Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
De första lärjungarna
Startsida Sabbatsskollektioner De första lärjungarna
De första lärjungarna PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:25

9:e läxan - Sabbaten den 28 februari 2009”Den fråga som Jesus hade ställt till Petrus var betydelsefull. För den som vill bli hans efterföljare och tjäna honom, nämner han endast ett villkor. ’Älskar du mig?’ frågade han. Detta är en nödvändig förutsättning. Även om Petrus kunde ha ägt alla andra förutsättningar, skulle han ändå inte ha kunnat bli en trogen herde över Herrens hjord, om han hade saknat Kristi kärlek. Kunskap, välvilja, vältalighet, tacksamhet och nit är hjälpmedel i det goda arbetet, men utan Jesu kärlek i sinnet blir den kristne förkunnarens uppdrag ett misslyckande.” – Vändpunkten, s 817.

”När du håller dig till Kristus väljer du endast det som hör Kristus till, så att hans intressen uppfattas såsom dina. Håll dig till honom för att vara och göra endast det han vill. Detta är villkoren för lärjungarskap. … Vila är i Kristus; det kan inte vara något som är utanför honom.” – Selected Messages, bd 1, s 110.

ANDREAS OCH JOHANNES

1. Vem beslutade att följa Jesus efter att ha hört Johannes döparens vittnesbörd? Johannes 1:35-37.”Nästa dag såg Johannes åter Jesus bland folket och då stod två lärjungar i närheten. Profetens ansikte upplystes åter av härligheten från den Osynlige och han ropade: ’Se, Guds lamm!’ Orden trängde in i lärjungarnas sinnen. De förstod dem inte helt. Vad betydde det namn som Johannes hade gett honom? ’Guds lamm?’” – Vändpunkten, s 126.


2. Hur kallade de Jesus, och vilket uppriktigt intresse uppenbarades i deras fråga? Johannes 1:38-40.”De lämnade Johannes för att uppsöka Jesus. Den ene av de två var Andreas, Simons bror, den andre var evangelisten Johannes. Dessa blev Kristi första lärjungar. Drivna av en oemotståndlig impuls följde de Jesus, ivriga att få tala med honom men ändå litet förskräckta och tystlåtna, gripna av den överväldigande betydelsen i tanken ’kan detta vara Messias?’ …

Jesus visste att lärjungarna följde efter honom. De var förstlingsfrukten av hans verksamhet. Den gudomlige lärarens hjärta gladde sig, när dessa två visade sig uppskatta hans välvilja. … De visste bara en sak. Bara en persons närvaro upptog alla deras tankar. … Under ett kort samtal vid vägkanten kunde de inte få det som de längtade efter. De ville bli ensamma med Jesus och få sitta vid hans fötter och höra hans ord.” - Vändpunkten, s 126, 127.

SIMON OCH FILIPPUS

3. Vad gjorde Andreas genast i sin glädje över att de hade funnit Messias? Johannes 1:41, 42.”Andreas sökte delge andra den glädje som uppfyllde honom. Han gick för att söka upp sin bror Simon. Då han fann honom, sade han: ’Vi har funnit Messias.’ (Johannes 1:41). Simon väntade inte på någon ny inbjudan. Även han hade hört Johannes döparens predikan. Han skyndade till Frälsaren. Jesus såg på honom och läste hans karaktär och hans gångna och framtida livshistoria. Hans impulsiva natur, hans kärleksfulla, sympatiserande sinne, hans ärelystnad och självförtroende, hur han skulle svika och hans ånger, hans arbete och hans martyrdöd, allt detta såg Frälsaren och han sade: ’Du är Simon, Johannes son, du skall heta Kefas (det betyder Petrus).’ (Johannes 1:42). ” - Vändpunkten, s 127, 128.


4. Hur leddes Filippus till Jesus? Johannes 1:43, 44.”Det var genom personlig kontakt och samvaro som Jesus undervisade sina apostlar. Ibland undervisade han dem när han satt tillsammans med dem på bergssluttningarna, ibland uppenbarade han Guds rikes hemligheter för dem nere vid sjön eller när han vandrade tillsammans med dem på vägarna. Han höll inga predikningar, såsom människor gör idag. Varhelst han fann någon som ville ta emot det gudomliga budskapet förkunnade han sanningen om frälsningens väg. Han uppmanade inte sina medarbetare att göra det ena eller det andra utan sade: ’Följ mig.’” – Vändpunkten, s 142.

”De som innehar de högsta platser, kan förleda andra. De visaste felar, de starkaste kan stappla och falla. Det är av nöden att det himmelska ljuset ständigt upplyser vår stig. Vår enda trygghet ligger däri, att vi anförtror vår väg åt honom, som har sagt: ’Följ mig!’” – Patriarker och profeter, s 602.

MÄSTARENS KALLELSE TILL NATANAEL

5. För vem berättade Filippus i sin entusiasm om Jesus? Tror du att denna metod att berätta om Frälsaren för andra, fortfarande är effektiv idag? Johannes 1:45.6. Hur underbart nådde Jesus Natanaels hjärta fastän denne i början uttryckte fördomar? Vilken gudomlig princip kan vi se i verksamhet här? Johannes 1:46-48.”Ingen kommer någonsin att bli kallad att fullkomna en kristen karaktär under mer ogynnsamma omständigheter än vår Frälsares. Det faktum att Kristus levde trettio år i Nasaret, om vilket många trodde att det var ett under om något gott kom därifrån, är en tillrättavisning till ungdomarna som anser att deras religiösa karaktär måste anpassas till omständigheterna. Om ungdomarnas omgivning är otrevlig och dålig, tar många det som en ursäkt att inte kunna utveckla någon kristen karaktär. Kristi exempel skulle tillrättavisa tanken att hans efterföljare är beroende av plats, tur eller välstånd för att leva ett oskyldigt liv. Kristus har alltid lärt dem att varje plats eller position till vilken Guds försyn kallade dem, genom deras trohet skulle göras hedersvärd, även om den var ringa.” – Messages to Young People, s 79.


7. Vad bekände Natanael ur djupet av sitt hjärta när han såg att Jesus förstod hans innersta längtan? Johannes 1:49-51.”… Jesu gåvor däremot är alltid friska och nya. Den fest han bereder ger alltid glädje och tillfredsställelse. Varje ny gåva ökar mottagarens förmåga att värdesätta och njuta av Hans välsignelse. Han ger gåva på gåva. Det kan inte bli någon brist i förrådet. Om du förblir i honom så kommer den rika gåva som du idag tar emot att försäkra dig om att du i morgon skall få en ännu rikare gåva. Jesu ord till Natanael ger utryck för den lag efter vilken Gud handlar med trons barn. Vid varje ny uppenbarelse av hans kärlek uttalar han dessa ord till den som tar emot dem: ’Därför att jag sade … tror du. Det som är större än detta skall du få se.’ (Johannes 1:50).” – Vändpunkten, s 138.

TILL BEGRUNDAN

”Du kan resa dig till de höjder som den helige Ande kallar dig. Sann religion betyder att praktisera ordet i ditt praktiska liv. Din bekännelse är värdelös om ordet inte är praktiskt verksamt. ’Om någon vill följa mig, må han förneka sig själv och ta på sig sitt kors dagligen, och följa mig.’ Detta är villkoret för lärjungarskap.” – Testimonies to Ministers and Gospel Workers, s 127.

”Denna kärlek är beviset på att de är Jesu efterföljare. ’Om ni har kärlek inbördes, så skall alla därav förstå att ni är mina lärjungar’, sade Jesus. När människor sluter sig samman, inte av tvång eller egna intressen utan av kärlek, uppenbarar de effekten av ett inflytande som är högre än allt mänskligt inflytande. Där denna enhet finns, är den ett bevis för att Guds avbild är på väg att återupprättas i människan och att en ny livsprincip har blivit inplantad. Den visar att det finns kraft i den gudomliga naturen att motstå det ondas övernaturliga tillskyndare och att Guds nåd kan betvinga den egenkärlek som hänger fast vid det naturliga sinnet.” – Vändpunkten, s 681.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.