Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Den lame mannen botas
Startsida Sabbatsskollektioner Den lame mannen botas
Den lame mannen botas PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:58

17:e läxan - Sabbaten den 25 april 2009”Att tala om kristendom på ett lättvindigt sätt eller att be utan andlig hunger ger inte något resultat. Att bara tro på Kristus med en tro som enbart erkänner honom som världens Frälsare, kan aldrig skänka andlig läkedom. … Det är inte nog med att ha en tro om Kristus, vi måste tro på honom. Den enda tro som verkligen kan bli till nytta för oss är den som omfattar honom som en personlig Frälsare och som överför hans förtjänst till oss själva.” – Vändpunkten, s 344.

SJUK OCH KRAFTLÖS

1. Vilka stackars människor brukade ligga under pelargångarna intill dammen vid Betesda? Vilket var deras stora hopp? Johannes 5:2-4.”Vid vissa tider på dagen kom vattnet i denna damm i rörelse. Man trodde allmänt att detta berodde på en övernaturlig kraft och att den som först steg ned i vattnet, efter det att dammens vatten blivit omrört, skulle bli botad, oavsett vilken sjukdom han än led av. Sjuka människor sökte sig i hundratal till platsen. När vattnet omrördes störtade folkhopen fram och trampade ned män, kvinnor och barn som var svagare än de själva. … Det fanns några som tillbringade natten i dessa pelargångar. Dag efter dag släpade de sig fram till dammen i en fåfäng förhoppning att finna lindring.” – Vändpunkten, s 189.


2. Vem befann sig bland denna lidande, handikappade skara? Johannes 5:5 (se Ordspråksboken 8:34, 35).”Jesus befann sig åter i Jerusalem. Nu kom han gående ensam, till synes djupt försjunken i meditation och bön, och närmade sig dammen. Han såg de olyckliga sjuka som sökte efter det som de ansåg vara deras enda möjlighet till hälsa. Han längtade efter att kunna utöva sin läkande kraft och bota alla de sjuka. Men det var sabbat. Skaror var på väg till templet för att tillbe. Han visste att en sådan botande handling skulle väcka så mycket fördom hos judarna, att hans verksamhet skulle lida avbräck.” – Vändpunkten, s 189.

HELANDE ORD

3. Vilken fråga ställde Jesus till den lame mannen, vetande om hur länge han hade varit i detta läge? Johannes 5:6, 7.”… Då får Frälsaren se något mycket beklagansvärt. Han ser en man som varit krympling i trettioåtta år. Hans sjukdom var till stor del resultatet av hans egen synd. Sjukdomen betraktades också av andra som en straffdom från Gud. Ensam och utan vänner, men med en känsla av att han var utestängd från Guds barmhärtighet, hade denne lidande man under många år levt i misär. …

Då den sjuke mannen låg där på sin matta och av en händelse lyfte huvudet för att se ner mot dammen, såg han ett milt, vänligt ansikte böja sig över honom och orden: ’Vill du bli frisk?’ fångade hans uppmärksamhet. Hoppet tändes på nytt och han kände att han på ett eller annat sätt nu skulle få hjälp.” – Vändpunkten, s 189, 190.


4. Ställde Frälsaren honom några andra frågor? Hur snabbt uppfyllde Jesus hans största längtan? Johannes 5:8.”Jesus fordrade inte att denne sjuke man skulle tro på honom. Han säger mycket enkelt: ’Stå upp, ta din säng och gå.’ Men mannens tro klamrar sig fast vid dessa ord. Varje nerv och muskel genomströmmas av nytt liv. En hälsans aktivitet går genom hans förkrympta lemmar. Utan att fråga någonting sätter han in hela sin vilja på att lyda Jesu befallning, och alla hans muskler lyder hans vilja. Han reser sig upp på sina fötter och känner att han är frisk.” – Vändpunkten, s 190, 191.


5. Vad hände omedelbart när Herren sade till honom att resa sig och gå? Johannes 5:9.

”Jesus hade inte gett honom någon försäkran om gudomlig hjälp. Mannen kunde ha börjat tvivla och därigenom gått miste om sitt enda tillfälle att bli botad. Men han trodde Jesu ord. Genom att göra som han blev tillsagd fick han kraft.” – Vändpunkten, s 191.

”Den sjuke betraktar Jesus med nytt hopp. Uttrycket i Jesu ansikte och tonen i hans röst är olika alla andras. Hela hans varelse tycks andas kärlek och kraft. Och krymplingen omfattar i tro Kristi ord. Utan att tvivla beslutar han att lyda, och när han gör detta, får hela hans kropp kraft att handla.

Varje nerv och varje muskel genomströmmas av nytt liv, och hans förkrympta lemmar blir åter normala. Han springer upp på sina fötter, han går med fasta, fria steg, prisande Gud och fröjdande sig över sina nyvunna krafter.” – I den store läkarens fotspår, s 87.

EFTER UNDERVERKET

6. Hur reagerade judarna när de såg den botade mannen gående? Lovade de Gud för hans stora underverk? Johannes 5:10-13; Romarna 10:2 (se Jeremia 17:21; Mika 6:8).”Den botade lame mannen böjde sig ned för att ta upp sin säng, som bara bestod av en matta och ett skynke. När han reste sig upp igen med en känsla av glädje, såg han sig om efter sin befriare, men Jesus hade försvunnit i folkmängden. Mannen var rädd att han inte skulle känna igen honom, om han åter träffade honom. Då han med fasta, lätta steg skyndade sig iväg med tack till Gud för sina nya krafter, träffade han flera av fariséerna och berättade genast för dem hur han blivit frisk. Han blev förvånad över den kyla varmed de lyssnade till hans berättelse.

Med rynkad panna avbröt de honom och frågade varför han bar sin säng på sabbatsdagen. De påminde honom bryskt om att det inte var lovligt att bära bördor på Herrens dag. … Dessa rådsherrar visste mycket väl att det bara fanns EN som hade visat sig kunna utföra sådana under, men de ville gärna ha ett direkt bevis på att det var Jesus, så att de skulle kunna döma honom för sabbatsbrott. Enligt deras uppfattning hade han inte bara brutit mot lagen genom att bota den sjuke mannen på sabbaten, utan han hade också begått helgerån genom att uppmana honom att bära bort sin säng.” – Vändpunkten, s 191, 192.


7. Vilket viktigt budskap gav Jesus den botade mannen när han mötte honom i templet? Vilken lärdom fanns i detta underverk? Johannes 5:14, 15.”Många … behöver liksom fordom den lame mannen, först och främst förlåtelse för synd, och de behöver lära hur de skall ’gå och inte synda härefter’.” – Medical Ministry, s 27.

”Genom synden har vi blivit skilda från livet i Gud. Våra själar är förtvinade. … Känslan av synd har förgiftat själva livskällan. Men Kristus säger: ’Jag vill ta dina synder. Jag vill ge dig frid. Jag har köpt dig med mitt blod, och du är min. Min nåd skall stålsätta din försvagade vilja, och dina samvetskval över synden skall jag ta bort.’ När frestelser ansätter dig, när du omges av bekymmer och oro, när du är nedtryckt och missmodig och nära att förtvivla, se då på Jesus, och mörkret, som omger dig, skall skingras genom det klara ljuset av hans närvaro. När synden kämpar att vinna herravälde i din själ och tynger ditt samvete, så se på Frälsaren. Hans nåd är nog till att övervinna synd.” – I den store läkarens fotspår, s 88-90.


8. Vad borde detta underbara mirakel påminna oss om? Vilket hoppets löfte har givits till oss alla? Psalm 91:15; 50:15.”Genom liknande tro kan vi vinna andlig hälsa. Synden har skilt oss från livet i Gud. Våra sinnen är förlamade. … Frälsaren böjer sig ned över den som han har köpt med sitt blod och frågar med outsäglig ömhet och medkänsla: ’Vill du bli frisk?’ Han bjuder dig att stå upp till hälsa och sinnesfrid. Vänta inte till dess att du känner att du har blivit frisk. Tro på hans ord, så går de i uppfyllelse. Lägg din vilja i Kristi händer. Låt det bli din vilja att tjäna honom. Genom att handla efter hans ord kommer du att få kraft.” – Vändpunkten, s 191.

BEKÄNNELSE OCH HELANDE

”Att be för de sjuka är en mycket högtidlig sak. Vi borde inte göra det på ett sorglöst, brådskande sätt. Man borde pröva om de som önskar bli välsignade med hälsa, har hängivit sig åt förtal, likgiltighet och missämja. Har de sått tvedräkt mellan syskonen i församlingen? Om dessa ting har begåtts borde de bekännas inför Gud och församlingen. När misstag har blivit bekända, kan de som önskar förbön, framställas inför Gud med allvar och tro, allt eftersom Guds Ande må påverka er.” – Counsels on Health, s 374.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.