Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Skördetid
Skördetid PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:56

15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009”Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer och samhällen där det inte har gjorts några ansträngningar att rädda själar. Varför skulle inte familjer som känner till den närvarande sanningen, bosätta sig i dessa städer och samhällen för att där resa Kristi baner, arbeta i saktmod, inte på deras eget sätt utan på Guds sätt, för att bringa ljus till dem som inte känner till det?” – Christian Service, s 180.

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

1. Vad svarade Jesus till apostlarna, när de kom tillbaka till Jakobs brunn och bad honom att äta? Vad var betydelsefullt med tanke på hans svar? Johannes 4:31, 32; Matteus 4:4.”Den kraft som skapade alla världar finns i Guds ord. Hans ord ger kraft och föder liv. Alla Guds befallningar är löften. När vi villigt tar emot dem i vårt inre, för de med sig Guds kraft. De förvandlar vår karaktär och återskapar vårt inre till Guds avbild.

På samma sätt som vi kan få liv genom Guds ord, kan vi också bevara livet. Människan skall leva ’av varje ord som utgår från Guds mun.’ (Matteus 4:4).” – Vägen till mognad, s 142, 143.


2. Förstod apostlarna hans ord? Vilken djup andlig innebörd förde hans budskap med sig? Johannes 4:33, 34; 5:36, 38.”När församlingen verkligen kommer att ha budskapets ande, kommer den att använda all sin kraft till att verka för deras räddning för vilka Kristus har dött. De kommer att gå till nya fält. Några som inte är ordinerade predikanter kommer att samarbeta med Gud i att besöka församlingarna och försöka att stärka det som är kvar, det som håller på att dö. Det kommer att vara lekmän som kommer att flytta till städer och samhällen och till synes avsides belägna platser, att de kan låta lysa för andra det ljus som Gud har givit dem.” – Christian Service, s 180.

”Det finns tillfällen då det tycks vara omöjligt för Guds budbärare att utföra det arbete som är nödvändigt att utföra. … Några är rädda för att de, med de förutsättningar som står till buds, inte skall kunna göra allt det som de känner att det är deras plikt att göra. Men om de går framåt i tro, kommer Guds frälsning att bli uppenbarad och framgång kommer att följa deras arbete. Han som befaller sina efterföljare att gå ut till hela världen, kommer att stödja varje Kristi budbärare som i lydnad för hans befallning försöker förkunna hans budskap.” – Löftestiden, s 334, 335.

SKÖRDEN ÄR MOGEN

3. Vad förberedde Jesus sina apostlar på att förstå i sitt möte med denna samaritiska kvinna? Johannes 4:35; Apostlagärningarna 1:8; Matteus 24:14.”Där Jesus satt vid brunnen, såg han sädesfält runt omkring, såg deras späda grönska i det strålande solljuset. Med en handrörelse visade han apostlarna på denna vackra scen och använde den som symbol: ’Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden? Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.’ (Johannes 4:35). Under det han talade, såg han på de grupper som närmade sig brunnen. Det var ännu fyra månader kvar till skörden, men här närmade sig en skörd som var mogen att bärgas.” – Vändpunkten, s 178, 179.


4. Vilken är lönen för en arbetare som är verksam i Guds verk? Vilken evig lön kommer han att få? Johannes 4:36; Lukas 14:14.’Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, att en sår och en annan skördar.’ (Johannes 4:36, 37). Här avser Jesus den helgade tjänst som de utför för dem som tar emot evangelium. De skall vara hans levande redskap. Han väntar att de skall göra personlig tjänst för honom. Vare sig vi sår eller skördar verkar vi för Gud. En sår säden, en annan skördar och både den som sår och den som skördar får sin lön. De gläds tillsammans över lönen för sin möda.” – Vändpunkten, s 179.

SKÖRD FRÅN EN TIDIGARE SÅDD

5. Vilket hopp motiverar den andlige såningsmannen att fortsätta arbeta, om han inte skördar frukten av sina ansträngningar? Johannes 4.37, 38; 1 Korintierna 3:6, 7.”Frälsaren såg framåt mot den stora skörden på pingstdagen. Apostlarna skulle inte betrakta detta som resultat av deras eget arbete. De hade gått in i andra människors arbete. Ända sedan Adams fall hade Jesus överlåtit Ordets förkunnande till sina utvalda tjänare, för att människor skulle få del av det. En osynlig hjälpare, ja, en allsmäktig kraft hade arbetat stilla, men effektivt för att åstadkomma skörden. Guds nåds regn och solljus hade getts för att uppfriska och ge näring åt sanningens utsäde. Jesus skulle snart vattna säden med sitt eget blod. Hans apostlar hade förmånen att vara Guds medarbetare. De samarbetade med Jesus och med forntidens heliga män. Genom den helige Andes utgjutande på pingstdagen skulle tusentals bli omvända på en dag. Detta var frukten av det som Jesus hade sått, skörden av hans arbete.” – Vändpunkten, s 179.

INBÄRGNING FRÅN EN OVÄNTAD KÄLLA

6. Vad hände med många av samariterna när de hörde Jesu budskap, trots det faktum att de var så föraktade av judarna? Johannes 4:39, 40; Höga Visan 3:4.”I de ord som talades till kvinnan vid brunnen hade en god säd blivit sådd och hur snabbt kom inte skörden. Samariterna kom och lyssnade till Jesus och trodde på honom. De trängde sig samman omkring honom vid brunnen. De ställde många frågor till honom och tog ivrigt emot hans förklaringar till många saker som hade varit dunkla för dem. Under det att de lyssnade började deras villrådighet att skingras. De liknade människor som befann sig i stort mörker men som plötsligt upptäckte en ljusstråle, som de följde till dess att de hade funnit dagsljuset. Men de lät sig inte nöja med denna kortvariga gemenskap. De var ivriga att få höra mer och ville också att deras vänner skulle få höra denna säregna lärare. De inbjöd honom till deras stad och övertalade honom att följa med dem. Under två dagar uppehöll han sig i Samarien, och många fler trodde på honom.” - Vändpunkten, s 179, 180.


7. Var deras fördomar mot judarna ett hinder, eller tog de emot honom som Frälsare med sann överbevisning? Johannes 4:41, 42;1 Johannes 5:20.”Samariterna trodde att Messias skulle komma som Återlösare inte bara för judarna utan för hela världen. Genom Mose hade den helige Ande förutsagt honom som en profet sänd av Gud. Genom Jakob hade det sagts om honom att folken skulle samlas omkring honom och genom Abraham att i honom skulle alla folk på jorden bli välsignade. På dessa skriftställen byggde folket i Samarien sin tro på Messias. Förhållandet att judarna hade misstytt alla senare profeter och förknippat Jesu första ankomst med den härlighet som avser hans andra ankomst, hade kommit samariterna att åsidosätta alla de heliga skrifterna med undantag av dem som hade getts genom Mose. Men då Frälsaren undanröjde alla dessa falska tolkningar, var det många som godtog de senare profetiorna och Jesu egna ord om Guds rike.” – Vändpunkten, s 180, 181.

ALLAS FRÄLSARE

”Jesus hade börjat riva ned barriären mellan judarna och de kringboende folken och förkunna frälsning för hela världen. Fastän han var jude, umgicks han fritt med samariterna i strid med sitt folks fariseiska seder. Trots dessa fördomar tog han emot gästfrihet hos detta föraktade folk. Han sov under deras tak, åt tillsammans med dem vid deras bord, tog emot den mat som de hade tillrett och serverat, undervisade på deras gator och behandlade dem med den allra största vänlighet och älskvärdhet.” – Vändpunkten, s 181.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.