Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
I Guds hus
I Guds hus PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:29

11:e läxan - Sabbaten den 14 mars 2009”Genom att rena templet tillkännagav Jesus sitt uppdrag som Messias, och därmed började han sitt arbete. Detta tempel som hade byggts upp till en Guds boning, var avsett att utgöra en åskådningsundervisning för Israel och för hela världen. Det hade från uråldriga tider varit Guds avsikt att varje skapad varelse från den härliga och heliga serafen till människan skulle utgöra ett tempel för Skaparen att bo i. På grund av synden upphörde mänskligheten att vara ett tempel åt Gud. Förmörkat och befläckat av det onda kunde människans sinne inte längre uppenbara Guds härlighet. Men när Guds Son blev människa förverkligades himmelens avsikt. Gud bor i det mänskliga och genom frälsande nåd blir människan åter hans tempel.” – Vändpunkten, s 148, 149.

GUDS HUS FÖRORENAT

1. Vad mötte Jesus när han gick in i templet under påskveckan? Varför var detta så främmande och smärtsamt för honom? Johannes 2:13, 14.”Under påskveckan samlades på denna plats stora skaror som kom från alla delar av Palestina, ja, till och med ifrån avlägsna länder. Tempelgårdarna var fyllda av en brokig skara. Många kunde inte föra med sig det offer som skulle frambäras … De kunde köpa sitt offerdjur av dem som sålde sådana på den yttre förgården. Här samlades människor ur alla samhällsklasser för att förse sig med offerdjur. Och här växlades alla slags utländska pengar mot de särskilda pengar som gällde i templet. …

Och det var dessutom stadgat att alla utländska pengar skulle växlas mot särskilda mynt som kallades helgedomssikeln, som godkändes i tjänsten i templet. Penningväxlandet gav tillfälle till bedrägeri och utpressning och hade urartat till en vanhedrande handel som utgjorde en inkomstkälla för prästerna.

Säljarna begärde oskäliga priser för sina djur och delade vinsten med prästerna … På detta sätt kunde man utkräva högre priser på djuren. När folket ändå hade kommit så långt kunde de inte återvända hem utan att ha utfört de heliga handlingar som de kommit för att utföra.” - Vändpunkten, s 144, 145.

JESU LÄRDOM MED TEMPELRENINGEN

2. Hur handlade han för att rätta till denna situation? Johannes 2:15.”Ett stort antal offerdjur offrades vid påskhögtiden. Försäljningen utanför templet var mycket livlig. Den oordning som uppstod gav intryck av ett stojande marknadstorg snarare än ett Guds heliga tempel. … Oredan var så stor att tillbedjarna blev störda, och orden som riktades till den Högste drunknade i larmet som störde tempelfriden. …

Med forskande blickar betraktade Jesus scenen framför sig där han stod på trappan till tempelgården. … Han ser hur prästerna och rådsherrarna kom att förvränga rätten för de nödlidande och förhindra att evangelium förkunnades för de fattiga. Han ser att Guds kärlek skall komma att döljas för syndare och att människor skall göra hans nåd till en handelsvara. Helig vrede, myndighet och makt syns i hans ansikte då han betraktar scenen.” - Vändpunkten, s 145, 147.


3. Vilket klart och gripande budskap förmedlades av hans ord till dem som sålde duvor? Johannes 2:16.”När han långsamt går nedför trappan svänger han ett gissel av rep som han flätat ihop. Han befaller det köpslående sällskapet att lämna templets område. Med en iver och stränghet som han aldrig förr har lagt i dagen stöter han omkull växlarnas bord. Mynten faller och ett starkt klingande ljud uppstår när de träffar stenläggningen. Ingen vågar ifrågasätta hans myndighet. Ingen vågar stanna för att samla upp sin orättfångna vinst. Jesus slår dem inte med sin rep-piska, men i hans hand blir det enkla gisslet skräckinjagande som ett ljungande svärd. Tempeltjänarna, vinningslystna präster, mäklare och boskapshandlare med sina får och oxar rusar från platsen med en enda tanke att komma bort från den fördömelse som de känner i hans närhet.” – Vändpunkten, s 148.

OLIKA REAKTIONER

4. Vad tänkte lärjungarna när de såg hans intresse och iver för Guds hus? Johannes 2:17.”Genom att rena templet från världens köpare och säljare tillkännagav Jesus sitt uppdrag att rena människan från syndens besmittelse, från jordiska önskningar, från själviska begär och onda vanor som fördärvar sinnet. ’Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver.’ (Malaki 3:1-3).” – Vändpunkten, s 149.


5. Vad sade judarna till Jesus i stället för att erkänna sin svåra synd att ha förorenat Guds heliga hus? Vad borde utmärka alla som tjänar och tillber i Guds hus? Johannes 2:18.”Judarna var ytterst stolta över sin fromhet. De gladde sig över sitt tempel. Varje nedsättande ord om templet betraktades som hädelse. De var mycket noggranna då de utförde de ceremonier som tillhörde tempeltjänsten, men girigheten efter pengar hade övervunnit deras betänkligheter. De var knappast medvetna om hur långt de hade avlägsnat sig från den ursprungliga avsikten med gudstjänsten som förordnats av Gud själv. …

Prästerna och rådsherrarna hade kallats att vara Guds representanter inför folket. De borde ha rättat till missförhållandena på tempelgården. De borde ha gett folket ett föredöme i redbarhet och medkänsla. I stället för att tänka på sin egen fördel skulle de ha tänkt på folkets bästa och hjälpt dem som inte kunde köpa de offer som fordrades. Men det gjorde de inte. Girigheten hade förhärdat dem.” - Vändpunkten, s 145, 146.

HAN SOM RENAR OCH ÅTERUPPBYGGER

6. Förklara betydelsen av Jesu svar till judarna som bad honom om ett tecken på hans auktoritet att rena templet. Johannes 2:19-21.”Jesus hade gett dem ett tecken. Genom att låta sitt ljus lysa in i deras sinnen och genom att öppet inför deras ögon göra det som Messias skulle göra, hade han gett dem övertygande bevis om vem han var. När de nu bad om ett tecken, svarade han dem med en liknelse, som visade att han genomskådat deras ondska och sett hur långt denna skulle föra dem. ’Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar.’ (Johannes 2:19).

I dessa ord lade han en dubbel betydelse. Han syftade inte bara på ödeläggandet av judarnas tempel och gudstjänstordningen utan också på sin egen död, fördärvandet av hans kropps tempel. …

Det var för deras räkning som ville tro på honom, som Jesus sade detta. Han visste att det skulle upprepas. Eftersom det sades under påsken skulle tusentals människor få höra det och de skulle återberätta det i alla delar av världen. När han hade uppstått från de döda skulle dess betydelse förkunnas. För många skulle det bli ett avgörande bevis för hans gudom.” - Vändpunkten, s 152, 153.


7. Vilket var det slutliga resultatet av Jesu verk när man ser det ur perspektivet av den andliga reformation som var syftet med hans ankomst till jorden? Johannes 2:22, 23.”… Men från Josefs öppnade grav gick Jesus fram som segrare. ’Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.’ (Kolosserna 2:15). I kraft av sin död och uppståndelse blev han präst i ’det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa.’ (Hebreerna 8:2). Det var människor som uppförde helgedomen i öknen och det var människor som byggde det judiska templet, men helgedomen i himmelen, av vilken den jordiska var en avbildning, byggdes inte av någon mänsklig arkitekt. ’Se, en man, hans namn är Telningen. … Han skall bygga Herrens tempel. Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron.’ (Sakarja 6:12, 13). …

Även om Jesus gör tjänst i helgedomen därovan är han genom sin Ande alltjämt människors tjänare på jorden. Han har dragit sig tillbaka från den synliga världen, men hans avskedslöfte går i uppfyllelse: ’Se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.’ (Matteus 28:20).” - Vändpunkten, s 154, 155.

TILL BEGRUNDAN

’Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.’ (1 Korintierna 3:16, 17). Ingen människa kan av sig själv driva ut den onda hop som tagit hennes sinne i besittning, endast Kristus kan rena själens tempel. Men han tvingar sig inte på någon. Han kommer inte in i sinnet som han fordom kom in i templet, utan han säger: ’Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom.’ (Uppenbarelse 3:20). Han kommer inte bara för en enda dag, ty han säger: ’Jag skall bo i dem och vandra ibland dem … och de skall vara mitt folk.’ ’Han skall … trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.’ (2 Korintierna 6:16; Mika 7:19). Hans närvaro skall rena och helga sinnet så att det blir ett heligt tempel åt Herren och ’en Guds boning genom Anden’. (Efesierna 2:21, 22).” – Vändpunkten, s 149, 150.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.