Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Salig är den som inte tvivlar
Startsida Sabbatsskollektioner Salig är den som inte tvivlar
Salig är den som inte tvivlar PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 02:59

18:e läxan - Sabbaten den 2 maj 2009”I denna tid, just före Kristi andra ankomst på himmelens skyar, kallar Gud män som kommer att bereda ett folk att bestå på Herrens stora dag. Ett alldeles liknande verk som Johannes utförde, måste göras i dessa sista dagar. Genom sina utvalda redskap sänder Gud budskap till sitt folk, och han önskar att alla skulle lyssna till de råd och varningar han sänder. … Som ett folk som tror på Kristi snara uppenbarelse, har vi ett bestämt budskap att förkunna, ’Bered dig för att möta din Gud.’ ” – Seventh-day Adventist Bible Commentary, bd 4, s 1184.

MESSIAS FÖRELÖPARE

1. Vad hände med Johannes döparen på grund av hans trogna vittnesbörd mot synd? Markus 6:17; Lukas 3:18-20.”Johannes döparen hade varit den förste som förkunnade Kristi rike. Han blev också den förste som fick lida för det. Från det fria livet ute i öknen och de otaliga skaror som hade klängt sig fast vid hans ord, var han nu inspärrad inom en fängelsehålas väggar. Han satt som fånge i Herodes Antipas’ fästning. En stor del av Johannes’ verksamhet hade utförts i landet öster om Jordan som tillhörde Antipas’ område. Herodes hade hört Johannes döparens förkunnelse. Kallelsen till omvändelse hade fått den utsvävande konungen att bäva. ’Ty Herodes förstod att Johannes var en rättfärdig och helig man, och han fruktade för honom … Och när han hade hört honom, blev han betänksam i många stycken; och han hörde honom gärna.’ Johannes uppträdde ärligt inför honom och fördömde hans lastbara förbindelse med Herodias, hans brors hustru. En kort tid gjorde Herodes svaga försök att bryta de vällustens band som höll honom fången, men Herodias snärjde honom ännu fastare i sina garn och fick hämnd på Johannes döparen genom att förmå Herodes att kasta honom i fängelse.” – Vändpunkten, s 205.

2. Förstod han fullständigt Messias uppdrag? Jesaja 40:3, 4; Matteus 3:10, 12.”Lika litet som Frälsarens efterföljare, förstod Johannes döparen Jesu rikes natur. Han väntade att Jesus skulle överta Davids tron. Efter hand som tiden gick och Frälsaren inte ställde några krav på konungslig auktoritet, blev Johannes förvirrad och oroad. Han hade sagt till folket, att innan väg kunde beredas för Herren, måste profetian hos Jesaja gå i uppfyllelse: ’Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.’ (Jesaja 40:4). Han hade väntat att människors storhet, stolthet och makt skulle brytas ned. Han hade hänvisat till Messias som en som hade sin kastskovel i handen, en som grundligt skulle rensa sin loge och samla sitt vete i ladan, men bränna upp agnarna i osläcklig eld. I likhet med profeten Elia, i vars anda och kraft han hade kommit till Israel, hade han väntat på att Herren skulle uppenbara sig som en Gud som svarar med eld.” – Vändpunkten, s 206.

FÖRVIRRING OCH ETT UPPMUNTRANDE SVAR

3. Vilken förvirring uppstod i hans sinne när han såg att saker och ting inte fortsatte som han förväntade sig? Matteus 11:2, 3.”Johannes’ liv hade varit ett liv i aktiv verksamhet. Det trista och sysslolösa fängelselivet tärde hårt på honom. Efter hand som den ena veckan gick efter den andra utan att någon förändring inträdde, greps han av modlöshet och tvivel. Hans lärjungar övergav honom dock inte. De fick tillåtelse att besöka fängelset. De berättade för honom om Jesu verksamhet och hur folket strömmade till honom. Men de frågade varför denne nye lärare inte gjorde något för att befria Johannes? Han var ju i alla fall Messias. Hur kunde han tillåta att hans trofaste förelöpare berövades friheten och kanske livet?

Dessa frågor blev inte utan verkan. Tvivel som annars aldrig skulle ha uppstått, antyddes för Johannes.” – Vändpunkten, s 205, 206.


4. Vad kan vi lära av det försäkrande svar som Jesus sände till sin förelöpare? Matteus 11:4, 5 (se även Psalm 146:8; Jesaja 29:18).”Frälsaren svarade inte genast på lärjungarnas frågor. Under det att de stod där och undrade över varför han var så tyst, kom sjuka och lidande människor till honom för att bli botade. De blinda famlade sig fram genom folkskaran, sjuka människor av alla samhällsklasser trängde sig fram, några med egen hjälp, andra burna av sina vänner, ivriga att komma fram till Jesus. Den mäktige Läkarens röst trängde in genom dövas öron. Ett ord eller en beröring av hans hand öppnade de blindas ögon, så att de kunde se dagens ljus och den natur som omgav dem, se vänners ansikten och Befriarens. Jesus botade sjukdom och stillade feber. Hans röst nådde de döende och de reste sig upp, friska och starka. Förlamade återfick sin rörlighet och besatta lydde hans ord, vanvettet lämnade dem och de tillbad honom. Medan han botade deras sjukdomar, undervisade han folket. De fattiga bönderna och arbetarna som rabbinerna undvek som orena, samlade sig omkring honom och han talade det eviga livets ord till dem.” – Vändpunkten, s 208.

VÄLSIGNAD ÄR DEN SOM VINNER SEGER ÖVER TVIVEL

5. Vad är utlovat åt dem som inte tvivlar på Jesus eller hans verk? Matteus 11:6; Johannes 6:61, 62.”Beviset för hans gudom visade sig i det sätt på vilket han tillfredsställde lidande människors behov. Hans härlighet visade sig i hans förnedring, då han blev en av oss.” – Vändpunkten, s 208.

MER ÄN EN PROFET

6. Vad intygade Jesus angående Johannes döparen? Vad var hans storhet? Matteus 11:7-11; Lukas 1:15.”Som Messias’ förelöpare var Johannes ’ännu mer än en profet’ ty medan profeterna hade sett Kristi ankomst långt borta, fick Johannes förmånen att få se honom och att höra bekräftelsen från himmelen, att han var Messias, och att framställa honom för Israel som den av Gud utsände. Ändå sade Jesus: ’Men den som är minst i himmelriket är likväl större än han.’

Profeten Johannes blev länken mellan de två systemen. Som Guds representant framträdde han för att visa lagens och profeternas förhållande till det kristna budskapet. Han var det mindre ljuset som skulle efterföljas av ett större. Johannes’ sinne upplystes av den helige Ande, för att evangelii ljus skulle kunna lysa över hans folk. Inte något annat ljus har emellertid någonsin lyst eller kommer någonsin att lysa så klart över mänskligheten, som det som utgick från Jesu undervisning och exempel. Kristus och hans uppdrag har bara dunkelt blivit förstått, såsom det framställdes i symboler genom offren. Inte ens Johannes hade helt fattat det tillkommande odödliga livet genom Frälsaren.” – Vändpunkten, s 211, 212.


7. I vilket avseende liknar vårt uppdrag Johannes döparens verk? Vad kan vi lära av honom och hans verk? Matteus 11:12-14; Malaki 4:5.”Johannes kom i Elias ande och kraft för att förkunna Jesu första ankomst. Jag blev hänvisad till de yttersta dagarna och såg, att Johannes representerade dem, som skulle gå ut i Elias ande och kraft för att förkunna vredens dag och Jesu andra ankomst.” – Adventbudskapet, s 189.

SAMMA VERK MÅSTE UTFÖRAS IDAG

”I denna tid av nästan allmänt avfall kallar Gud sina sändebud för att förkunna hans lag i Elias ande och kraft. På samma sätt som Johannes döparen förberedde ett folk på Kristi första ankomst och riktade deras uppmärksamhet på de tio buden, måste vi förkunna det tydliga budskapet: ’Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit.’ Med det allvar som var utmärkande för profeten Elia och Johannes döparen måste vi sträva efter att bereda vägen för Kristi andra ankomst (Southern Watchman, 21 mars 1905).” – Seventh-day Adventist Bible Commentary, bd 4, s 1184.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.