Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Förelöparen och Messias
Startsida Sabbatsskollektioner Förelöparen och Messias
Förelöparen och Messias PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:32

13:e läxan - Sabbaten den 28 mars 2009”Så är det också med Kristi efterföljare. Bara om vi är villiga att uppge det egna jaget, kan vi ta emot himmelens ljus. Vi kan inte förstå Guds väsen eller ta emot Kristus genom tro, med mindre vi samtycker till att varje tanke underordnas lydnaden mot Kristus. Till alla som gör detta, ges den helige Ande utan mått. ’Ty i honom (Kristus) bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.’ (Kolosserna 2:9, 10).” – Vändpunkten, s 168, 169.

FÖRELÖPARENS FORTSATTA MISSION

1. Hur började Jesu mission när Johannes fortsatte sitt uppdrag som förelöpare? Johannes 3:22-24.”Nu såg han att popularitetsvågen var på väg att vända sig från honom och till Frälsaren. Skarorna omkring honom blev mindre för varje dag. Då Jesus kom från Jerusalem till trakten av Jordan strömmade folket till för att lyssna till honom. Hans efterföljares antal ökades dagligen. Många kom för att låta döpa sig. Fastän Jesus själv inte döpte, gav han sitt samtycke till att hans apostlar utförde handlingen. Därigenom bekräftade han sin förelöpares uppdrag.” – Vändpunkten, s 166.


2. Förstod Johannes döparens lärjungar Messias verk och dop? Johannes 3:25, 26.”Men Johannes’ lärjungar såg med avundsjuka på hur Jesus blev mer och mer populär. De stod färdiga att kritisera hans arbete. Det dröjde inte heller länge förrän de fann en orsak. Det uppstod en fråga mellan dem och judarna om dopet kunde rena själen från synd. De hävdade att Jesu dop helt skilde sig från Johannes’ dop. Snart råkade de i strid med Jesu apostlar angående den formulering som var den riktiga att använda vid dopet och till slut ifrågasattes överhuvudtaget Jesu rätt att döpa. …

’Den som tror på Sonen, han har evigt liv.’ (Johannes 3:36). Ordväxlingen om det var Kristi dop eller Johannes’ dop som renade från synd, var onödig. Det är Kristi nåd som ger människan liv. Utan Kristus är dopet som varje annan handling en värdelös formalitet. ’Den som inte lyder Sonen skall inte se livet.’ (Johannes 3:36).” - Vändpunkten, s 166, 169.

OFFENTLIG BEKÄNNELSE AV MESSIAS

3. Vilken klar övertygelse uttryckte Johannes angående Jesus? Hur förklarade han sitt släktskap med Messias? Johannes 3:27; Jakob 1:17.”Den helige Ande väntar på vår begäran om vi bara önskar det med den intensitet som är i proportion med värdet av den sak vi önskar.” – Testimonies for the Church, bd 6, s 175.

”Johannes döparen betecknas av vår Frälsare som den störste av profeterna. Men vilken motsats är det inte mellan denne Guds mans språk och språket hos många som bekänner sig vara korsets tjänare. När han tillfrågades om han var Kristus, förklarar Johannes sig ovärdig att ens öppna sin Mästares sandaler. När hans lärjungar kom och klagade att folkets uppmärksamhet vändes mot den nye läraren, påminde Johannes dem om att han själv endast hade gjort anspråk på att vara den Utlovades förelöpare. Till Kristus, brudgummen, hör den främsta platsen för hans folks tillgivenhet. ’Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.’ (Johannes 3:29, 30). ’Den som har tagit emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann.’ (Johannes 3:33).” – Testimonies for the Church, bd 5, s 224.


4. Vilken tydlig motsats visade Johannes mellan sig själv och judarna när han vittnade om Jesus? Johannes 3:28.”Med tron riktad mot Återlösaren hade Johannes höjt sig till självförnekelsens högsta höjder. Han sökte inte dra människor till sig utan lyfte deras tankar högre och högre till dess att de riktades mot Guds lamm. Själv hade han bara varit en röst, en ropare i öknen. Nu fann han sig med glädje i tystnad och obemärkthet, för att allas ögon skulle kunna vändas mot livets ljus.

De som är trogna i sin kallelse som Guds sändebud kommer inte att söka sin egen ära. Kärlek till det egna jaget kommer att uppslukas av kärleken till Kristus.” – Vändpunkten, s 167, 168.

VÄNNEN OCH BRUDGUMMEN

5. Hur betraktade Johannes sig själv? Vilken plats kommer alla som är det himmelska rikets barn att ge till Messias? På vilket sätt kommer han att bli större i deras liv? Johannes 3:29, 30.”Johannes framställde sig som vännen som fungerade som budbärare mellan de förlovade och gjorde förberedelserna till bröllopet. När brudgummen hade fått sin brud var vännens uppgift fullbordad. Han gladde sig över deras lycka och över att han fått medverka till deras förening. Johannes hade kallats att leda folket till Jesus. Det var en glädje för honom att se att Frälsarens gärning hade framgång. Han sade: ’Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre.’

Guds verk får inte bära en människas bild och prägel. Från tid till tid kommer Gud att föra fram olika redskap varigenom hans syfte bäst kan fullföljas. Lyckliga är de som är villiga att låta jaget förödmjukas och med Johannes kan säga: ’Det är såsom sig bör att han måste bli större och jag mindre.’” - Vändpunkten, s 167, 170.

UPPHÖJA DEN HIMMELSKA ÅTERLÖSAREN

6. Vilka tydliga skillnader finns mellan en dödlig människa och Honom som kom ner från himlen? Vad innebär detta för dem som älskar Jesus? Johannes 3:31-34.”De som är trogna sin kallelse som Guds sändebud, kommer inte att söka sin egen ära. Kärlek till det egna jaget kommer att uppslukas av kärleken till Kristus. De kommer att erkänna att det är deras verk att kungöra, på samma sätt som Johannes döparen gjorde: ’Se Guds lamm, som tar bort världens synd.’ (Johannes 1:29).

Profetens själ, tömd på jaget, var uppfylld av den Gudomliges ljus. I ord som nästan var ett upprepande av Kristi egna ord, gav han vittnesbörd om Frälsarens härlighet. ’Den som kommer ovanifrån,’ sade han, ’ är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.’ ’Den som Gud har sänt talar Guds ord.’ (Johannes 3:31, 34).” – Gospel Workers, s 56, 57.


7. Vilken underbar inbjudan riktar Herren till alla som önskar ärva det eviga livet? Johannes 3:35, 36.”När människan överlämnar sig till Kristus tas hjärtat i besittning av en ny makt. En förändring har skett som människan aldrig kan åstadkomma själv. Det är ett övernaturligt verk som för in ett övernaturligt element i människans natur. Den själ som har överlämnat sig till Kristus, blir hans egen fästning som han äger i en upprorisk värld, och han avser att ingen annan auktoritet skall råda där inne förutom hans egen. En människa som på detta sätt har överlämnat sig åt de himmelska makterna, är ointaglig för Satans angrepp.” – Sons and Daughters of God, s 23.

TILL BEGRUNDAN

”Johannes hade fått uppdraget att gå före som reformator. Därför hotades Johannes’ lärjungar av faran att fästa uppmärksamheten på honom i känslan av att uppdragets framgång berodde på hans arbete, och så glömma bort att han bara var ett redskap som Gud hade använt. Men Johannes’ verksamhet var inte tillräcklig för att lägga grunden till den kristna församlingen. När han hade fullgjort sin uppgift, skulle ett annat arbete utföras som hans förkunnelse inte kunde utföra. Detta förstod inte hans lärjungar. Då de såg Jesus komma för att överta arbetet, blev de avundsjuka och missnöjda.

Samma fara föreligger alltjämt.” – Vändpunkten, s 170.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.