kommer att bli föremål för de frälstas studium genom hela evigheten. När de begrundar Guds skaparverk och återlösningsplan, skall ständigt nya sanningar uppenbaras för deras förvånade och hänförda sinnen. Allteftersom de lär mer och mer om Guds visdom, kärlek och makt, skall deras sinnen utvecklas och deras glädje oavbrutet öka.” – Vägledning, II, s 317.

DET SYNLIGA OCH DET OSYNLIGA SKAPAS

1. Vad säger Bibeln om andra världars existens? Vem skapade dem? Hebreerna 1:2; 1 Korintierna 8:6; Johannes 1:3.”Medan Guds ord talar om Kristi mänsklighet när han var på denna jord, talar den även tydligt om hans preexistens. Ordet fanns till som ett gudomligt väsen, ja som Guds evige Son, i hans sköte och ett med sin Fader. Från evighet var han förbundets medlare, han i vilken alla nationer på jorden, både judar och hedningar om de tog emot honom, skulle bli välsignade. ’Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.’ (Johannes 1:1). Innan människor eller änglar blev skapade, var Ordet hos Gud, och var Gud.

’Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.’ (Johannes 1:3.) Om Kristus har gjort allting, fanns han till före allting. De ord som talas med hänsyn till detta, är så tydliga att ingen behöver ha några tvivel. Kristus var i själva verket Gud i ordets främsta bemärkelse. Han var hos Gud från all evighet, Gud över allting, välsignad i all evighet.” – Selected Messages, bd 1, s 247.


2. Vad och vem innefattades dessutom i Guds underbara skapelseverk? Kolosserna 1:16; Job 38:4, 7.”Kristus, Ordet, Guds enfödde Son var ett med den evige Fadern – ett till väsen, natur och syfte – den enda varelse i hela universum som kunde få del av alla Guds planer och syften. Genom Kristus skapade Fadern alla himmelska väsen. ’I honom skapades all i himlen … tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter.’ (Kolosserna 1:16). Hela himmelen visade Kristus samma trohet och lydnad som de visade Fadern.” – Den stora striden, s 474

”Genom sin Son skapade Fadern alla himmelska väsen. ’I honom skapades allt i himlen ... tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.’ (Kolosserna 1:16). Änglar är Guds tjänare, som strålar av det ljus som alltid flödar från hans närvaro. De skyndar på snabba vingar att utföra hans vilja. Men Sonen, Guds Smorde, som ’utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord’ (Hebreerna 1:3), är upphöjd över dem alla.” – That I May Know Him, s 11.


3. Vad berättar Bibeln om himlens och jordens skapelse? Psalm 33:6, 9; Efesierna 3:9; Hebreerna 1:10.”I begynnelsen uppenbarades Gud i allt skapat. Det var Kristus som utspände himlen och lade jordens grundvalar. Det var han som placerade himlakropparna i sina banor och som skapade markens blommor. ’Du gör bergen fasta genom din kraft.’ ’Hans är havet, ty han har gjort det.’ (Psalm 65:7; 95:5). Det var han som fyllde jorden med skönhet och luften med sång. Och i allting på jorden, i luften och på himlen skrev han budskapet om Faderns kärlek.” – Vändpunkten, s 16.

ÅTERLÖSNINGSPLANEN BLIR UTFORMAD

4. När och var utformades återlösningsplanen? Uppenbarelse 13:8.”Planen utformades i himlen.” – Testimonies for the Church, bd 9, s 105.

”Frälsningsplanen hade blivit uppgjord, innan jorden skapades, ty Kristus är ’Lammet som är slaktat från världens grundläggning’ (Uppenbarelse 13:8) …” – Patriarker och profeter, s 59.

”Orden: ’Min stund har ännu inte kommit’, antyder att varje handling som Jesus utförde under sitt jordiska liv var ett förverkligande av den plan som hade funnits till av evighet. Innan han kom till jorden låg denna plan färdig för honom, fullkomlig i alla avseenden.” – Vändpunkten, s 136.


5. Hur beskriver de heliga Skrifterna denna plan? 1 Timoteus 3:16.”När vi fördjupar oss i Kristi liv och i karaktären hos hans uppgift, kommer ljuset från Ordet att stråla klarare för oss varje gång vi anstränger oss att upptäcka sanningen. Varje gång man söker kommer man att finna sådant som tidigare inte uppenbarats. Ämnet är outtömligt. Så länge det fortfarande finns tid kommer den ivrige granskaren att studera Kristi människoblivande, hans försoningsoffer och medlargärning. Och när man ser mot himlen och evigheten utbrister man: ’Erkänt stor är vår religions hemlighet.’” – Såningsmannen, s 102.


6. När gjordes denna eviga frälsningsplan känd för människan? Romarna 16:25.”Frälsningsplanen är inte någon efterkonstruktion, en plan som lades efter det att Adam syndat. Den var en uppenbarelse av den ’avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold’. (Romarna 16:25). Den var en utveckling av de principer som från evighet utgjort Guds regerings grundval. Från begynnelsen visste Gud och Kristus att Satan skulle göra uppror och att människan skulle falla genom rebellens förföriska makt. Gud hade inte någon del i syndens existens, men han förutsåg att den skulle komma. Därför vidtog han åtgärder för att möta den fruktansvärda olyckan. Så stor var hans kärlek till världen, att han ingick ett förbund och lovade att ge sin enfödde Son ’för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.’ (Johannes 3:16).


7. Vilket löfte om hopp och seger gavs i Eden omedelbart efter fallet? 1 Mose 3:15; Jesaja 43:1.”Huvudtemat i Bibeln, det som allting rör sig om i boksamlingen, är planen om människans befrielse och hur hon skall förnyas så att hon återigen blir Guds avbild. Från den första glimten av hopp i den dom som uttalades i Edens trädgård till det sista härliga löftet i Uppenbarelseboken: ’De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras panna’ (Uppenbarelse 22:4), har alla böcker och alla avsnitt i Bibeln till uppgift att visa samma underbara tanke – människan skall lyftas upp. Guds makt ’ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.’ (1 Korintierna 15:57.)” – Vägen till mognad, s 142.

TILL BEGRUNDAN

”Det finns många som i sina hjärtan beskyller Gud för att vara en hård Herre därför att han gör anspråk på deras ägodelar och deras tjänst. Men vi kan inte lämna något till Gud som inte redan tillhör honom. ’Från dig kommer allt,’ säger kung David, ’och ur din hand har vi givit det åt dig.’ Allt tillhör Gud, inte endast genom skapelsen, utan genom återlösningen. Alla välsignelser i detta liv och det tillkommande livet har givits oss, märkta med Golgata kors.” – Review and Herald, 23 december 1902.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.