Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Jesu barndom och ungdom
Startsida Sabbatsskollektioner Jesu barndom och ungdom
Jesu barndom och ungdom PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:15

5:e läxan - Sabbaten den 31 januari 2009”Frälsarens barnaår utgör mer än ett föredöme för ungdomen. De är en lärdom och borde vara en uppmuntran för alla föräldrar. Familjekretsen och dess närmaste omgivning är det första verksamhetsfältet för dem, som önskar arbeta för sina medmänniskors höjande. Det finns inget verksamhetsområde, som är viktigare än det, som anförtrotts åt ett hems grundläggare och vårdare. Intet arbete, som uppdragits åt människor, kan medföra större och mer vittgående följder än föräldrars arbete.” – I den store läkarens fotspår, s 368, 369.

HANS TIDIGA ÅR

1. Vilken underbar beskrivning finns om Jesu utveckling som barn? Hur har vår egen eller våra barns utveckling liknat vår Frälsares utveckling? Lukas 2:39, 40.”Under alla dessa år i tillbakadragenhet levde han ett liv av sympati och hjälpsamhet. Hans osjälviskhet och tåliga fördragsamhet, hans mod och trohet, hans styrka i frestelse, hans djupa frid och lugna glädje var en ständig hjälp för andra. Han förde med sig ett rent och vederkvickande inflytande, och hans liv var ett salt i samhället. Ingen sade, att han gjort något underverk, likväl utgick från honom kraft till de frestade, sjuka och modlösa, kärlekens livgivande kraft. Ända från sin tidiga barndom undervisade han andra på ett tillbakadraget sätt, och när han började sin offentliga verksamhet, hörde honom därför många med glädje.” – I den store läkarens fotspår, s 367, 368.


2. Vilken särskild ansträngning gjorde Jesus och hans föräldrar för att delta i de andliga högtiderna? Vilka liknande erfarenheter gör vi och våra familjer? Lukas 2:41, 42.”Bland judarna utgjorde det tolfte året gränsen mellan barndom och ungdom. När en hebreisk pojke fyllde tolv år, kallades han lagens son och Guds son. Han bereddes särskilda tillfällen att få religionsundervisning. Man väntade att han skulle delta i firandet av de heliga högtiderna och iaktta rådande sedvänjor. Det var i överensstämmelse med denna sedvänja som Jesus, då han fyllt tolv år, fick besöka påskhögtiden i Jerusalem. Som fromma israeliter reste Josef och Maria årligen dit för att fira påskhögtiden i den heliga staden. Och när Jesus uppnått den bestämda åldern, tog de honom med sig.” – Vändpunkten, s 65.

BESÖK I TEMPLET

3. Vems sällskap sökte Jesus? Vad uppenbarade hans diskussioner med lagens lärde? Vad var speciellt när det gäller denne 12-årige pojkes intressen? Lukas 2:43-47.”För första gången betraktade gossen Jesus templet. Han såg de vitklädda prästerna förrätta sin högtidliga tjänst. Han såg det blödande lammet på offeraltaret. Med tillbedjarnas skara knäböjde han i bön medan rökelsen uppsteg inför Gud. Han betraktade de uttrycksfulla ceremonierna i påskgudstjänsten.

Försjunken i tankar över dessa scener stannade han inte kvar hos sina föräldrar. Han sökte ensamheten. När påskens gudstjänster var avslutade dröjde han kvar i templet. När gudstjänstbesökarna började hemresan blev han kvar.” – Vändpunkten, s 67.


4. Vad visade hans svar på hans föräldrars fråga? Lukas 2:48-50.”Dag för dag förstod han klarare vad de betydde. Varje handling tycktes sammanlänkad med hans eget liv. Nya impulser väcktes inom honom. Under tystnad och försjunken i tankar tycktes han vara upptagen av att fundera över något stort problem. Hemligheten i hans mission var på väg att klarna för Frälsaren.” – Vändpunkten, s 67.

”Hans första besök i templet hade väckt nya impulser. Alla jordiska förpliktelser förlorades ur sikte i denna stund; men med vetskapen om hans gudomliga uppdrag och om hans förening med Gud motsatte han sig inte sina föräldrars auktoritet. Han vände hem tillsammans med dem som en trogen, lydig son och hjälpte dem i deras strävsamma liv. Hemligheten om sin uppgift gömde han inom sig själv och inväntade i ödmjukhet den bestämda tiden då han skulle börja sitt offentliga uppdrag, innan han förkunnade för världen att han var Messias.” – Sons and Daughters of God, s 129.

JESU ATTITYD MOT SINA FÖRÄLDRAR

5. Hur skulle du jämföra Jesu förhållande till sina jordiska föräldrar med liknande förhållanden i dagens kristna samhälle? Lukas 2:51.”Jesus ringaktade inte sitt förhållande till sina jordiska föräldrar. Från Jerusalem vände han hem tillsammans med dem och hjälpte dem i deras strävsamma liv. Hemligheten om sin uppgift gömde han inom sig själv och inväntade i ödmjukhet den bestämda tiden då han skulle börja sitt uppdrag. Under arton år efter det att han förstått att han var Guds Son, respekterade han det band som knöt honom till hemmet i Nasaret och han utförde de plikter som vilar på en son, en bror, en vän och en medborgare i samhället.” – Vändpunkten, s 71.


6. Vilket fint vittnesbörd finns i Skrifterna om Jesu ungdom, de mest kritiska åren i en människas liv? Lukas 2:52.”Hemlivets betydelse får sin rätta belysning i Jesu liv. Han, som kom ned från himmelen för att vara vår förebild och lärare, tillbringade trettio år som medlem av en familj i Nasaret. Bibelns berättelse är mycket kortfattad angående dessa år. Inga stora underverk tilldrog sig mängdens uppmärksamhet. Inga ivriga folkskaror följde honom eller lyssnade till hans ord. Likväl utförde han under alla dessa år sitt gudomliga uppdrag. Han levde som en av oss, tog del i hemlivet, underkastade sig dess fostran, fullgjorde dess plikter och bar dess bördor. Han uppväxte under ett enkelt hems skyddande vård, gjorde allas våra erfarenheter och ’växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.’ (Lukas 2:52.)” – I den store läkarens fotspår, s 367.

”… Vid varje steg av sin utveckling var han fullkomlig med den enkla naturliga älskvärdheten av ett syndlöst liv. Den heliga berättelsen säger om hans barndom: ’Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.’ Och om hans ungdom berättas det: ’Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.’ (Lukas 2:40, 52.)” – Child Guidance, s 204.


7. Om vem ger Bibeln ett liknande vittnesbörd? Vilken åtgärd hade Herren redan vidtagit i gången tid så att unga människor kunde utvecklas och växa och ha Guds och sina medmänniskors välbehag? 1 Samuel 2:26; Lukas 1:13, 80; Ordspråksboken 3:1-4.”Må Jesus inta ditt sinne, ditt hjärta och dina böjelser. Verka som Kristus verkade i det att du troget utför hemmets plikter, små osjälviska och vänliga handlingar, och använd minuterna omsorgsfullt, medan du håller ett öga på små synder. Var tacksam för små välsignelser, och du kommer till sist själv att få ett liknande vittnesbörd som gavs om Johannes och Samuel, och särskilt om Kristus: ’Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor.’” – The Adventist Home, s 297.

TILL BEGRUNDAN

”Det är vår tids barn och ungdom, som skall utgöra det framtida samhället, och det beror på hemmet, hurudant det unga släktet är. Bristande vård av barnen i hemmet är i stor grad skulden till de sjukdomar och brott och det elände, som är mänsklighetens förbannelse. Om hemlivet vore rent och sant, om barnen vore fostrade att möta livets ansvar och faror, hur förändrad skulle då ej världen bli!” – I den store läkarens fotspår, s 369.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.