Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Omständigheterna vid hans födelse
Startsida Sabbatsskollektioner Omständigheterna vid hans födelse
Omständigheterna vid hans födelse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:13

4:e läxan - Sabbaten den 24 januari 2009”Kristus var utnämnd till medlare för Guds skapelse, utsedd från evighet att vara vår ställföreträdare och garant. Innan världen skapades, var det planerat att Kristi gudomlighet skulle höljas i mänsklighet. ’En kropp’, sade Kristus, ’har du berett åt mig’ (Hebreerna 10:5). Men han kom inte i mänsklig natur förrän tiden var fullbordad. Då kom han till vår värld, ett litet barn i Betlehem.” – Selected Messages, bd 1, s 250.

EN UTMATTANDE RESA

1. Vilken lång, besvärlig resa gjorde Maria alldeles i slutet av sin graviditet? Lukas 2:1-5.För att resa från Nasaret (i Galiléen) till Betlehem (i Judéen) måste man färdas genom hela Samarien och tillryggalägga en sträcka på minst 120 km. På den tiden, utan tåg, buss eller bil, krävdes det en många dagar lång vandring. Detta skulle inte vara lätt för en kvinna under normala förhållanden. Vi kan därför föreställa oss hur stressande det måste ha varit för Maria att resa till fots eller rida på en åsna under de sista dagarna av hennes graviditet!

MESSIAS FÖDELSE

2. Kunde Josef och Maria hitta en bra plats till att stanna för natten, när de trötta och utmattade kom till Betlehem, deras fäders stad? Vad kan sägas om det mottagande som hade förberetts åt dessa ättlingar av kungligt släkt? Lukas 2:26, 27.”Änglar följde Josef och Maria under det att de reste från sitt hem i Nasaret till Davids stad. … Men i den stad som tillhör deras kungliga ätt, är Josef och Maria okända och utan anseende. Trötta och hemlösa vandrar de längs den trånga gatan från stadens port till den östra utkanten och söker förgäves efter en viloplats för natten. Det finns ingen plats för dem i det överfyllda värdshuset. I ett torftigt skjul, där djuren inhystes, finner de slutligen en tillflyktsort. Där blir världens Återlösare född.” – Vändpunkten, s 37, 38.


3. Jämför omständigheterna vid Jesu födelse och barndom med dem hos dina egna familjemedlemmar. Lukas 2:12, 16.”Hans födelse saknade all jordisk härlighet. Han blev född i ett stall och lagd i en krubba; men han blev mer ärad vid sin födelse än någon bland människors barn. Änglar från himmelen underrättade herdarna om Jesu ankomst, medan ljus och härlighet från Gud ledsagade deras vittnesbörd. De himmelska härskarorna spelade på sina harpor och ärade Gud. Jublande förkunnade de Guds Sons ankomst till en fallen värld för att utföra frälsningsverket och genom sin död bringa människorna frid, lycka och evigt liv. Gud erkände sin Sons ankomst till världen, och änglarna tillbad honom.” – Adventbudskapet, s 187.

FRÄLSAREN BLIR MOTTAGEN PÅ OLIKA SÄTT

4. Vad kände några människor angående Frälsarens födelse, medan andra gladde sig av hela sitt hjärta? Lukas 2:8-11, 20; Matteus 2:3.”På de marker där David som pojke hade lett sin hjord höll herdar alltjämt vakt om natten. Under de stilla och tysta timmarna samtalade de om den utlovade Frälsaren och bad om konungens ankomst till Davids tron. ’Då stod en ängel framför dem …’ ’Men ängeln sade till dem … Se, jag bådar er en stor glädje … Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad.’ …

Himmelen och jorden är i dag inte längre ifrån varandra än då herdarna lyssnade till änglarnas sång. Mänskligheten är alltjämt i lika hög grad föremål för himmelens omvårdnad som då människor i vanliga situationer mötte änglar under middagsraster och talade med himmelska sändebud i vingårdar och ute på fälten. Himmelen kan vara oss mycket nära under våra dagliga sysslor. Änglar skall följa dem som fullgör Guds uppdrag.” – Vändpunkten, s 38, 39.


5. Vilken fruktansvärd fara hotade det nyfödda barnet och dess föräldrar? Vilken profetia började redan gå i uppfyllelse? Matteus 2:13; Lukas 2:34, 35.”Många som aldrig har varit utsatta för prövningar, verkar vara utmärkta kristna, deras liv verkar vara felfritt. Men Gud ser att de har karaktärsdrag som måste bli uppenbarade för dem, innan de kan förstå och rätta till dem. Simeon profeterade under den helige Andes inspiration och sade till Maria: ’Se, detta barn är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.’ I Guds försyn försätts vi i olika situationer för att träna våra sinnesförmågor och utveckla karaktären under olika omständigheter.” – Testimonies for the Church, bd 4, s 55.

GUDS VÄGAR – BESVÄRLIGA MEN FULLKOMLIGA

6. Vilken uppmaning fick Jesu föräldrar av en ängel inte långt därefter för att rädda honom från en fruktansvärd fara? Hur lång var denna andra resa? Matteus 2:13, 14.Från Betlehem till Egypten var det mer än dubbelt så långt än från Nasaret till Betlehem. Detta betyder att den andra resan krävde minst 270 km vandring eller ridning. Föreställ dig hur många dagar de vandrade och hur besvärlig en så lång resa måste ha varit för Maria och hennes lilla barn!


7. Vilken stor skillnad finns det - i ljuset av de besvärligheter som denna lilla familj utstod - mellan vårt tänkande och den väg som Gud valde för sin älskade Sons liv? Jesaja 55:8-11; Efesierna 2:4, 5.”Guds handlingssätt med sitt folk syns ofta vara gåtfullt. Hans vägar är inte våra vägar, inte heller är hans tankar våra tankar. Många gånger är hans handlingssätt så emot våra planer och förväntningar att vi är förvånade och förvirrade. Vi förstår inte vår egensinniga natur. Och ofta när vi tillfredsställer oss själva i det att vi följer våra egna böjelser, smickrar vi oss själva att vi handlar efter Guds sinne. Och därför behöver vi rannsaka Skrifterna och be mycket, för att Herren enligt sitt löfte må ge oss förstånd.” – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s 503.

TILL BEGRUNDAN

”Kristus utsattes för kränkning och hån, förakt och åtlöje. Han hörde hur hans budskap, som var uppfyllt av kärlek, godhet och barmhärtighet, misstolkades och tillämpades på fel sätt. Han hörde hur man kallade honom för demonernas furste, eftersom han vittnade om att han var Guds Son. Hans födelse var övernaturlig, men de bland hans eget folk som var blinda för andliga ting, betraktade den som bara ett misstag och en skamfläck. Det finns inte en droppe av vårt bittra ve, som inte han smakade; inte en del av vår förbannelse som inte han uthärdade, för att han kunde bringa många söner och döttrar till Gud.

Det faktum att Jesus var på denna jord som en sorgens man, förtrogen med smärta, och att han lämnade sitt himmelska hem för att rädda den fallna människan, borde lägga all vår stolthet i stoftet, skämma ut all vår fåfänga och visa oss självgodhetens synd. Se honom, hur han gör syndiga människors nöd, prövningar, smärta och lidanden till sina egna. Kan vi inte fatta den undervisningen, att Gud uthärdade dessa själens lidanden och törnar som en följd av synden?” – Selected Messages, bd 1, s 253.


Herre, hög och helig, saktmodig och ödmjuk,

du har lett mig till insiktens dal,

där jag lever i djupen men ser dig i höjden,

omringad av berg av synd ser jag din härlighet.


Låt mig lära av paradoxen att vägen neråt är vägen uppåt,

att det betyder hög när man är låg,

att ett brutet hjärta är ett helat hjärta,

att en bedrövad ande är en jublande ande,

att en ångrande själ är en segerrik själ,

att äga ingeting är att äga allt,

att bära korset är att bära kronan,

att ge är att få,

att dalen är insiktens plats.


Herre, på dagen kan man se stjärnorna från djupaste brunnar,

och ju djupare brunnarna är, desto klarare lyser stjärnorna;

låt mig finna ditt ljus i mitt mörker,

ditt liv i min död,

din glädje i min sorg,

din nåd i min synd,

din rikedom i min fattigdom,

din härlighet i min dal.

 

The Valley of Vision: A Collection of Puritan Prayers & Devotions, edited by Arthur Bennett


* * * * * * *

Senast uppdaterad 2009-01-03 02:15
 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.