Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Tala med kraft
Tala med kraft PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:04

21:a läxan - Sabbaten den 23 maj 2009”Vi kan övervinna det onda på samma sätt som Jesus övervann med hjälp av Guds ord. Gud övertar inte ledningen av vårt liv utan vårt samtycke. Men om vi vill lära känna hans vilja och följa den, har han lovat och sagt: ’Och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.’ ’Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.’ (Johannes 8:32; 7:17). Genom att tro på dessa löften kan varje människa befrias från villfarelsens snaror och syndens makt.” – Vändpunkten, s 247.

SABBATSAKTIVITETER

1. Vad gjorde Jesus vanligtvis på sabbaten på sin vandring från stad till stad? Lukas 4:31; 6:6; 13:10.2. Predikade Jesus på samma sätt som de skriftlärde och äldste? Vad lade människorna automatiskt märke till? Lukas 4:32; 24:27; Matteus 7:28, 29; Johannes 12:32.”De skriftlärdes och de äldstes undervisning var kall och formell, liksom en utantill-läxa. För dem hade Guds ord inte någon levande kraft. Deras egna föreställningar och tolkningar framställdes i stället för dess undervisning. I den invanda, rutinmässiga gudstjänsten utgav de sig för att förklara lagen, men ingen inspiration från Gud grep deras egna sinnen eller deras lyssnares. …

Jesus mötte människorna på deras eget område som en, som förstod deras svårigheter. Han gjorde sanningen tilldragande genom att framhålla den på det mest omedelbara och enkla sätt. Hans språk var rent, vårdat och klart som en rinnande bäck. Hans röst ljöd som musik för dem som hade lyssnat till rabbinernas monotona röster. Men även om hans undervisning var enkel, talade han som en som hade myndighet. Detta ställde hans undervisning i stark kontrast till andras. Rabbinerna uttalade sig med tveksamhet och tvivel, som om skrifterna kunde utläggas så att de kunde betyda en sak eller också det rakt motsatta. Deras lyssnare blev dagligen invecklade i allt större osäkerhet. Såsom Jesus däremot förklarade skrifterna, blev de en obestridlig auktoritet. Vad han än talade om, framhölls det med kraft, som om hans ord inte kunde bestridas.” - Vändpunkten, s 241, 242.

AVBROTT OCH MOTSTÅND

3. Vem var närvarande bland publiken i synagogan för att avbryta honom? Lukas 4:33.”Jesus talade i synagogan om det rike som han kommit för att upprätta och om sitt uppdrag att frigöra Satans fångar. Han blev plötsligt avbruten av ett ångestrop. En som var besatt, rusade fram ur folkhopen och ropade … Stor oro och förvirring uppstod. Uppmärksamheten drogs från Jesus. Ingen lyssnade längre till hans ord. Detta var också Satans avsikt, när han drev sitt offer till synagogan.” – Vändpunkten, s 244.


4. Vad ropade mannen? Lukas 4:34.”Denna olyckliga människas sinne hade förmörkats av Satan, men i Frälsarens närvaro lyste en stråle av ljus genom mörkret. En längtan väcktes hos honom efter frihet från Satans herravälde, men demonen satte sig mot Jesu makt. När mannen försökte vädja till Jesus om hjälp, lade den onde anden orden i hans mun och ropade i ångest och fruktan. Den sjuke tycktes glimtvis fatta att han hade kommit i dens närhet, som kunde befria honom, men när han försökte komma inom räckhåll för den mäktiga handen höll en annans vilja honom tillbaka och en annans ord tvingades över hans läppar. Striden mellan Satans makt och hans egen längtan efter frihet var fruktansvärd. …

Så kommer det också att bli i den stora slutstriden mellan rättfärdighet och synd. Medan nytt liv, ljus och kraft strömmar ned från höjden över Kristi efterföljare, skall också ny livaktighet från mörkrets makter sätta Satans krafter i rörelse. Varje jordisk naturkraft skall intensivt laddas till det yttersta. Med den förslagenhet han förvärvat under den mångtusenåriga striden, maskerar det ondas furste sin verksamhet. Han framträder som en ljusets ängel, och stora människoskaror skall ’avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.’ (1 Timoteus 4:1).” - Vändpunkten, s 244, 246.

KONFRONTATION OCH SEGER

5. Visste Jesus med vem han hade att göra i denna konflikt? Hur vann han segern? Lukas 4:35 (se Efesierna 6:12).”Han som hade övervunnit Satan under frestelsen i öknen stod nu åter ansikte mot ansikte med sin fiende. Demonen sökte nu samla all sin makt för att återvinna herraväldet över sitt offer. Att förlora mark här var att ge Jesus segern. Det såg ut som om den torterade mannen skulle förlora livet i kampen mot den fiende som hade förstört hans mannaålder. Men Frälsaren talade med myndighet och försatte den fångne i frihet. Mannen som varit besatt, stod framför den häpna folkskaran lugn, behärskad och lycklig över sin nyvunna frihet. Till och med demonen hade fått vittna om Frälsarens gudomliga makt. …

Under den tid Jesus personligen utförde sitt verk bland människorna, sökte också mörkrets makter utveckla sin största aktivitet. Under årtusenden hade Satan och de fallna änglarna sökt behärska människorna till kropp och själ för att föra dem in i synd och lidande. Sedan anklagade Satan Gud för de olyckor som följde. Jesus uppenbarade för människorna Guds verkliga natur. Han bröt ner den ondes makt och satte de fångna i frihet. Nytt liv, kärlek och kraft från himmelen påverkade människorna, och därför reste sig mörkrets furste för att hävda sitt rikes dominans. Satan mobiliserade alla sina styrkor för att vid varje tillfälle bekämpa Jesu verk.” - Vändpunkten, s 244, 245, 246.


6. Vad erkändes av alla dem som var närvarande? Lukas 4:36.”Andra fall av liknande natur omtalas i Bibeln. En syrofenicisk kvinnas dotter ansattes hårt av en ond ande. Denne drev Jesus ut med sitt ord. (Markus 7:26-30). ’En besatt, som var blind och dövstum’ (Matteus 12:22), en ung man som hade en stum ande som ofta ’kastat honom än i elden, än i vattnet, för att förgöra honom’. (Markus 9:17-27). Den besatte, som behärskades ’av en oren ande’ (Lukas 4:33-36) och som störde sabbatsfriden i synagogan i Kapernaum – alla dessa botades av den medkännande Frälsaren. Vid praktiskt taget alla tillfällen talade Kristus till den onde anden som till ett väsen med förstånd. Han befallde denne att lämna sitt offer och aldrig plåga honom mer. De som tillbad i Kapernaum såg hans makt och greps av fruktan. ’Alla blev mycket häpna och sade till varandra: ”Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna, och de far ut”.’ (Lukas 4:36).” – Den stora striden, s 495.


7. Vad tror du var resultaten av sådana segrar? Vad tänkte folket om Jesus? Lukas 4:37.”Ryktena om vad Jesus gjort spreds snabbt genom Kapernaum. Av fruktan för rabbinerna vågade folket inte komma för att bli botade under sabbaten, men så snart solen hade gått ned bakom horisonten, kom folkskarorna i rörelse. Från hemmen, från verkstäderna, som för många var deras bostäder, trängdes stadens folk på väg mot det anspråkslösa hus, där Jesus uppehöll sig. De sjuka bars dit på bårar, de kom stapplande på kryckor eller de kom vacklande och svaga med vänners hjälp till Frälsaren.

Timme efter timme fortsatte de att komma och gå, eftersom ingen kunde veta om läkaren skulle finnas ibland dem nästa dag. Aldrig tidigare hade Kapernaum upplevt en dag som denna. Luften var fylld av segersånger och befrielserop. Frälsaren gladde sig över den glädje han hade väckt. När han såg de sjuka som kom till honom greps han av medkänsla och han gladde sig över sin makt att kunna återge dem hälsa och lycka.” – Vändpunkten, s 248, 249.

LÖFTE OM BEFRIELSE FÖR OSS

”Vi har alla var och en frihet att välja under vilken makts kontroll vi vill stå. … Den som utan förbehåll överlämnar sig åt himmelens Gud, skall inte utlämnas till Satans makt eller till sin egen naturs svaghet. Av Frälsaren får de denna inbjudan, att de skall söka ’skydd hos mig för att sluta fred med mig. Ja, fred må man sluta med mig.’ (Jesaja 27:5). Mörkrets makter kommer att göra allt de kan för att behålla en människa i sitt våld, men Guds änglar skall strida för varje sådan människa med överlägsen styrka. Herren säger: ’Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? Ja, så säger Herren: Nu skall den starkes fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.’ (Jesaja 49:24, 25).” - Vändpunkten, s 247, 248.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.