Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Missionsrapport från generalkonferensens ungdomsavdelning
Startsida Sabbatsskollektioner Missionsrapport från generalkonferensens ungdomsavdelning
Missionsrapport från generalkonferensens ungdomsavdelning PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:33

Att uppläsas sabbaten den 28 mars 2009

Gåvorna insamlas sabbaten den 4 april 2009


Ungdomen är den vackraste perioden i livet. En ung människa har många projekt, drömmar och ambitioner. Hans eller hennes styrkor och gåvor, om de blir rätt ledda, kan vara till stor hjälp för Guds folk. ”Unga män och kvinnor är inbjudna att ge Gud sin ungdoms kraft, att de genom att använda sin styrka, genom skarpsinnig och energisk handling kan verka till hans ära och sina medmänniskors frälsning.” – Counsels to Parents, Teachers, and Students, s 535. Det är mycket viktigt för församlingen att hjälpa ungdomarna att leda deras känslor, förmågor, entusiasm, energi och tankar in på en lämplig väg. Församlingen måste vidta åtgärder för att hjälpa ungdomarna att utvecklas på det fysiska, moraliska och andliga området. Låt oss inte glömma att det i Bibeln finns en gudomlig inbjudan till ungdomarna att överlämna sig åt Herren. ”Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig.” (Ordspråksboken 23:26). Församlingen borde hjälpa så att detta ideal kan bli verklighet.

 

I Bibeln finns två exempel på unga människor som utförde ett stort verk på sin tid och efterlämnade outplånliga avtryck bland sina samtida och även för kommande generationer. Livet hos var och en av dem var lika klart och lysande som stjärnorna på himlen. Deras övertygelser och attityder gjorde dem stora i deras samtid, och i vissa fall påverkade de i hög grad världsrikenas händelseförlopp.

 

Josefs fall är värt att nämna eftersom hans exempel på trohet och redbarhet ledde honom till att inneha befattningen som Egyptens guvernör, efter att han hade uthärdat många prövningar. Daniel och hans tre vänner är även idag ett exempel som kan efterföljas av vår tids ungdomar, det är ett vittnesbörd om vad unga människor kan åstadkomma om de lägger sina liv i Guds händer.

 

Den unge Samuel, Isak, David och många andra gav oss exempel på tro, mod, entusiasm, lydnad, tålamod och ihärdighet och lämnade ett outplånligt avtryck i historien. Idag fortsätter deras liv att vara en ljuvlig vällukt som uppmuntrar och inspirerar otaliga unga människor i världen att kämpa trons goda kamp.

 

Församlingen behöver sådana ungdomar som inte kan köpas eller säljas, unga människor som är redo att försvara moraliska principer och lever sin tro som andra gjorde i gången tid, eftersom församlingens framtid utgörs av dess ungdomar. Vi behöver nya missionärer, kolportörer, läkare, musiker, räkenskapskunniga osv., unga människor som är villiga att överlämna allt och är villiga att leva trons stora äventyr; unga människor som genom sitt exempel utmanar materialismens, omoralens och otrons moderna vidunder. Vi behöver unga människor som kommer att aktivt samarbeta med sina lokala församlingar och använder alla sina gåvor för att tjäna andra. Deras krafter, om de används förståndigt, kommer att vara en stor motivation för församlingen och en välsignelse för världen.

 

Guds folk måste definitivt ägna mer uppmärksamhet åt arbetet med ungdomarna. Djävulen verkar med all sin kraft att leda bort ungdomarna från Guds väg för att fördärva dem. Han använder världsliga nöjens bedrägliga ljus för att röva bort våra dyrbara ungdomar. Vi måste fördubbla våra ansträngningar att stimulera ungdomarna att upphöja våra principer. Vi måste visa dem de stora fördelar de kan erhålla om de helgar sina liv åt Gud. Vi borde framhålla för dem det fullkomliga exempel som skall efterföljas: Herren Jesus Kristus – ungdomarnas vän.

 

Generalkonferensen önskar att samarbeta i detta verk; därför håller ungdomsavdelningen på att förbereda lämpligt material och planerar att hålla utbildningsseminarier för att uppnå detta mål. Generalkonferensen får många förfrågningar från olika länder att sända sin representant för att ge vägledning och hjälp. Vi har många unga människor i våra led, och unionerna och fältkonferenserna ber oss att sända dem material och stödja olika projekt, några av dem är redan pågående i Sydamerika och Afrika, med syftet att hjälpa ungdomarna, men vi har inte tillräckligt med medel för att framgångsrikt fullfölja detta verk. Vi behöver er ekonomiska hjälp! Generalkonferensen ber vänligt om er hjälp så att vi kan ge stöd till unionerna, fältkonferenserna och missionsfälten. Må Gud rikligen välsigna er frikostighet!

 

Er broder och medarbetare

- José V. Giner

Ledare för generalkonferensens ungdomsavdelning


Senast uppdaterad 2009-01-03 02:34
 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.