Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Din son lever
Din son lever PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:57

16:e läxan - Sabbaten den 18 april 2009”Vår gemenskap med Kristus kommer att vara mer intim ju allvarligare och mer uthålliga våra böner är. Vartefter vår tro växer så ökar också måttet av välsignelser.

Vår uppgift är att be och tro. Vaka under bön, vaka och samarbeta med den Gud som hör våra böner. … Det du säger och gör skall vara i harmoni med dina böner. Det är en oändlig skillnad om dina prövningar visar att du har en äkta tro eller att den bara är en formsak.” - Såningsmannen, s 110.

”Vi skall inte tro därför att vi ser och känner att Gud hör oss. Vi måste lita på hans löften. När vi kommer till honom i tro, når varje bön fram till honom.” – Vändpunkten, s 188.

EN MAN MED EN ANGELÄGEN BEGÄRAN

1. Varför vägrade några att ta emot Jesu budskap trots de överväldigande bevisen på att han var en profet? Johannes 4:44, 45; Matteus 13:57; Markus 6:4.


”När galiléerna kom hem från påskfesten, berättade de om Jesu underverk. … De hoppades att denne, som hade drivit rådsherrarna på flykten, skulle vara den väntade Befriaren. Nu nådde dem meddelanden som tycktes bekräfta deras ljusaste förhoppningar. Man berättade att profeten hade förklarat sig vara Messias.

Men folket i Nasaret trodde inte på honom. Därför besökte inte Jesus Nasaret på sin väg till Kana. Frälsaren förklarade för sina medarbetare att ingen profet blir aktad i sitt eget land. Människor värdesätter andra människor efter det de själva kan iaktta. De trångsynta och materiellt sinnade bedömde Jesus efter hans ringa börd, efter hans enkla kläder och hans dagliga arbete. De kunde inte se renheten i ett liv som inte bar några märken av synd.” – Vändpunkten, s 184.


2. Vilken angelägen begäran framställdes för Jesus under hans uppehåll i Kana av en kunglig tjänsteman? Johannes 4:46, 47.”I Kapernaum väckte underrättelsen särskilt intresse hos en högättad judisk familj, där fadern var anställd i konungens tjänst. En son i familjen hade insjuknat i en till synes obotlig sjukdom. Läkarna hade uppgett allt hopp, men när fadern hörde talas om Jesus, beslöt han att söka hjälp hos honom. Gossen var nära döden, och man fruktade att han inte skulle leva till dess fadern återkom. Men barnets far ville personligen framställa sin begäran. Han hoppades att en faders bön skulle väcka den store läkarens medkänsla.” – Vändpunkten, s 184.

TRONS SANNA GRUND

3. Vad svarade Jesus på tjänstemannens begäran? Förklara Jesu svar. Johannes 4:48; 1 Korintierna 1:22; Matteus 12:38, 39.”När han kom till Kana, fann han Jesus omgiven av en stor folkskara. Mycket bekymrad trängde han sig fram till Frälsaren. Men hans tro svek honom, när han fick se denne enkelt klädde man, dammig och trött efter resan. Han undrade om Jesus kunde uppfylla hans begäran. Men han bad ändå om ett samtal med honom och framförde sitt ärende och sin önskan att Jesus skulle följa med till hans hem. Jesus kände emellertid redan till hans problem. Innan den kunglige tjänstemannen hade lämnat sitt hem, visste Jesus redan hans bekymmer.

Han visste också att fadern hade gjort vissa förbehåll i sin tro. Om hans bön ej blev besvarad, ville han inte ta emot Jesus som Messias. Medan han väntade med ängslan och oro, sade Jesus: ’Om ni inte ser tecken och under, tror ni inte.’ (Johannes 4:48).” – Vändpunkten, s 185.


4. Vad kan vi förstå av faderns andra vädjan? Vad skulle vi göra i en liknande situation? Johannes 4:49; Markus 5:23, 35, 36.”Hovmannen hade ändå en viss grad av tro, eftersom han hade kommit för att be om det som han betraktade som den dyrbaraste av alla välgärningar. Jesus hade en större gåva att ge honom. Han ville inte bara bota barnet utan också låta denne ämbetsman vid hovet få del av frälsningens välsignelser. Därmed ville han tända ett ljus i Kapernaum, som snart skulle bli Jesu eget verksamhetsområde. Men ämbetsmannen måste känna sitt eget behov, innan han kunde känna något behov av Jesu nåd. I det avseendet liknade han många av hans eget folk. De intresserade sig för Jesus enbart av själviska motiv. De hoppades kunna dra några särskilda fördelar genom hans makt. De gjorde sig därför beroende av de tillfälliga fördelar som gavs dem. Men de visste ingenting om sin andliga sjukdom och insåg inte sitt behov av gudomlig nåd.” – Vändpunkten, s 185.

GUDS SVAR PÅ MÄNSKLIG NÖD

5. Hade hovmannen förväntat sig en så snabb och nådig bönhörelse och utförandet av ett underverk på ett så stort avstånd? Johannes 4:50.”Liksom Jakob vann han seger. Frälsaren avvisar inte någon människa som klänger sig fast vid honom och öppnar sitt hjärta för honom. … Hovmannen lämnade Jesus med en frid och en glädje som han aldrig tidigare upplevt. Han hade inte bara fått förvissning om att hans son skulle få leva, utan han var nu fullt övertygad om att Jesus var Återlösaren.

I samma ögonblick såg de som vårdade det döende barnet därhemma i Kapernaum, en plötslig och hemlighetsfull förändring. Dödens skugga vek bort från den sjukes ansikte. … Febern lämnade honom när dagen var som hetast. Familjen blev förvånad och glädjen var stor. … I samma ögonblick som fadern i tro omfattade Jesu försäkran: ’Din son får leva’ vidrörde den allsmäktiga kärleken det döende barnet.” – Vändpunkten, s 186, 187.


6. Vilka underbara följder hade denna erfarenhet för denne man och hans familj? Johannes 4:51-54.”Fadern skyndar sig nu för att träffa sin son. Han sluter den från döden återvände i sin famn och tackar Gud åter och åter för detta sällsamma tillfrisknande.

Den kunglige ämbetsmannen längtade efter att få veta mer om Jesus. Då han senare fick lyssna till hans undervisning blev han och hela hans hus Jesu efterföljare. Deras prövning blev det som ledde till att hela familjen blev omvänd. Nyheten om underverket spreds. I Kapernaum, där många av hans underverk utfördes, bereddes vägen för Jesu personliga verksamhet.” – Vändpunkten, s 187.


7. Varför är svaren på våra böner ibland fördröjda? Borde vår tillit till Gud vara beroende av hur han svarar på alla våra böner? Jakob 4:3; 1:6; Psalm 31:23.”Han som välsignade konungens tjänsteman i Kapernaum, vill i lika hög grad välsigna oss. Men i likhet med den bekymrade fadern söker vi ofta Jesus, när vi vill ha materiell hjälp. Vi gör vår tillförsikt om hans kärlek beroende av hur mycket han uppfyller våra önskningar. Frälsaren längtar efter att kunna ge oss större välsignelse än den vi ber om. Han dröjer med att besvara vår bön, för att han skall kunna visa oss det onda i våra egna sinnen och vårt djupa behov av hans nåd. Han vill att vi skall övervinna den själviskhet som kommer oss att söka honom. Då vi bekänner vår hjälplöshet och vårt angelägna behov, skall vi förlita oss helt på hans kärlek.” – Vändpunkten, s 187.

ORD AV LIV

”Denne kunglige tjänsteman ville se bönesvar innan han trodde, men han måste först tro på Jesu ord, att hans begäran hade beviljats och att välsignelsen getts honom. Detta måste också vi lära oss. Vi skall inte tro därför att vi ser och känner att Gud hör oss. Vi måste lita på hans löften. När vi kommer till honom i tro, når varje bön fram till honom. När vi ber om hans välsignelse skall vi tro att vi får den och tacka honom för att vi fått den. Sedan kan vi gå till våra uppgifter i den fasta förvissningen, att välsignelse skall ges oss, när vi bäst behöver den. När vi lärt oss detta skall vi tro att våra böner har besvarats. Gud kommer att handla med oss efter ’sin härlighets rikedom’. Han skall i enlighet med ’hans väldiga kraft’ ge oss ’långt mer än allt vi ber om eller tänker’. (Efesierna 3:16; 1:19; 3:20).” – Vändpunkten, s 187, 188.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.