Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Jesu första underverk
Startsida Sabbatsskollektioner Jesu första underverk
Jesu första underverk PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:27

10:e läxan - Sabbaten den 7 mars 2009”Här är en lärdom för Kristi lärjungar i alla tider att inte utestänga sig från sällskapslivet, frånsäga sig allt sällskapligt umgänge och isolera sig från sina medmänniskor. För att nå alla samhällsklasser måste vi sammanträffa med dem där de finns. De kommer sällan att uppsöka oss av egen drift. Guds sanning rör mäns och kvinnors hjärtan inte endast från predikstolen. Kristus väckte deras intresse genom att röra sig bland dem som någon som önskade deras bästa. Han sökte upp dem i deras dagliga arbeten och visade ett uppriktigt intresse för deras jordiska angelägenheter. Han gav människorna råd i deras hushåll och förde hela familjer i deras egna hem under hans gudomliga närvaros inflytande. …” – My Life Today, s 186.

ETT PROBLEM PÅ BRÖLLOPET

1. Vart gick Jesus efter att han hade kallat de första lärjungarna i Judéen och Galiléen? Johannes 2:1, 2.”Sällskapet var släktingar till Josef och Maria. Kristus visste om denna familjefest och att många inflytelserika personer skulle samlas där. Tillsammans med sina nyligen kallade lärjungar begav han sig så till Kana. …

Han hade bevistat ett blandat festsällskap, och under det att ingen skugga av världsligt lättsinne fördärvade hans uppförande hade han genom sin närvaro givit sitt bifall åt den sociala samvaron.” – My Life Today, s 186.


2. Vilken oväntad situation inträffade under festligheten? Varför tror du att Jesu mor talade om detta för honom? Johannes 2:3.”Då Maria hörde vad hans medarbetare berättade om Jesus kände hon sig uppmuntrad av att det hopp som hon länge närt, inte skulle gå om intet. … Då hon såg de många blickar som var riktade mot Jesus önskade hon att hon kunde övertala honom att inför gästerna bevisa att han verkligen var den av Gud utsände. Hon hoppades att det skulle bli tillfälle för honom att utföra ett underverk inför dem. …

Maria, som var släkt med brudparet, hade hjälpt till vid förberedelserna till festen och hon sade till Jesus: ’De har inget vin.’ (Johannes 2:3). Därmed ville hon ge honom en vink att han skulle hjälpa dem.” - Vändpunkten, s 134, 135.

JESU SVAR

3. Hur svarade Jesus på sin mors antydda önskan? Av vad styrdes Jesu svar på sådana önskningar, både uttalade och outtalade? Johannes 2:4.


 

”Även om detta svar kan förefalla avvisande, uttryckte det ingen kyla eller ohövlighet. Frälsarens sätt att tilltala sin mor överensstämde med seden i Österlandet. Det användes gentemot personer som var berättigade till särskild aktning. Varje handling i Jesu jordiska liv överensstämde med den föreskrift han själv gett: ’Hedra din fader och din moder.’ (2 Mose 20:12). När Jesus på korset visade sin mor en sista ömhetsbetygelse tilltalade han henne åter på samma sätt i det han överlämnade henne i sin mest älskade lärjunges vård. Både vid bröllopet i Kana och vid korset var den kärlek som kom till uttryck i röst, blick och uppförande, en förklaring till hans ord. …

Orden: ’Min stund har ännu inte kommit’, antyder att varje handling som Jesus utförde under sitt jordiska liv var ett förverkligande av den plan som hade funnits till av evighet. Innan han kom till jorden låg denna plan färdig för honom., fullkomlig i alla avseenden. Men under det att han vandrade omkring bland människorna, leddes han, steg för steg, av Faderns vilja. Han tvekade inte att handla, när den bestämda tiden var inne. Och med samma undergivenhet väntade han, till dess att tiden hade kommit.” - Vändpunkten, s 135, 136.


4. Hur skulle hans svar till sin mor bli förstått? Vad skulle vi förvänta oss i detta fall med hänsyn till att Jesus under sitt uppdrag svarade på många olika människors begäran? Johannes 2:5.”Då Jesus sade till Maria att hans stund ännu inte hade kommit, besvarade han hennes outtalade tanke, den förväntan som hon hade gemensam med sitt folk. Hon hoppades att han skulle uppenbara sig som Messias och överta Israels tron. Men tiden hade ännu inte kommit. Det var inte som konung utan som ’smärtornas man och förtrogen med krankhet’ som Jesus hade tagit på sig människans öde. Men även om Maria inte hade en riktig uppfattning av Kristi uppdrag, litade hon obetingat på honom. Och denna tro besvarade Jesus. Det första underverket utfördes som ett erkännande av Marias tillit och för att stärka lärjungarnas tro. Lärjungarna skulle komma att möta många och svåra frestelser att visa bristande tro. … Frälsarens första underverk gav hans närmaste medarbetare mod och frimodighet att trotsa detta motstånd.” - Vändpunkten, s 136, 137.

HUR GUD VERKAR

5. Vad uppmanade Jesus tjänarna att göra? Vad var syftet med detta underverk? Johannes 2:6, 7.”Jesu gåva vid bröllopsfesten var en symbol. Vattnet var en bild på dopet som symboliserar hans död och vinet var en bild på utgjutandet av hans blod för världens synder. Vattnet som man fyllde krukorna med bars fram av människor men bara Jesu ord kan ge vattnet livgivande kraft. Detsamma gäller de förordningar som pekar fram mot Frälsarens död. Bara genom Jesu kraft, som verkar genom tro, förmår dessa förordningar att ge andlig näring. …

Vid den första fest som Jesus bevistade med sina närmaste medarbetare räckte han dem den bägare som symboliserade hans verk för deras frälsning. Vid den sista aftonmåltiden räckte han dem återigen bägaren, då han instiftade den heliga åminnelsefest genom vilken hans död skulle förkunnas till dess han kommer (1 Korintierna 11:26).” – Vändpunkten, s 138.


6. Förklarade Jesus det underverk han utförde eller ledde han uppmärksamheten till det? Vad tror du var orsaken för detta? Johannes 2:8-10.”Det vin som Kristus framställde vid bröllopsfesten och det som han gav sina medarbetare som en symbol på sitt eget blod, var den rena druvsaften. Profeten Jesaja hänvisar till detta då han talar om det nya vinet i druvklasen och säger: ’Fördärva den inte, det finns välsignelse i den.’ (Jesaja 65:8).

Det var Kristus som i Gamla testamentet gav Israel detta råd: ’Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis.’ (Ordspråksboken 20:1). Och själv framställde han inte någon sådan dryck. Satan frestar människor till eftergivenhet för det som skall omtöckna deras förstånd och förlama den andliga uppfattningsförmågan, men Kristus lär oss att hålla den lägre naturen under kontroll. Hela hans liv var ett exempel på självförnekelse. För att bryta lystnadens makt utstod han på våra vägnar det hårdaste prov som människor kan tåla. Det var Kristus som befallde att Johannes döparen varken skulle dricka vin eller starka drycker. Det var Kristus som föreskrev Manoas hustru en liknande avhållsamhet (Lukas 1:15; Domarboken 13:2-4, 12-14). Och han uttalade en förbannelse över den man som lyfter flaskan till sin nästas läppar. Kristus motsade inte sin egen lära. Det ojästa vin som han gav bröllopsgästerna var en hälsosam och uppfriskande dryck. Dess verkan bidrog till att ge smaken en sund inriktning.” – Vändpunkten, s 139.

SKÄL FÖR JESU UNDERVERK

7. Hur kan det förklaras att Jesus vägrade att förvandla en sten till bröd i öknen, men här förvandlade vatten till vin? Johannes 2:11.”Jesus började inte sin verksamhet med att utföra något underverk inför Stora rådet i Jerusalem. Vid en familjefest i en liten galileisk stad uppenbarade han sin makt för att höja glädjen vid en bröllopsfest. Därigenom visade han sin sympati för människorna och sin önskan att bidra till deras lycka. …

Nyheten om underverket spreds vida omkring i hela trakten och nådde också Jerusalem. Med nytt intresse började prästerna och de äldste studera de profetior som syftade på Kristi ankomst. Det rådde en ivrig önskan om att få veta vilket denne nye lärares uppdrag var som hade uppträtt så anspråkslöst bland folket.” - Vändpunkten, s 133, 139, 140.

TILL BEGRUNDAN

”Jesu exempel när han gjorde sig till ett med människorna i deras intressen bör följas av alla som förkunnar hans ord och av alla som har tagit emot hans nåds evangelium. … Vi skall inte isolera oss från andra. För att nå alla samhällsklasser måste vi sammanträffa med dem där de finns. … Det finns ett annat verksamhetsområde, kanske mera anspråkslöst men ändå lika lovande. Det finns i de vanliga människornas hem, i de rikas palats och vid det gästfria bordet eller där man samlas till oskyldig sällskaplig samvaro.” – Vändpunkten, s 142.

”Jesus tillrättavisade omåttlighet, njutningslystnad och dåraktighet; ändå var han social till sin natur. Han tog emot inbjudningar att äta med de lärde och förnäma, likväl med de fattiga och hemsökta. … Han gav inte sitt bifall åt några urartande scener, men oskyldiga glädjeämnen tyckte han om. Ett judiskt bröllop var ett högtidligt och intrycksfullt tillfälle till det nöje och den glädje som behagade Människosonen.” – My Life Today, s 186.

”Som Jesu efterföljare bör vi inte umgås med världen bara för nöjes skull för att ta del i deras förlustelser. Ett sådant umgänge kan bara bli till skada. Vi skulle aldrig ge vårt samtycke till synden varken genom våra ord eller vårt sätt att handla, genom vår tystnad eller vår närvaro. Varhelst vi går, skall vi ta Jesus med oss och låta andra få se vår Frälsares storhet.” – Vändpunkten, s 143.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.