Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Frestelse och seger
Startsida Sabbatsskollektioner Frestelse och seger
Frestelse och seger PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:21

8:e läxan - Sabbaten den 21 februari 2009’Denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting,’ sade Jesus. (Johannes 14:30). Satans spetsfundigheter fann inte någon genklang hos honom. Han samtyckte inte till synden. Inte ens genom en tanke gav han efter för frestelsen. Detta kan också bli vår erfarenhet. … Så länge vi är förenade med honom genom tron, har synden inte någon makt över oss.” – Vändpunkten, s 111, 112.

FRESTAD PÅ SAMMA SÄTT SOM VI

1. Vart leddes Jesus efter den härliga scenen vid hans dop i Jordan? Varför? Lukas 4:1; Matteus 4:1, 2.”Han inbjöd inte frestelsen. Han gick ut i öknen för att få vara ensam, för att tänka över sin livsuppgift och sin gärning. Genom fasta och bön skulle han söka styrka för att kunna vandra den blodbestänkta väg som låg framför honom. Men Satan visste att Frälsaren hade gått ut i öknen och han menade att detta var det bästa tillfället att närma sig honom. …

När Jesus fördes ut i öknen omslöts han av Faderns härlighet. Han blev så helt upptagen av samtalen med Gud att han lyftes över all mänsklig svaghet. Men härligheten vek undan och han överlämnades att kämpa mot frestelserna. Dessa pressade sig på honom i varje ögonblick. Hans mänskliga natur ryggade tillbaka för den strid som väntade honom.” – Vändpunkten, s 101, 105.


2. Vilken frestelse mötte Jesus efter att han hade fastat i fyrtio dagar? Lukas 4.2; Matteus 4:3.”Under fyrtio dagar fastade han och bad. Han var svag och utmattad av hunger, medtagen och plågad av själsångest i sådan utsträckning att ’hans utseende var vanställt mer än andra människors, och hans gestalt oansenligare än andra människobarns.’ (Jesaja 52:14.) Nu hade Satan sitt tillfälle. …

Det var när Jesus var ytterligt svag som han utsattes för de häftigaste frestelserna. På så sätt tänkte Satan vinna seger. Genom detta tillvägagångssätt hade han vunnit seger över människorna. När styrkan svek, när viljekraften försvagades och tron sviktade i sin vila i Gud, då blev många övervunna som länge och tappert kämpat för det rätta. … På samma sätt har Satan dragit fördel av människornas svaghet. Och han skall alltjämt verka på samma sätt. Närhelst någon är omgiven av mörker, blir förvirrad av omständigheter eller hemsöks av fattigdom och olycka är Satan till hands för att fresta och plåga. Han angriper karaktärens svagaste punkter. Och han söker rubba vår tilltro till Gud som tillåter sådana förhållanden att existera. Vi frestas att misstro Gud och ifrågasätta hans kärlek. … Om vi mötte frestaren på samma sätt som Jesus, skulle vi undgå många nederlag.” - Vändpunkten, s 105, 108.

DEN FÖRSTA FRESTELSEN

3. Fastän Jesus var ytterst hungrig och svag, vad svarade han på Satans frestelse att använda sig av Guds kraft för att tillgodose sina egna behov? Matteus 4:4.”Jesus mötte Satan med Bibelns ord. ’Det är skrivet’, sade han. I varje frestelse var Guds ord hans vapen. Satan krävde ett underverk av Kristus som tecken på hans gudomsnatur. Men det som är större än alla underverk är en fast tillit. ’Så säger Herren’, var ett bevis som inte kunde bestridas. När Jesus intog denna ståndpunkt kunde frestaren inte vinna någon framgång. …

Ofta kan en Kristi efterföljare komma i en sådan situation att det blir omöjligt för honom att tjäna Gud och samtidigt fortsätta med sitt förvärvsarbete. Det ser kanske ut som om lydnad för någon tydlig Guds förordning skulle beröva honom hans livsuppehälle. … Men det enda som vi i denna värld kan lita på är Guds ord. … När vi lärt känna kraften i hans ord kommer vi inte att följa Satans ingivelser för att få dagligt bröd eller för att rädda vårt liv. Vi frågar bara: Vad vill Gud och vilket är hans löfte?” - Vändpunkten, s 107, 109.

ANDRA ANGREPPET

4. Vad begärde Satan i sin andra frestelse att Jesus skulle bevisa? Matteus 4:5, 6.5. Hur svarade Jesus på denna utmaning? Vilket var resultatet? Matteus 4:7.”Kom ihåg att det finns ingen utom Gud som kan argumentera med Satan (brev 206, 1906). Jesus skulle inte utsätta sig för fara för att behaga djävulen. Men hur många kan idag stå emot en utmaning? (MS 17, 1893).” – S.D.A. Bible Commentary, bd 5, s 1083.

”Jesus svarade Satan: ’Det är ock skrivet: Du skall icke fresta Herren, din Gud.’ …

När Satan inte har lyckats väcka tvivel har han ofta lyckats att förleda oss till övermod. Om han kan förmå oss att utan giltiga skäl ställa oss i frestelsens väg, vet han att han kommer att avgå med segern. Gud vill bevara alla som vandrar på lydnadens väg, men när vi viker av därifrån, vågar vi oss in på Satans mark. … Frälsaren har förmanat oss och sagt: ’Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse.’ (Markus 14:38). Meditation och bön skulle avhålla oss från att onödigt kastas i fara …” – Vändpunkten, s 114, 115.

TREDJE FRESTELSEN

6. Vilket bedrägligt erbjudande lämnade Satan sedan till Frälsaren? Matteus 4:8, 9.”Kristi uppdrag kunde fullföljas endast genom lidande. Framför honom låg ett liv av sorger, svårigheter och strider och slutligen en skändlig död. Han måste bära hela världens synder. Och han måste uthärda att vara skild från sin Faders kärlek. Nu erbjöd sig frestaren att avstå från den makt han tillskansat sig.” – Vändpunkten, s 116.


7. Hur svarade Jesus på detta lockande och bedrägliga erbjudande? Vad visades genom hans fasta och tydliga svar? Vilken försäkran ges oss genom Kristi seger över denna och andra frestelser? Matteus 4:10, 11; Hebreerna 4:15; 2:18.”Med samma frestelse närmar sig Satan människorna, och här lyckas han bättre än med Jesus. …

Satan hade ingen kraft att motstå befallningen. Förödmjukad … tvingades han lämna världens Frälsare. Jesu seger var lika fullständig som Adams nederlag.

På samma sätt kan vi motstå frestelsen och tvinga Satan att lämna oss. Jesus vann seger genom lydnad och tro på Gud. Genom aposteln säger han till oss: ’Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er.’ (Jakob 4:7, 8). Vi kan inte rädda oss själva undan förförarens makt. Han har besegrat mänskligheten, och när vi försöker hålla stånd mot honom i vår egen kraft, skall vi falla offer för hans anslag. ’Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.’ (Ordspråksboken 18:10). Satan bävar och flyr för den svagaste människa som tar sin tillflykt till detta mäktiga namn.” - Vändpunkten, s 117, 118.

TILL BEGRUNDAN

”Många ser på denna strid mellan Jesus och Satan som någonting som egentligen inte berör deras eget liv och därför visar de inte något större intresse. Men denna strid upprepar sig och utkämpas i varje människas sinne. Aldrig har någon lämnat Satans marker för att gå in i Guds tjänst utan att bli utsatt för den ondes angrepp. De frestelser Jesus övervann finner vi svåra att stå emot. De ansatte honom så mycket häftigare, eftersom hans väsen var överlägset vårt.” – Vändpunkten, s 103.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.