Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Nödvändigheten av pånyttfödelsen
Startsida Sabbatsskollektioner Nödvändigheten av pånyttfödelsen
Nödvändigheten av pånyttfödelsen PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:30

12:e läxan - Sabbaten den 21 mars 2009”Under samtalen med Nikodemus uppenbarade Jesus frälsningsplanen och sin uppgift i världen. Inte i något av sina senare tal förklarade han så fullständigt, steg för steg, det som måste utföras i alla som vill ärva det himmelska riket. Vid själva början av sin verksamhet avslöjade Jesus sanningen för en medlem av Sanhedrin, för en som hade det mest mottagliga sinnet, för en som var väl skickad att vara folkets lärare. Men Israels ledare välkomnade inte ljuset. Nikodemus gömde sanningen i sitt hjärta och under tre års tid såg han mycket litet frukt därav.” – Vändpunkten, s 164, 165.

ETT NATTLIGT BESÖK

1. Vem sökte upp Jesus en natt? Vad sökte han? Johannes 3:1, 2.”Nikodemus innehade en hög förtroendepost inom den judiska nationen. Han hade fått hög utbildning och hade en begåvning utöver det vanliga. Han var dessutom en ansedd medlem av Stora rådet. Liksom många andra hade han blivit djupt gripen av Jesu undervisning. Fastän han var lärd och ansedd hade han på ett egendomligt sätt känt sig dragen till den ödmjuke nasaréen. Den undervisning han hade hört från Frälsaren hade gjort starkt intryck på honom. Han ville veta mer om dess betydelsefulla sanningar. …

Han önskade ivrigt att få ett samtal med Jesus men drog sig för att söka honom öppet. Det skulle ha varit förödmjukande för en av Israels rådsherrar att visa sympati för en lärare som ännu var så litet känd. … Han beslöt sig för att försöka få ett hemligt samtal med Jesus. Han ursäktade sig med att ett mera öppet framträdande skulle få till följd att andra följde hans exempel. Sedan han genom särskilda förfrågningar hade fått veta var Jesu vanliga tillflyktsort på Oljeberget fanns, väntade han tills staden låg tyst och stilla och sökte sedan upp Jesus.” - Vändpunkten, s 156, 157.

MÄSTARENS BUDSKAP TILL RÅDSHERREN

2. Vilken andlig nödvändighet framhöll Jesus för Nikodemus, och på detta sätt för alla som vill ärva Guds rike? Johannes 3:3.”Han erkände inte Jesus som Messias utan bara som en lärare sänd av Gud. …

Nikodemus hade kommit till Jesus i hopp om att kunna inleda en diskussion med honom, men Jesus klarlade sanningens grundprinciper. Han sade till Nikodemus: Det du behöver är inte så mycket teoretisk kunskap, som andlig förnyelse. Du behöver inte få din nyfikenhet tillfredsställd utan ett nytt sinne. Du måste få nytt liv från höjden, innan du kan förstå himmelska ting. Innan denna förändring äger rum och gör allting nytt, kommer en diskussion med mig om min auktoritet eller mitt uppdrag inte att kunna resultera i någonting gott, som kan ge dig frälsning.” - Vändpunkten, s 157, 158.


3. Förstod Nikodemus Jesu budskap? Varför eller varför inte? Johannes 3:4.”Den bild om den nya födelsen som Jesus hade använt var inte helt obekant för Nikodemus. Omvändelse från de främmande religionerna till Israels tro jämfördes ofta med ett barns födelse. Därför måste han ha trott att Jesu ord inte skulle tas bokstavligt. Men han ansåg sig vara välskriven till en plats i Guds rike på grund av sin israelitiska börd. Han var inte medveten om att han behövde genomgå någon förändring. Detta var orsaken till hans förvåning över Frälsarens ord. Han blev irriterad över deras direkta tillämpning på honom själv. … Han undrade över att Jesus kunde tala till honom som han gjorde och inte visa större respekt för hans ställning som rådsherre i Israel.” – Vändpunkten, s 158, 159.

PÅNYTTFÖDELSEN GENOM ANDEN

4. Vad åstadkommer pånyttfödelsens erfarenhet i den troende? Johannes 3:5-8.”… Jesus mötte emellertid inte argument med argument. I det att han med högtidlig och lugn värdighet lyfte sin hand och lät sanningen tränga in med ännu större överbevisning sade han: ’Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike.’ (Johannes 3:5). Nikodemus visste att Jesus här hänvisade till vattendopet och till sinnets förnyelse genom Guds Ande. Han var överbevisad om att han stod inför honom som Johannes döparen hade förutsagt. …

Sinnets källa måste renas innan strömmen därifrån kan bli ren. Den som söker nå himmelen genom egna gärningar, genom att iaktta lagen, försöker något som är omöjligt. Det finns ingen trygghet för dem som bara har en lagmässig religion, ett sken av gudsfruktan. Den kristnes liv är inte en omformning eller en förbättring av det gamla utan en livsförvandling. Det föregås av en död från jaget och synden och blir ett helt igenom nytt liv. Denna förändring kan bara ske genom den helige Andes påverkan på sinnet.” - Vändpunkten, s 159, 160.


5. Vad berättar Jesu svar till Nikodemus om den dyrbaraste av alla erfarenheter – pånyttfödelsen? Johannes 3:9-11.”… Men då Jesus förklarade att hans mission på jorden var att upprätta ett andligt rike i stället för ett världsligt, kände sig hans besökare besvärad. Då Jesus såg detta tillade han: ’Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?’ (Johannes 3:12). Om Nikodemus inte kunde ta emot Jesu undervisning för att belysa nådens verk i sinnet, hur skulle han då kunna fatta det himmelska rikets natur. När han inte kunde förstå av vilket slag Jesu uppdrag var på jorden, hur skulle han då kunna förstå hans funktion i himmelen.” – Vändpunkten, s 161.

FRÄLSNING GENOM TRO PÅ JESUS

6. Vad behöver vi göra för att få evigt liv? Hur berörs vi av detta var och en personligen? Johannes 3:14, 15.”Liksom Nikodemus måste vi vara villiga att gå in i det nya livet på samma sätt som den störste syndare. Förutom Kristus finns det inte ’under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.’ (Apostlagärningarna 4:12). Genom tron tar vi emot Guds nåd, men tron är inte vår Frälsare. Den ger ingen fördel. Tron är den hand med vilken vi griper tag i Kristus och tillägnar oss hans förtjänst, botemedlet mot synd. Och vi kan inte ens omvända oss utan Guds Andes hjälp. Bibeln säger om Kristus: ’Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.’ (Apostlagärningarna 5:31). Omvändelsen kommer från Gud i lika hög grad som förlåtelsen för synd. …

Det är inte genom strid och diskussion som vi får upplysning. Vi måste se och leva. Nikodemus tog emot undervisningen och han höll fast vid den.” - Vändpunkten, s 164, 163.


7. Vilken stor förändring med avseende på åsikt, perspektiv och motiv äger rum när vi tar emot Jesus som vår Frälsare? Vad händer därefter? Johannes 3:16, 17.”Hur kan vi då vinna frälsning? ’Liksom Mose upphöjde ormen i öknen’ (Johannes 3:14), har också Människosonen blivit upphöjd, och var och en som blivit bedragen och biten av ormen kan se på honom och leva. ’Se Guds Lamm, som tar bort världens synd.’ (Johannes 1:29). Det ljus som lyser från korset uppenbarar Guds kärlek. Hans kärlek drar oss till honom. Om vi inte sätter oss emot detta inflytande, kommer vi att föras fram till korsets fot i ånger över de synder som orsakade Frälsarens korsfästelse. Då åstadkommer Guds Ande genom tron ett nytt liv i själen. Tankar och önskningar förs in under Kristi viljas lydnad. Vi omskapas till hans avbild som verkar i oss för att lägga allt under honom. Då skrivs Guds lag i vårt sinne och vi kan säga med Kristus: ’Att göra din vilja, min Gud, är min glädje.’ (Psalm 40:9).” – Vändpunkten, s 164.

TILL BEGRUNDAN

”Det är omöjligt för människans begränsade sinne att fullt förstå återlösningens verk. Dess hemlighet övergår mänsklig kunskap, men ändå kommer den som övergår från döden till livet att veta att det är en gudomlig verklighet. Återlösningens början kan vi genom personlig erfarenhet känna redan här. Dess resultat sträcker sig genom alla tidsåldrar.” – Vändpunkten, s 161.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.