Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
De sanna tillbedjarna
Startsida Sabbatsskollektioner De sanna tillbedjarna
De sanna tillbedjarna PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:53

14:e läxan - Sabbaten den 4 april 2009”Vår Frälsare törstar efter att bli igenkänd. Han hungrar efter deras kärlek och sympati för vilka han har utgjutit sitt blod. Hans längtan efter att de skall komma till honom och få liv är så stark, att den inte kan uttryckas i ord. Liksom en mor längtar efter att få ett igenkännande leende från sitt lilla barn som tecken på gryende förstånd, så väntar Kristus att se uttryck av tacksam kärlek som visar att det andliga livet har börjat spira i våra sinnen.” – Vändpunkten, s 178.

ATT BE OM EN VÄNLIGHET

1. Genom vilket område reste Jesus på sin väg från Judéen till Galiléen? Var stannade han för att vila under den varma middagstiden? Johannes 4:1-6 (se 1 Mose 26:17-22; 33:18, 19).”På sin väg till Galiléen gick Jesus genom Samarien. Vid middagstiden nådde han den vackra Sikemsdalen. Där denna dal öppnar sig ligger Jakobs brunn. Trött av vandringen satte sig Jesus ned för att vila medan hans apostlar gick för att köpa mat.” – Vändpunkten, s 171.


2. Vad begärde Jesus av den kvinna som kom till Jakobs brunn? Varför föreföll det henne främmande? Johannes 4:7-9.”Judarna och samariterna var bittra fiender. Så mycket som möjligt undvek de att komma i beröring med varandra. … En jude ville inte låna något av en samarit inte heller ta emot en vänlighet av honom eller ens en bit bröd eller en bägare vatten. Då apostlarna köpte mat handlade de i överensstämmelse med sitt lands seder, men längre än så gick de inte. Att begära en tjänst av en samarit eller att göra något till förmån för honom var en helt främmande tanke för Jesu medarbetare.

Hatet mellan judar och samariter avhöll kvinnan från att erbjuda Jesus en vänlighet, men Frälsaren sökte finna nyckeln till hennes hjärta. Med den finkänslighet som gudomlig kärlek ger erbjöd han henne inte någon tjänst utan bad i stället om en.” - Vändpunkten, s 171, 172.

GUDS GÅVA

3. Vad förbiser vi ofta på samma sätt som den samaritiska kvinnan? Kan vår andliga törst släckas vid världens brunnar? Johannes 4:10-12.”Framför sig såg hon bara en törstig vandrare, dammig och trött av färden. … Hon lät tankarna gå tillbaka till fäderna och framåt till Messias’ ankomst. Men fädernas hopp, Messias själv, satt där och hon kände inte igen honom. Hur många törstande människor är inte i denna dag nära det levande vattnet och ändå ser de sig vida omkring efter livets källsprång.” – Vändpunkten, s 172, 173.


4. Vilken mycket speciell gåva önskar Herren att ge till var och en som törstar efter hans välsignelser? Johannes 4:1-6; 6:27.”Den som söker stilla sin törst vid världens brunnar blir snart törstig igen. Överallt finns otillfredsställda människor. De längtar efter någon som kan fylla deras behov. Världens behov, alla folks längtan, är Kristus. Den gudomliga nåd som bara han kan ge är det levande vatten som renar, upplivar och ger nytt liv.

Jesus menade inte att en enda dryck av livets vatten skulle vara nog för den törstande. Den som smakat Kristi kärlek, längtar ständigt efter mer och söker inte efter något annat. Rikedom, ära och världsliga nöjen har inte längre någon dragningskraft på honom. Hans ständiga längtan är: ’Mera av Kristus’, och han som uppenbarar för människan hennes själs behov längtar efter att stilla hennes hunger och törst. Alla mänskliga resurser och hjälpmedel skall svika. Brunnarna skall tömmas, källorna torka ut, men vår Frälsare är ett outtömligt källsprång. Vi kan dricka och dricka igen och ändå alltid finna nog och övernog. Den som förblir i Kristus har i sitt eget liv ett välsignelsens källsprång, ’en källa vars vatten springer upp med evigt liv’. Ur denna källa kan vi få nog och övernog av kraft för alla behov.” – Vändpunkten, s 173.

TILLBEDJARE SOM SÖKS AV GUD

5. Till vilken insikt kom denna kvinna när Jesus talade till hennes hjärta? Johannes 4:16-19.”Nu bytte Jesus helt plötsligt samtalsämne. Innan denna människa kunde ta emot den gåva han hade att ge, måste hon förstå sin synd och lära känna sin Frälsare. … Nu blev kvinnan förskräckt. En hemlighetsfull hand vände bladen i hennes livs bok och avslöjade det som hon hade hoppats kunna dölja för alltid. Vem var han som kunde läsa hennes livs hemligheter? Tankar väcktes inom henne på evigheten och den kommande domen, då allt som var fördolt skulle uppenbaras. I detta ljus vaknade samvetet.

Hon kunde inte förneka någonting, men hon försökte undvika det pinsamma ämnet. Med djup vördnad sade hon: ’Herre, jag märker att du är en profet.’ (Johannes 4:19). Sedan försökte hon stilla sitt samvetes oro med att föra samtalet in på religiösa tvistefrågor. Om denne var en profet så skulle han säkert ge henne klarhet i de frågor som länge hade diskuterats.” – Vändpunkten, s 174.


6. Tar Gud emot oss därför att vi tillber i ett vackert tempel likt det i Jerusalem eller det på berget Gerasim? Vilka är de sanna tillbedjarna? Vem kan tas emot av Gud? Hur förhåller sig detta till var och en av oss? Johannes 4:20-24 (se även Psalm 50:23).”Samariterna byggde ett rivaliserande tempel på Gerasim. Här tillbad de enligt den mosaiska ritualen fastän de inte helt avstod från avgudadyrkan. Olyckor hemsökte dem emellertid, deras tempel ödelades av fiender och förbannelsen tycktes vila över dem. Men ändå klängde de sig fortfarande fast vid sina traditioner och sin gudstjänstform.

Det är inte genom att söka sig bort till något heligt berg eller till ett heligt tempel som människorna får gemenskap med himmelen. … Den religion som kommer från Gud är den enda religion som skall leda oss till Gud. För att kunna tjäna honom på rätt sätt måste vi vara födda av den gudomlige Anden. Detta kommer att rena hjärtat och förnya sinnet och därigenom ge oss en förnyad förmåga att lära känna och älska Gud. Det ger oss en villig lydnad mot alla hans bud. Detta är sann tillbedjan. Detta är frukten av den helige Andes verkan.” - Vändpunkten, s 175, 176.

EN STOR UPPENBARELSE

7. Vilken stor uppenbarelse gav Jesus till denna kvinna? Vilken glädjefull nyhet blev hon ivrig att meddela medan hon övergav sitt ursprungliga ärende? Johannes 4:25-30; Lukas 13:10.”När hennes livs förflutna låg blottat inför henne insåg hon sitt stora behov, … Jesus hade visat henne att han kunde läsa hennes livs hemligheter och ändå kände hon att han var hennes vän som hyste kärlek till henne och förbarmade sig över henne. … Hon började bli övertygad om vem han var och hon började undra: ’Kan han vara den länge väntade Messias?’

Jesus skulle aldrig ha kunnat tala så öppet med de självrättfärdiga judarna som han kunde göra med denna kvinna. Jesus var långt mer förbehållsam när han talade till judarna. Det som undanhölls judarna och som apostlarna senare blev tillsagda att hålla hemligt, uppenbarades för henne. Jesus såg att hon skulle använda sin kunskap för att låta andra få del av hans nåd.” – Vändpunkten, s 176, 177.

ORD AV LIV

”Varje sann kristen föds in i Guds rike till missionär. Den som dricker av det levande vattnet blir en källa till liv. Mottagaren blir givare. Kristi nåd i människan liknar ett källsprång i öknen. Det väller fram till glädje för alla och kommer dem som är nära att förgås, att ivrigt dricka av livets vatten.” – Vändpunkten, s 183.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.