Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Kom med mig
Kom med mig PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:02

20:e läxan - Sabbaten den 16 maj 2009”Den som älskar Kristus mest, kommer att utföra mest. Det finns ingen gräns för allt det goda som kan utföras av den som låter den helige Ande få verka på hans sinne och som lever ett liv i odelad helgelse åt Gud. Om människor bara ville underordna sig den nödvändiga disciplinen, utan att klaga eller bli trötta på vägen, skulle Gud undervisa dem timme efter timme och dag efter dag. Han längtar efter att få uppenbara sin nåd. Om hans folk ville avlägsna hindren så skulle han utgjuta frälsningen i överflödande strömmar genom mänskliga kanaler. Om vanliga enkla människor uppmuntrades att göra allt det goda de kunde, om ingen sökte dämpa deras iver, skulle det finnas hundratals arbetare för Kristus där det nu bara finns en.” – Vändpunkten, s 238.

ERFARENHET FÖREGÅS AV KALLELSE

1. Vad vet man om de män som Jesus kallade? Var de verksamma eller var de sysslolösa? Matteus 4:18; Lukas 5:1, 2.”Dagen grydde över Galileiska sjön. Apostlarna som var trötta efter en natts resultatlöst arbete, var alltjämt kvar i sina fiskebåtar ute på sjön. Jesus hade kommit för att tillbringa en stilla stund vid sjöstranden. I den tidiga morgonen hoppades han få en stund av vila utan att störas av folkskarorna som följde honom dag efter dag. Snart började emellertid folk samlas omkring honom som vanligt.” – Vändpunkten, s 233.


2. Efter att Herren hade använt Petrus båt till att predika, vad uppmanade han Petrus att göra? Lukas 5:3, 4. Av vem önskar Herren att även de lägger ut sina nät?


”Det finns de som tror att det är deras plikt att predika sanningen, men de vågar inte lämna kusten och de fångar ingen fisk. De kommer att välja att gå genom församlingarna, om och om igen i samma område. De berättar om en trevlig tid, ett trevligt besök, men vi väntar förgäves på själar som genom deras förmedling har omvänt sig till sanningen. Dessa medarbetare håller sig för nära kusten. Låt dem lägga ut på djupet och kasta sina nät där det finns fisk. Det finns ingen brist på arbete att göra. Det kunde vara hundratals arbetare i Herrens vingård där det nu finns en. (- The True Missionary, februari 1874).” – Evangelism, s 59, 60.

RESULTATET AV TILLIT OCH LYDNAD

3. Vad var Simon villig att göra fastän deras ansträngningar under den gångna natten hade varit utan framgång? Vad skulle vi göra efter att ha gjort en liknande erfarenhet? Lukas 5:5.”Talet var slut. Jesus vände sig till Petrus och bad honom lägga ut från land och kasta ut sina nät. Men Petrus var nedstämd. Under hela natten hade han ingenting fått. … Även hans egen sysselsättning hade misslyckats, och han betraktade missmodigt sina tomma nät. Framtiden tedde sig i dystra färger. ’Mästare’, sade han, ’vi har arbetat hela natten och fått intet; men på ditt ord vill jag kasta ut näten.’ ” – Vändpunkten, s 234.


4. Vilket var det häpnadsväckande resultatet av hans lydnad? Lukas 5:6-8.”Natten var den enda lämpliga tiden för att fiska i denna sjö med dess klara vatten. Efter att ha arbetat hela natten utan resultat tyckte de, att det skulle vara meningslöst att kasta ut näten på dagen. Men Jesus hade uppmanat dem att göra det, och av kärlek till Mästaren beredde apostlarna sig att lyda. Simon och hans broder kastade tillsammans ut nätet. När de började dra in det igen fann de, att de hade fått så stor fångst, att nätet började brista. De var tvungna att kalla på Jakob och Johannes för att de skulle hjälpa dem. När fångsten var bärgad, var båtarna så tungt lastade att de var nära att sjunka. …

Men nu tänkte Petrus varken på båtar eller fångst. Detta underverk, som var större än något han hittills bevittnat, blev för honom en uppenbarelse av gudomlig makt. I Jesus såg han nu den som hade hela naturen i sin hand. Denna uppenbarelse av Gudomen kom honom att känna sin egen syndfullhet. Kärleken till Mästaren, skamkänslan över sin egen otro, tacksamhet över Jesu välvilja och framför allt känslan av sin egen orenhet i den oändliga renhetens närhet överväldigade honom. Medan hans kamrater tog vara på fångsten, kastade han sig för Mästarens fötter och utropade: ’Gå bort ifrån mig, Herre; jag är en syndig människa.’ ” – Vändpunkten, s 235.

KALLAD ATT VARA MÄNNISKOFISKARE

5. Vilken helig kallelse följde på denna erfarenhet? Vad lovade Jesus? Matteus 4:18; Markus 1:16, 17.”Frälsaren svarade: ’Frukta inte; härefter skall du fånga människor.’ Det var efter det att Jesaja hade sett Guds helighet och sin egen ovärdighet som han anförtroddes det gudomliga budskapet. Det var efter det att Petrus hade lärt sig självförnekelsens konst och insett sitt beroende av gudomlig kraft, som han fick kallelsen till sitt arbete för Jesus. …

Hittills hade inte någon av hans efterföljare helt anslutit sig till Jesus som hans medarbetare. De hade varit vittne till många av hans underverk och hade lyssnat till hans undervisning. Men de hade inte helt lämnat sin tidigare sysselsättning. Att Johannes döparen kastats i fängelse hade varit en bitter besvikelse för dem alla. Om Johannes’ uppdrag skulle få ett sådant slut, kunde de bara hysa mycket litet hopp om Mästaren, när alla de religiösa ledarna samlade sig emot honom. Under de omständigheter som rådde, var det en lättnad för dem att för en kort tid återuppta sitt fiske. Men nu kallade Jesus dem att lämna sitt tidigare yrke och förena sina intressen med hans. Petrus hade tagit emot kallelsen. Då Jesus kom in till stranden, sade han till de tre andra apostlarna: ’Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.’ ” - Vändpunkten, s 235, 236.


6. Tvekade de, eller följde de Jesus omedelbart? Matteus 4:20.”Så var det med apostlarna som kallades tidigare. När Jesus bad Petrus och hans kamrater att följa honom, lämnade de genast sina båtar och nät. Några av dessa apostlar hade vänner som var beroende av dem för underhåll. Men när de fick Frälsarens inbjudan, tvekade de inte genom att fråga: Hur skall jag leva och uppehålla min familj? De lydde kallelsen. Och när Jesus efteråt frågade dem: ’När jag sände ut er utan pengar och väska och skor, fattades det er något?’, kunde de svara: ’Ingenting.’

I dag kallar Frälsaren oss till sitt verk, liksom han kallade Matteus, Johannes och Petrus. Om våra hjärtan är rörda av hans kärlek, kommer frågan om ersättning inte vara överst i våra sinnen. Vi skall glädjas över att vara medarbetare med Kristus, och vi skall inte frukta att lita på hans omsorg. Om vi gör Gud till vår styrka, skall vi ha en klar uppfattning av vår plikt och osjälviska ambitioner. Vårt liv kommer att drivas av ett ädelt syfte som kommer att höja oss över ovärdiga motiv.” – Gospel Workers, s 113, 114.


7. Vem har också villigt överlämnat allt och följt Jesus? Matteus 4:21, 22; Lukas 14:27, 33.KALLAD ATT VINNA SJÄLAR

”Vilken vår uppgift än må vara i livet, bör vårt första intresse vara att vinna människor för Kristus. Vi kan kanske inte tala till församlingen, men vi kan arbeta för enskilda människor. Vi kan låta dem få del av den undervisning som vi fått från vår Herre. Att vara Kristi medarbetare är inte bara att förkunna. De som ger lindring åt de sjuka och lidande, som hjälper de behövande, som talar tröstens ord till dem som är förtvivlade och till dem som har svag tro, är Kristi medarbetare.” – Vändpunkten, s 825.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.