Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Sabbatsvälsignelse
Startsida Sabbatsskollektioner Sabbatsvälsignelse
Sabbatsvälsignelse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:07

24:e läxan - Sabbaten den 13 juni 2009
”Ingen annan förordning som judarna blev ålagda att helighålla, skilde dem så helt och hållet från de omgivande folken som sabbaten. Det var också Guds avsikt att dess helighållande skulle utmärka dem som tillbad honom. Den skulle vara ett tecken på att de tog avstånd från allt avguderi och en bekräftelse på deras samband med den sanne Guden. Men för att helighålla sabbaten måste människan själv vara helgad. Genom tron måste hon bli delaktig av Kristi rättfärdighet. När uppmaningen gavs till Israel: ’Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den’, sade Gud också: ’Ni skall vara mina heliga.’ (2 Mose 20:8; 22:31). Endast på det sättet kunde sabbaten känneteckna Israel som Guds tillbedjare.” – Vändpunkten, s 276, 277.

JESUS, SABBATEN OCH FARISÉERNA

1. Sedan vilken dag har den sjunde dagen blivit helgad som en dag för vila och tillbedjan? Vad är skrivet angående Jesus och sabbaten? 1 Mose 2:2, 3; Lukas 4:16.”Vilodagen blev helgad i skapelsen. Den instiftades för människans skull och den leder sitt ursprung från den tid, då ’morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje.’ (Job 38:7). Frid utbredde sig över hela jorden, eftersom den då hade full gemenskap med himmelen. ’Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott.’ (1 Mose 1:31).” – Vändpunkten, s 274.


2. Genom vilket slags fält gick Jesus och hans apostlar en sabbat? Vad gjorde apostlarna som fick fariséerna att anklaga dem för sabbatsbrott? Matteus 12:1, 2; Lukas 6:1.”En sabbat gick Jesus och hans apostlar genom ett moget sädesfält, när de återvände från den plats där de tillbett. Eftersom Jesus hade fortsatt med sitt arbete till sent på eftermiddagen, blev apostlarna hungriga. Medan de gick genom fältet började de rycka av ax och gnugga dessa mellan händerna och äta. En vanlig dag skulle detta inte ha väckt något uppseende, eftersom man hade rätt att ta vad man behövde för att stilla sin hunger, när man gick genom ett sädesfält, en fruktträdgård eller en vingård (se 5 Mose 23:24, 25). Men att göra detta på en sabbat ansågs vara en vanhelgande handling. Att rycka av axen betraktades då som ett slags skördearbete. Men inte nog därmed, att gnugga dem i händerna betraktades som ett slags tröskning. Alltså var apostlarnas handling enligt de skriftlärdes uppfattning ett dubbelt brott.” – Vändpunkten, s 277, 278.

FALLET MED DAVID OCH PRÄSTERNA

3. Plockade och gnuggade apostlarna axen som en vanlig skördearbetare eller på grund av att de var hungriga? Hur liknade detta det exempel som Jesus gav om David? Matteus 12:3, 4; Markus 2:25.”När hans medarbetare nu blev anklagade, hänvisade han spionerna till händelser ur Gamla testamentet, till handlingar som utförts på sabbaten av sådana som stod i Guds tjänst.

Om det var rätt av David att stilla sin hunger genom att äta av det bröd som var avskilt för heligt bruk, då kunde också apostlarna stilla sin hunger genom att plocka ax under sabbatens heliga timmar.” – Vändpunkten, s 278.


4. Vilket annat exempel nämnde Jesus för att göra en skillnad mellan vanligt arbete och antagbar tjänst på sabbaten? Matteus 12:5, 6.’Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld?’ (Matteus 12:5).

För övrigt utförde prästerna i templet mera arbete på sabbaten än på övriga veckodagar. Arbete i samma utsträckning på det världsliga området skulle ha varit sabbatsbrott, men prästernas arbete var en del av Guds uppdrag. De utförde de ceremonier som pekade framåt mot Kristi återlösande makt. Deras arbete stod i överensstämmelse med sabbatens anda. Men nu hade Kristus själv kommit. Apostlarna arbetade för Gud, då de samarbetade med Jesus och det som var nödvändigt att utföra i detta arbete, hade de rättighet att göra på sabbaten.” – Vändpunkten, s 278.


5. Var detta exempel användbart endast på tempeltjänsten eller även på nödfall? Matteus 12:6.”Jesus ville lära sina efterföljare, såväl som sina fiender, att arbetet för Gud går före allt annat. Avsikten med det som Gud gör här i världen är människans återlösning. Allt det som är nödvändigt att göra på sabbaten för att befrämja detta, står därför i överensstämmelse med sabbatsbudets anda.” – Vändpunkten, s 278, 279.

LAGENS ANDA

6. Hur borde vi förstå lagens anda och tillämpning? Matteus 12:7.”Jesus nöjde sig emellertid inte med att endast tillrättavisa sina fiender. Han förklarade att de i sin blindhet missuppfattat sabbatens avsikt. Han sade: ’Om ni hade förstått vad detta betyder: ”Jag vill se barmhärtighet och inte offer”, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga.’ (Matteus 12:7). Deras hårda riter kunde inte ersätta bristen på omutlig redlighet och innerlig kärlek, vilket alltid kommer att känneteckna Guds sanna tillbedjare.” – Vändpunkten, s 279.


7. I vilket syfte instiftade Herren sabbaten? Hur borde denna dag iakttagas? Markus 2:27.”Sabbaten gavs inte enbart till Israel utan till hela världen. Den var känd för de första människorna i Eden. Liksom de andra buden i de tio budens lag är sabbatsbudet oföränderligt bindande. Om denna lag, av vilket det fjärde budet utgör en del, säger Jesus: ’Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå.’ (Matteus 5:18). Så länge himmel och jord består skall sabbaten alltjämt fortsätta att vara ett tecken på Skaparens makt. Och när paradiset åter skall upprättas på vår jord, skall den av Gud helgade vilodagen äras av alla under solen. ’Och sabbatsdag efter sabbatsdag skall alla människor komma och tillbe inför mig, säger Herren.’ (Jesaja 66:23).” – Vändpunkten, s 276.

’Sabbaten blev gjord för människans skull, och inte människan för sabbatens skull’, sade Jesus. De förordningar som Gud hade gett är till mänsklighetens bästa. ’Allt sker för er skull.’ (2 Korintierna 4:15). … De tio budens lag, av vilka sabbatsbudet utgör en del, gavs av Gud som en välsignelse till hans folk. ’Herren befallde oss’, säger Mose, ’att följa alla dessa stadgar och att frukta Herren, vår Gud, för att det alltid skulle gå oss väl och för att bevara oss vid liv.’ (5 Mose 6:24).” – Vändpunkten, s 282.

GUD FRAMHÅLLER DESS SANNA INNEBÖRD

8. Vem har makten att bestämma hur den heliga vilodagen skall hållas – traditioner och mänskliga lagar, eller Guds Son? Markus 2:28; 1 Samuel 2:30.”Sedan gav Jesus eftertryck och auktoritet åt sitt argument genom att förklara, att han var Herre också över sabbaten. Han står över alla frågor och över all lag. Den evige domaren frikände apostlarna från all skuld och åberopade just de lagar som de var anklagade för att ha brutit.

’Så är då Människosonen herre också över sabbaten.’ Dessa ord är fulla av undervisning och tröst. Eftersom sabbaten är gjord för människans skull, är den Herrens dag. Den tillhör Kristus. Ty ’genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.’ (Johannes 1:3). Eftersom Kristus har gjort allt, har han också gjort sabbaten. Av honom avskildes den för att vara ett minnesmärke över skapelseverket. Den hänvisar till honom som är både Skaparen och den som helgar.” - Vändpunkten, s 279, 282.

LÄKARMISSION OCH SABBATENS HELIGHÅLLANDE

”De som arbetar vid våra sanatorier måste undervisas att betrakta sabbatsfrågan som den stora prövningen i denna tid. Gud önskar att hans folk förenar läkarmission med den tredje ängelns budskap.” – Medical Ministry, s 160.

”Alla som älskar Gud visar att de bär hans tecken genom att helga hans bud. Herren säger: ’Om du hindrar din fot på sabbaten ... om du kallar sabbaten din lust, …då skall du fröjda dig i Herren …’ (Jesaja 58:13, 14). Ett äkta hälso- och sjukvårdsarbete är således oskiljaktigt förbundet med helighållandet av Guds tio bud, av vilka sabbaten särskilt nämns, därför att den är det stora minnesmärket av Guds skaparverk. Att helga den har samband med uppgiften att återställa Guds avbild i människan. … Om det utförs på rätt sätt skall det medföra rika välsignelser för församlingen.” – Vägledning, II, s 515.

”Ofta kallas läkare på sabbaten att tjäna de sjuka, och det är omöjligt för dem att ta sig tid för vila och andakt. Frälsaren har genom sitt exempel visat oss att det är rätt att på denna dag lindra lidande. Men läkare och vårdare borde bara göra sådana arbeten som är nödvändiga. Vanliga behandlingar och operationer som kan vänta, borde uppskjutas till nästa dag. Låt patienterna veta att läkarna måste ha en dag för vila. Herren säger: ’Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte.’ (2 Mose 31:13).” – Medical Ministry, s 214.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.