Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Jesu dop
Jesu dop PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:20

7:e läxan - Sabbaten den 14 februari 2009”Johannes blev djupt gripen då han såg Jesus försänkt i bön och under tårar bedja om sin Faders godkännande. Då Guds härlighet omslöt honom och rösten från himmelen talade, kände Johannes igen tecknet som Gud lovat honom. Han förstod nu att det var världens Återlösare han hade döpt. Den helige Ande vilade över honom. Med handen utsträckt pekade han på Jesus och utropade: ’Se, Guds lamm, som tar bort världens synd!’” – Vändpunkten, s 99.

JOHANNES DÖPARENS LIVSUPPGIFT

1. Vilken andlig väckelse ägde rum innan Jesus började sitt offentliga uppdrag? Varför var detta särskilt viktigt? Matteus 3:1, 2; Markus 1:4; Lukas 7:29.”Johannes skulle gå ut som Herrens sändebud för att förmedla Guds ljus till människorna. Han måste ge deras tankar en ny inriktning. Han måste ge dem ett intryck av att Guds krav var heliga och väcka deras längtan efter en fullkomlig rättfärdighet. En sådan budbärare måste vara helig. Han måste vara ett tempel som Guds Ande kunde bo i. …

Genom att bereda vägen för Kristi första ankomst var han en representant för dem som skulle bereda vägen för Kristi andra ankomst. …

Johannes förkunnade Messias’ ankomst och kallade folket till omvändelse. Som en symbol på rening från synd döpte han dem i Jordans vatten. Därigenom förklarade han på ett sätt som de lätt kunde förstå att de som menade sig vara Guds utvalda folk var besmittade av synd och att de inte utan en rening av sinne och liv skulle kunna få någon del i Messias’ rike.” - Vändpunkten, s 86, 87, 92.

SKÄLET FÖR JESU DOP

2. Varför gick Jesus till Johannes döparen för att bli döpt? Matteus 3:13.”Ryktet om profeten i öknen och hans säregna förkunnelse spred sig över hela Galiléen. Budskapet nådde bönderna i de avlägsnaste bergsbyarna och fiskarbefolkningen vid havet och fann sitt sannaste gensvar hos dessa enkla och allvarliga människor. I Nasaret talade man om det i snickarverkstaden som tillhört Josef, och EN kände igen kallelsen. Hans tid hade kommit. Han lämnade nu det arbete han hittills haft, sade farväl till sin mor och följde i sina landsmäns spår när de i stora skaror samlades vid Jordan.” – Vändpunkten, s 96.


3. Vad förvånade Johannes döparen när Jesus kom till honom för att bli döpt? Matteus 3:14.”När Jesus kom för att bli döpt, upptäckte Johannes hos honom en karaktärens renhet som han aldrig tidigare sett hos någon människa. Själva atmosfären omkring honom var helig och respektingivande. Bland folkskarorna som samlats vid Jordanfloden hade Johannes hört dystra historier om brott, och han hade mött människor som varit nedtyngda av många och svåra synder, men aldrig hade han kommit i förbindelse med en människa från vilken det utgått ett sådant gudomligt inflytande. Allt detta stämde överens med vad som blivit uppenbarat för Johannes angående Messias. Ändå tvekade han att göra som Jesus bad honom. Hur kunde han som var syndare döpa den Syndfrie? Och varför skulle han som inte behövde bättring underkasta sig en ceremoni som innebar bekännelse av skuld som borde avtvås?” – Vändpunkten, s 97.


4. Varför kom Jesus för att bli döpt av Johannes, när han inte hade några synder att ångra eller att bekänna? Vad betyder detta viktiga steg i Kristi uppdrag för världen? Matteus 3:15.”Jesus lät sig inte döpas som ett erkännande av någon skuld för egen del. Han blev ett med syndaren och tog det steg vi bör ta och gjorde det som vi måste göra. Hans liv i lidande och tålmodig uthållighet efter dopet skulle också bli ett exempel för oss.” – Vändpunkten, s 97.

”Även hos de ädlaste och frommaste människor finner Kristi karaktärs gudomliga skönhet endast en dunkel återspegling. Under den helige Andes inspiration skrev Salomo om Kristus, att han är ’ypperst bland tiotusen … allt hos honom är ljuvlighet.’ (Höga Visan 5:10, 16).

David profeterade om honom och sade: ’Du är den skönaste bland människors barn.’ (Psalm 45:3). Jesus, Faderns avbild och hans härlighets återsken, den självutgivande Återlösaren, var under hela sin kärleksfyllda jordevandring en personifiering av Guds lag. Genom sitt liv uppenbarade han himmelens kärlek och de gudomliga principer, som ligger till grund för den eviga rättfärdighetens lagar. …

Jesus säger själv om lagen: ’Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.’ Han använder ordet ’fullborda’ i samma bemärkelse, som när han till Johannes talade om att ’uppfylla all rättfärdighet’ (Matteus 3:15) dvs. att uppfylla måttet av lagens krav, att ge ett exempel på fullkomlig harmoni med Guds vilja.” - Gyllene länkar, s 72, 73.

HANS FADERS TECKEN PÅ GODTAGANDE OCH GODKÄNNANDE

5. Vilket härligt tecken på godkännande kom från himlen strax efter Jesu dop och vilade på honom? Matteus 3:16; Lukas 3:21; Johannes 1:32.”När Jesus efter sitt dop knäböjde vid Jordans sluttning, öppnades himlen och Anden sänkte sig ner i en duvas gestalt, lik glänsande guld, och omgav honom med sin härlighet. Och Guds röst hördes högt från himlen som sade: ’Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.’ Kristi bön till förmån för människorna öppnade himlens portar, och Fadern hade svarat och tagit emot bönen för det fallna släktet. Jesus bad som vår ställföreträdare och garant, och nu kan människorna finna tillträde till Fadern genom hans älskade Sons förtjänster. … Ljuset som omgav Guds Son kommer att falla på alla deras väg som följer hans fotsteg. Det finns ingen anledning till modlöshet. Guds löften är trygga och fasta.” – My Life Today, s 260.


6. Vilket annat gudomligt vittnesbörd gavs? Matteus 3:17; Lukas 3:22; Johannes 1:33, 34.”Jesus var vårt exempel i allting som hänför sig till liv och godhet. Han döptes i Jordan, liksom de som kommer till honom måste bli döpta. De himmelska änglarna såg med djupt intresse på scenen då Frälsaren döptes. Och om de människors ögon som såg på kunde ha öppnats, skulle de ha sett den himmelska hären omge Guds Son, när han knäböjde på Jordans sluttningar. Herren hade lovat att ge Johannes ett tecken på vilket han kunde veta vem som var Messias. Och nu när Jesus steg upp ur vattnet, gavs det utlovade tecknet; ty han såg himlen öppen och Guds Ande lik en duva av bländande guld sväva över Kristi huvud, och en röst hördes från himlen som sade: ’Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.’ … Jesus, världens Återlösare, har öppnat vägen för att den mest syndfulle, mest behövande, mest betryckte och föraktade kan få tillträde till Fadern – kan få ett hem i de boningar som Jesus har gått för att förbereda åt alla som älska honom.” – Sons and Daughters of God, s 133.

SAMTIDIGT KONUNG OCH MÄNNISKA

7. Hur gammal var Jesus när han döptes? Vad var betydelsefullt angående detta? Lukas 3:23.”… Se Kristus, som var konung i himlen, jämlik med Gud, hur han kom som människa och uppfyllde återlösningsplanen, bryta sönder de bojor med vilka Satan hade bundit människan, och göra det möjligt att hon kan mogna till Guds bild. Att Kristus tog på sig människans natur och behöll den under trettio år, och att han sedan gav sig själv som ett syndoffer för att människan inte skulle gå förlorad, är ett ämne för djupaste begrundan och andäktigaste studium. …” – Messages to Young People, s 255.

”Jesus är den ende som någonsin levt ett syndfritt liv på vår jord. Ändå vistades han i närmare trettio år bland Nasarets ogudaktiga invånare. Detta är en tillrättavisning för dem som menar att vi är beroende av gynnsam miljö, lyckliga omständigheter och välstånd för att leva ett klanderfritt liv. Frestelse, fattigdom och motgång skänker oss den fostran som är nödvändig, för att vi skall utvecklas i renhet och fasthet.” – Vändpunkten, s 61.

TILL BEGRUNDAN

”De som har rest sig med Kristus för att vandra i ett nytt liv, är Guds utvalda. De är heliga till Herren och erkända av honom som hans älskade. Som sådana är de under ett heligt förbund att utmärka sig själva genom att visa ett anspråkslöst sinne. De måste ikläda sig rättfärdighetens dräkter. De är avskilda från världen, från dess ande, dess seder, och de uppenbarar att de lär av honom. … Om de inser att de har dött med Kristus, om de håller sitt doplöfte, kommer världen inte att ha någon makt att dra dem åt sidan och förneka Kristus. Om de lever Kristi liv i denna värld, är de delaktiga av gudomlig natur.” – Sons and Daughters of God, s 133.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.