Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Du kan bota mig
Du kan bota mig PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:05

22:a läxan - Sabbaten den 30 maj 2009”Bibelns religion är inte skadlig för den fysiska eller den mentala hälsan. Guds Andes inflytande är den allra bästa medicin som en sjuk man eller kvinna kan få. Himlen är allt igenom hälsa. Och ju starkare himlens inflytande upplevs, desto säkrare kommer den troende att återhämta sig.” – Testimonies for the Church, bd 3, s 172.

”Jesus känner smärtorna hos var och en som lider. När onda andar sliter i en mänsklig kropp, känner Jesus förbannelsen. När feber förtär livets ström, känner han ångesten. Och han är lika villig att bota de sjuka nu, som när han personligen vandrade på jorden. Kristi tjänare är hans representanter, de kanaler genom vilka han arbetar. Han vill genom dem utöva sin botande kraft.” – Vändpunkten, s 827.

ETT AV DE SVÅRASTE FALLEN

1. Vilken beklagansvärd man kom till Jesus och bad att bli botad? Matteus 8:1, 2.”Av alla de sjukdomar som förekom i Orienten var spetälska den mest fruktade. Den var obotlig och smittsam. Dess fruktansvärda verkan på dess offer fyllde även de modigaste med skräck. Bland judarna betraktades den som en straffdom för synd och därför kallades den ’slaget’ eller ’Guds finger’. Eftersom den gick så på djupet, var så outplånlig och dödlig, betraktades den som en bild av synden. Enligt lagritualen förklarades den spetälske som oren. I likhet med den som redan var död, uteslöts han från samhällets gemenskap. Vadhelst han rörde vid blev orent. Luften besmittades av hans andedräkt. Den som misstänktes för att ha sjukdomen, måste framträda inför prästerna som skulle undersöka honom och avgöra hans öde. Om deras dom löd på spetälska, avskildes han från sin familj och uteslöts ur Israels församling och dömdes till att umgås endast med sådana som redan drabbats av sjukdomen. Lagen var omutlig i sitt krav. Inte ens konungar eller härskare utgjorde något undantag. En monark som angreps av denna fruktansvärda sjukdom, måste avstå från spiran och fly bort ur samhället.” – Vändpunkten, s 251.


2. Låt oss i tankarna sätta oss in i hans situation i sjukdomens framskridna stadium. Är människan märkt av synd när hon är spetälsk? Lukas 5:12.”Hans utseende är motbjudande. Sjukdomen har fått ett fruktansvärt grepp om honom. Hans härjade kropp är hemsk att se. När folket får se honom, drar de sig tillbaka med förskräckelse. De nästan trampar ned varandra i sin iver att undvika att komma för nära honom. En del försöker förmå honom att inte närma sig Jesus, men förgäves. Han varken hör eller ser dem. Deras tillmälen och förbannelser är bortkastade på honom. …

Den man som kom till Jesus ’var full av spetälska’. Det dödliga giftet hade spritt sig i hela hans kropp. Apostlarna försökte hindra sin Mästare från att röra vid honom. Den som rörde vid en spetälsk blev ju själv oren. … Så är det också med syndens spetälska. Den är djupt rotad, dödsbringande och omöjlig att befria sig ifrån genom egen kraft. ’Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår.’ (Jesaja 1:5, 6).” - Vändpunkten, s 252, 253, 256.

ATT BEMÖTA FÖRSKRÄCKLIG SPETÄLSKA

3. Hur lång tid tog det för Jesus att besvara den stackars mannens begäran? Markus 1:41.”I vissa fall av botande gav Jesus inte omedelbart den välsignelse som man sökte. Men när det gällde spetälska var bönen knappast uttalad, förrän den besvarades. När vi ber om jordiska välsignelser, kanske svaret dröjer eller också ger Gud oss något annat än det vi begär, men så är det inte när vi ber om rening från synd. Det är hans vilja att befria oss från synden, att göra oss till sina barn och göra det möjligt för oss att leva ett rent liv. Kristus ’offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja.’ (Galaterna 1:4). ’Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.’ (1 Johannes 5:14, 15). ’Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.’ (1 Johannes 1:9).” - Vändpunkten, s 256, 257.


4. Var Jesus rädd att röra vid mannen av fruktan för att bli smittad? Vad hände med den fruktansvärda spetälskan så snart Jesus uttryckte sin beredvillighet och rörde vid honom? Lukas 5:13.”Ögonblickligen skedde en markant förändring med den spetälske. Hans kropp blev frisk, hans nerver återfick sin känselförmåga och hans muskler blev spänstiga. Den grova, skorviga huden som är utmärkande för spetälska, försvann, och en mjuk och skär hud, som på ett friskt barn, tog dess plats. …

Men Jesus blev inte smittad av att lägga sin hand på den sjuke. Hans beröring gav i stället livgivande kraft. Den spetälske blev renad. … Men Jesus som kom ’i mänskligt kötts gestalt’ blev inte smittad. Hans närvaro hade ett renande inflytande på syndaren. Var och en som faller ner för hans fötter och i tro säger: ’Herre, om du vill, kan du göra mig ren’, skall få till svar: ’Jag vill, bliv ren.’ (Matteus 8:2, 3).” - Vändpunkten, s 253, 256.

ETT VITTNESBÖRD

5. Vilka anvisningar gav Jesus till mannen omedelbart efter att han hade botat honom? Matteus 8:4; Markus 1:43, 44.”Det sätt på vilket Bibeln återger Jesu ord visar vilken vikt han lade vid nödvändigheten av tystnad och snabb handling. ’Se till’, sade Jesus, ’att du inte säger detta för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär den offergåva, som Mose har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.’ Om prästerna hade känt till de verkliga förhållandena kring den spetälskes botande, hade kanske deras hat mot Jesus förmått dem att göra en falsk bedömning. Jesus ville därför att mannen skulle visa sig i templet, innan ryktet om hans botande hade nått dem. På så sätt kunde man vara säker på att få ett opartiskt bedömande. Sedan kunde den botade än en gång förena sig med sin familj och sina vänner.” – Vändpunkten, s 253.


6. Lydde han dessa anvisningar? Markus 1:45.”Denna undersökning blev också företagen. De präster, som lyst den spetälske i bann, intygade nu, att han var frisk, och den botade mannen återvände nu till sitt hem och samhället. Hälsans gåva syntes honom dyrbarare än någonsin, och han fröjdades över sin mannakraft och återkomsten till sin familj. Oaktat Jesu varning kunde han inte länge dölja omständigheterna vid sitt botande, och i sin glädje gick han omkring och förkunnade hans kraft, som gjort honom helbrägda.” – I den store läkarens fotspår, s 72.


7. Men vilka oväntade följder hade detta underbara vittnesbörd för Jesus? Vilken viktig lärdom är detta för oss? Lukas 5:15, 16.Men desto mer spreds ryktet om honom: och stora skaror samlades för att höra och för att bli botade av honom från sina krämpor (Lukas 5:15).

”Du skall inte vänta på stora tillfällen eller förvänta dig utomordentliga förmågor innan du allvarligt arbetar för Gud. Du behöver inte bekymra dig om vad världen kommer att tänka om dig. Om ditt umgänge med den och ditt gudfruktiga samtalande är ett levande vittnesbörd för dem om din tros renhet och uppriktighet, och de är övertygade om att du vill deras bästa, kommer dina ord inte att vara helt förlorade på dem utan kommer att verka det goda.” – Gospel Workers (1892), s 402.

”Vi ges hela tiden möjligheter att nå och rädda människor, oavsett hurdant vårt liv är. Dessa möjligheter kommer och går hela tiden, och Gud vill att vi skall göra det bästa av varje tillfälle. Dagar, veckor och månader går och vi har en dag, en vecka och en månad mindre till förfogande. Inte mer än några år till, sedan kommer den röst att höras som vi inte kan vägra att svara: ’Lämna redovisning för din förvaltning.’ (Lukas 16:2).” - Såningsmannen, s 309, 310.

HELANDE MAKT

”Synd för med sig fysisk och andlig sjukdom och svaghet. Kristus har gjort det möjligt för oss att befria oss från denna förbannelse. Herren lovar att genom tro förnya själen. Alla som är villiga att lära kommer genom den helige Ande att göras skickliga att med kraft förkunna sanningen. Det kommer att förnya varje organ i kroppen så att Guds tjänare kan arbeta skickligt och framgångsrikt. Genom inflytandet av Andens verksamhet ökar livskraften. Låt oss då genom denna kraft resa oss till en högre, heligare sfär så att vi på ett bra sätt kan utföra det verk som har tilldelats oss.” – Review and Herald, 14 januari 1902.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.