Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Guds kungadöme
Guds kungadöme PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:01

19:e läxan - Sabbaten den 9 maj 2009”Liksom budskapet om Kristi första advent anmälde hans nåds rike, skulle budskapet om hans andra ankomst anmäla hans härlighetsrike. Och detta andra budskap grundas, liksom det första, på profetiorna. …

Vi har nu nått den tidsperiod som förutsägs i dessa bibeltexter. Ändens tid har kommit, de profetiska synernas försegling har brutits och deras högtidliga varningar säger oss, att vår Herres ankomst i härlighet är nära förestående.” - Vändpunkten, s 222, 223.

JESU GLADA BUDSKAP

1. Vad hade profeten Jesaja förutsagt om Jesu mission? Lukas 4:18, 19, 21 (se Jesaja 60:1, 2).”Men då Jesus sade till dem: ’I dag är detta skriftens ord fullbordat inför era ögon’, kom de åter plötsligt att tänka på sig själva och på de påståenden som han, som talade till dem, hade gjort. De, israeliterna, Abrahams barn, hade framställts som om de levde i slaveri. De hade blivit omtalade som fångar som skulle frigöras från det ondas makt, som de som vandrade i mörkret och behövde sanningens ljus. De kände sig förolämpade i sin stolthet. Deras fruktan väcktes. Jesu uttalanden tydde på att hans arbete för dem skulle bli någonting helt annat än vad de önskade.” – Vändpunkten, s 225.


2. Vilket budskap fullt av glädje och hopp predikade Jesus från början av sin verksamhet? Matteus 4:17; Markus 1:14, 15.”Men han lämnade Judéen och gick till Galiléen, där han verkade några månader strax före framförandet av bergspredikan. Hans budskap: ’Himmelriket är nära’, som han förkunnat i alla delar av landet, hade väckt uppmärksamhet bland olika befolkningsgrupper och gett nytt liv åt deras ärelystna förhoppningar. Ryktet om den nye läraren hade nått utanför Palestinas gränser, och trots prästernas inställning till honom, troddes det ganska allmänt att han möjligen var den väntade Förlossaren. Därför samlades stora, entusiastiska skaror omkring honom, var han än gick fram.” – Gyllene länkar, s 13.

NÅDENS RIKE

3. Framhöll Jesus Guds rikes natur på ett tydligt sätt? Lukas 17:20, 21; 11:20; Matteus 12:28.”Guds rike träder inte fram med yttre åthävor. Guds nåds evangelium kan med sin självförnekande anda aldrig stå i överensstämmelse med världens anda. De två principerna är motsatser. ’En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.’ (1 Korintierna 2:14) …” – Vändpunkten, s 507.

”Men då Jesus förklarade att hans mission på jorden var att upprätta ett andligt rike i stället för ett världsligt, kände sig hans besökare besvärad. Då Jesus såg detta tillade han: ’Om ni inte tror när jag talar till er om det som hör jorden till, hur skall ni då kunna tro, när jag talar till er om det som hör himlen till?’ (Johannes 3:12) …

Judarna misstolkade Guds ord och tillämpade dem fel. De förstod därför inte, att de nu hade sitt tillfälle. De år som Jesus och hans apostlar utförde sitt arbete, dessa det sista dyrbara tillfällets år för det utvalda folket, använde judarnas ledare för att tänka ut intriger och lägga planer för att röja Herrens budbärare ur vägen. Materiella ambitioner tog deras uppmärksamhet i anspråk. Erbjudandet om ett andligt rike riktades förgäves till dem. På samma sätt upptar tankarna på denna världs materiella fördelar idag människornas intresse. De ägnar ingen uppmärksamhet åt de profetior som snabbt går i uppfyllelse. De uppmärksammar inte de tecken som visar att Guds rike hastigt närmar sig.” - Vändpunkten, s 161, 223.


4. Förstod apostlarna Guds rikes andliga natur? Lukas 19:11; 24:21; Apostlagärningarna 1:6, 7.”Lika litet som Frälsarens efterföljare, förstod Johannes döparen Jesu rikes natur. …

Med längtansfyllt sinne har han lyssnat efter något uttryck för tro från sina apostlar. Han har bara hört de sorgfyllda orden: ’Vi hoppades att han var den som skulle förlossa Israel.’” – Vändpunkten, s 206, 754.

”I ett plötsligt uppvaknande hopp frågade apostlarna om Jesus skulle inta sin plats på Davids tron: ’Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?’ (Apostlagärningarna 1:6). Men Frälsaren lämnade dem i ovisshet angående detta ämne och svarade att det inte var deras sak ’att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.’ (Apostlagärningarna 1:7).” – The Story of Redemption, s 241.

HÄRLIGHETENS RIKE

5. Vilka profetior med hänsyn till framtiden hade samtidigt givits angående Jesu rike? Lukas 1:31-33; Daniel 7:14; Hebréerna 1:8.

6. Antydde Jesus tydligt att hans härlighetsrike ännu låg i framtiden? Johannes 6:16; 18:36; Matteus 16:28.Med hänvisning till förklaringen om vilken det står skrivet i Matteus 17:1-9, skriver syster White:

”Frälsarens löfte till apostlarna blev uppfyllt. På berget fick de se det kommande härlighetsriket i miniatyr – Kristus, konungen, Mose, som representant för de uppståndna heliga och Elia som representant för de levande förvandlade.” – Vändpunkten, s 423, 424.

VÅRA BÖNER OCH VÅRT INTRESSE

7. Vilket borde enligt Jesus vara varje sann troendes främsta och största intresse? Matteus 6:33; 5:3; 6:11; 4:17.”Kristus uppmanar medlemmarna i sin församling att vårda evangelii sanna, äkta hopp. Han visar dem uppåt och försäkrar dem tydligt att de oförgängliga rikedomar är där ovan, inte här nere. Deras hopp är i himlen, inte på jorden. ’Sök först Guds rike och hans rättfärdighet,’ säger han, ’och allt detta’ –allt som är nödvändigt för ert väl – ’skall tillfalla er.’ ” – Christian Service, s 218.


8. Vad borde vi därför be Gud om? Matteus 6:9, 10.”Lärjungarna väntade att Jesus omedelbart skulle upprätta sitt härlighetsrike. Men när han lärde dem denna bön: ’Tillkomme ditt rike’, lärde han dem också, att detta rike ännu inte skulle upprättas. De hade anledning att be om dess upprättande såsom en händelse i framtiden. Men på samma gång som de inte skulle få se riket upprättat i deras egen tid är hans uppmaning till bön om dess tillkommelse en försäkran om, att riket likväl skall komma på den av Gud bestämda tiden.” – Gyllene länkar, s 150.

ATT GÅ IN I GUDS RIKE

”Däremot håller nådens rike nu på att upprättas, och det sker i det av synd och uppror dagligen berörda människohjärtat, som låter sig förvandlas av Guds kärleks kraft. Härlighetens rike upprättas inte helt, förrän Jesus återkommer till vår jord. ’Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga.’ (Daniel 7:27). Och de skall ta i besittning det rike, som är berett för dem ’från världens begynnelse’. (Matteus 25:34.). Då skall Jesus ta spiran i sin hand och regera i makt och härlighet.” – Gyllene länkar, s 150, 151.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.