Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Matteus kallas att följa Jesus
Startsida Sabbatsskollektioner Matteus kallas att följa Jesus
Matteus kallas att följa Jesus PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:06

23:e läxan - Sabbaten den 6 juni 2009”En människa måste lämna sitt eget jag innan hon i full utsträckning kan tro på Jesus. När vi uppger själviskheten kan Gud göra oss till nya skapelser. Vi blir då nya läglar som kan behålla det nya vinet. Kristi kärlek kommer att skänka den kristne nytt liv. Hos dem som ser upp till honom som är Begynnaren och Fullkomnaren av vår tro kommer Kristi liv och väsen att uppenbaras.” – Vändpunkten, s 273.

EN TULLTJÄNSTEMAN UTSES

1. Hur såg judarna på tulltjänstemän? Vem jämförde de dem med? Lukas 15:1; 7:34; Matteus 21:31.”Inga romerska ämbetsmän i Palestina var mer hatade än tulltjänstemännen. Det var en ständig irritation för judarna att en främmande makt bestämde deras skatter. Detta var ju en påminnelse om att de inte längre var fria. Skatteindrivarna var inte bara redskap för det romerska förtrycket. De var också ofta utsugare för egen räkning och berikade sig på folkets bekostnad. En jude som tog emot detta ämbete av romarna, betraktades som landsförrädare och ställdes i klass med samhällets avskum.” – Vändpunkten, s 263.


2. Vem hörde till denna klass som kallades av Jesus att bli hans efterföljare? Lukas 5:27.”Till denna klass hörde Levi Matteus, som utsågs näst efter de fyra som vid Gennesaret utvalts att samarbeta med Jesus. Fariséerna hade bedömt Matteus efter hans yrke, men Jesus såg hos honom ett sinne som var öppet att ta emot evangelium. Matteus hade snabbt förstått Frälsarens undervisning. Då Guds upplysande Ande avslöjade hans synd, längtade han efter att söka hjälp hos Jesus. … Stor var hans förvåning när han hörde orden riktas till sig: ’Följ mig!’ ” - Vändpunkten, s 263.

FEST BLAND TULLTJÄNSTEMÄNNEN

3. Hur svarade han på Jesu kallelse? Lukas 5:28.”Matteus ’lämnade … allt och stod upp och följde honom’. Han tvekade inte, frågade ingenting, tänkte inte på sin lönande anställning som han nu tänkte byta mot fattigdom och ett hårt liv. Det räckte för honom att han fick vara tillsammans med Jesus, att han skulle få lyssna till hans ord och förena sig med honom i hans arbete.” – Vändpunkten, s 263, 264.


4. Vad anordnade den nye aposteln i sitt hus, och av vilken anledning? Lukas 5:29.


”Av glädje över sin nya ställning som apostel längtade Matteus efter att föra sina tidigare kamrater till Jesus. För att göra detta inbjöd han sina släktingar och vänner till en fest i sitt hus. Bland dessa människor fanns inte bara tulltjänstemän, utan också många andra som hade tvivelaktigt rykte och som blivit utstötta av sina mer nogräknade grannar. Festen hölls till Jesu ära, och han tvekade inte att ta emot uppmärksamheten. Han visste mycket väl att detta skulle stöta fariséerna och kompromettera honom i folkets ögon. Inga taktiska hänsyn kunde påverka hans handlingssätt. Han tog inte hänsyn till person. Det som vädjade till honom var en människa som törstade efter livets vatten.” – Vändpunkten, s 264, 265.

BEHOV AV LÄKAREN

5. Hur reagerade de skriftlärde och fariséerna på Matteus kallelse och festen med tulltjänstemännen? Lukas 5:30.”Att Matteus kallades att bli en av Jesu apostlar väckte stor indignation. Att en religionslärare valde en tulltjänsteman som en av sina närmaste medarbetare var att kränka religiösa, sociala och nationella traditioner. Genom att påverka folkets fördomar hoppades fariséerna kunna vända folkstämningen mot Jesus.

Då rabbinerna fick höra talas om att Jesus var närvarande vid festen hos Matteus, fick de tillfälle att anklaga honom. Men de valde att handla genom hans medarbetare. Genom att påverka deras fördomar hoppades de kunna skilja dem från Mästaren. Deras avsikt var att anklaga Jesus inför apostlarna och apostlarna inför Jesus och låta deras angrepp träffa, där de med sannolikhet skulle såra mest.” - Vändpunkten, s 264, 265.


6. Vad svarade Jesus fariséerna? Gav han genom sin närvaro godkännande åt missförhållanden? Vilken andlig lärdom kan vi dra av detta? Lukas 5:31, 32.”Jesus väntade inte på att hans medarbetare skulle besvara anklagelsen, utan svarade själv. … Fariséerna ansåg att de var andligt friska och därför inte behövde någon läkare … Var det då inte hans uppgift som läkare att gå just till denna klass som behövde hans hjälp?

Men även om fariséerna hade så höga tankar om sig själva, var de i verkligheten i ett betydligt sämre läge än de som de föraktade. …

Fariséerna ville inte medge att Jesus åt tillsammans med tulltjänstemän och syndare för att kunna förmedla himmelens ljus till dem som befann sig i mörker. De ville inte inse att allt som den gudomlige Läraren sade, var levande ord som skulle växa och bära frukt till Guds ära.” – Vändpunkten, s 266, 267.

GAMMALT OCH NYTT

7. Hur trivdes apostlarna i Jesu sällskap? Var detta en andlig fest för dem? Hur framställde Jesus sig själv för dem? Lukas 5:33-35.”Himmelens furste var hos sitt folk. Guds största gåva hade skänkts till världen. Låt de fattiga glädja sig. Jesus hade kommit för att göra dem till sitt rikes arvingar. Låt de rika glädja sig. Han ville ju lära dem hur de skulle kunna tillförsäkra sig eviga rikedomar. Låt de okunniga glädja sig. Han ville ju ge dem kunskap till frälsning. Låt de lärda glädja sig. Han ville ju uppenbara djupare hemligheter för dem, än de någonsin tidigare hade fattat. Sanningar som hade varit fördolda sedan världens grundläggning, skulle bli förklarade för dem genom Frälsarens verksamhet.” – Vändpunkten, s 268.


8. Hur skall vi förstå hans undervisning angående det gamla och det nya? Är den ”gamla manteln” eller de ”gamla skinnsäckarna” en bild på den religion som har sin grund i lagen och profeterna? Lukas 5:36-39; Romarna 3:31; Efesierna 2:20.”I fortsättningen av sitt svar till Johannes’ medarbetare berättade Jesus en liknelse och sade: ’Ingen skär bort en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. …’ I Johannes döparens budskap fick man inte fläta in traditioner och vidskepelse. Ett försök att blanda in fariséernas hyckleri i Johannes’ gudsfruktan skulle bara göra klyftan mellan dem mer påtaglig. Inte heller kunde principerna i Jesu undervisning förenas med fariséernas formalism. … ’Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. …’ Den tro som är verksam genom kärlek och som renar själen kunde inte finna något sätt på vilket den kunde förenas med fariséernas religion, som bestod av ceremonier och mänskliga påbud. Alla ansträngningar att förena Jesu lära med den traditionella religionen skulle visa sig resultatlösa. Guds levande sanning skulle i likhet med det jäsande vinet spränga den fariseiska traditionens gamla, skrumpna skinnläglar.” – Vändpunkten, s 270, 271.

SANT LÄRJUNGASKAP

”Det finns de som bekänner sig vara heliga, som förklarar att de helt tillhör Herren, som hävdar att de har rätt till Guds löften, medan de inte lyder Guds bud. Dessa lagens överträdare gör anspråk på allt som har utlovats åt Guds barn, men detta är helt enkelt förmätenhet. … Lydnad är det sanna tecknet på lärjungaskap.” – Gospel Workers, s 226, 227.


* * * * * * *

 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.