Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Invigd till evangelii tjänst
Startsida Sabbatsskollektioner Invigd till evangelii tjänst
Invigd till evangelii tjänst PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:10

25:e läxan - Sabbaten den 20 juni 2009”Det blir uppenbart att den kraft som verkar genom svaga människor är Guds kraft. Därigenom uppmuntras vi att tro att den kraft som kan hjälpa andra människor, lika svaga som vi, också skall kunna hjälpa oss. Och de som själva ’är behäftade med svaghet’, kommer att ha ’undseende med de okunniga och vilsefarande’ (Hebreerna 5:2). Om vi själva har varit i nöd, känner vi vägens faror och svårigheter. Just på grund härav kan vi hjälpa andra som råkar i samma svårigheter. Det finns människor som är plågade av tvivel, tyngda av brister, svaga i tron och oförmögna att få ett grepp om den Osynlige. Men om en vän, som de kan se, kommer till dem i Kristi ställe, kan han bli en föreningslänk som fäster deras sviktande tro vid Kristus.” – Vändpunkten, s 292.

DET STORA BEHOVET AV ARBETARE

1. Vad sade Jesus till sina apostlar när han såg på folkmassorna som behövde evangelium? Matteus 9:36-38.

”Vi skall arbeta tillsammans med himmelens änglar för att göra Jesus känd för världen. Med nära nog otålig iver väntar änglarna på vår medverkan. Människor måste ju bli de kanaler genom vilka Gud kan nå människor. Och när vi ger oss själva till Kristus i tveklös överlåtelse, gläder sig änglarna över att de kan tala genom våra röster för att uppenbara Guds kärlek.” – Vändpunkten, s 292.


2. Framtill vilken tid på dygnet fortsatte husbonden att leja arbetare? Matteus 20:6.”I sitt jordiska liv ger oss Frälsaren ett exempel på de helgade liv som kan bli våra om vi kommer att helga våra dagar att göra gott mot de människor som behöver vår hjälp. Det är vår förmån att bringa glädje till de sörjande, ljus till dem som sitter i mörkret, och liv till dem som är på väg mot undergång. Herrens budskap kommer till oss: ’Varför står ni här hela dagen arbetslösa? Verka medan det är dag. Ty natten kommer då ingen kan arbeta längre.’ Varje ord vi talar, varje handling vi utför, som bidrar till andras lycka, kommer att bidra till vår egen lycka och göra våra liv lika Kristi liv.” – Sons and Daughters of God, s 42.

”Många misslyckas att nå upp till evangelii standard. De har en självisk syn på sina egna intressen och försummar att se vad de kan göra för att vara en välsignelse för sina medmänniskor. Kristus önskar inte några dagdrivare i sin vingård. Han begär att var och en skall verka för tid och för evighet.” – Testimonies for the Church, bd 4, s 518.

UTVALDA OCH INVIGDA

3. Hur tillbringade Mästaren natten innan han skulle inviga apostlarna? Varför? Lukas 6:12.”Frälsaren kände de mäns karaktär som han utvalde. Alla deras svagheter och alla deras misstag hade han genomskådat. Han kände de prövningar som de måste genomgå och det ansvar som skulle vila på dem, därför hyste han den ömmaste medkänsla med dessa utvalda. Ensam på berget nära Galileiska sjön tillbringade han hela natten i bön för dem, medan de sov vid bergets fot. Vid solens första strålar sammankallade han dem åter. Han hade något av största vikt att meddela dem.” – Vändpunkten, s 285, 286.

4. Till vilket ämbete kallade han sina apostlar, på grund av det stora behovet av arbetare? Markus 3:13.”Det var på bergssluttningen, inte långt från Gennesarets sjö i de skyddande trädens skugga, som Jesus utvalde tolv av sina medarbetare till att vara apostlar och där höll han också sin bergspredikan.

Det första steget för att organisera den församling som efter Jesu himmelsfärd skulle bli hans representant på jorden, skulle nu tas. …

Jesus hade dragit medarbetare till sig för att sända dem ut som vittnen för honom. De skulle förkunna för världen vad de hade sett och hört av honom. Deras uppdrag var det betydelsefullaste som någonsin getts åt människor. Det var bara Jesu eget ämbete som var högre än deras. De skulle vara Guds medarbetare för att föra frälsningen till världen. Liksom de tolv stammarnas ursprungliga huvudmän i Gamla testamentet står som representanter för Israel, så skulle de tolv apostlarna stå som representanter för den evangeliska församlingen.” - Vändpunkten, s 284, 285.


5. Vilket var dessa utvalda människors särskilda uppdrag? Markus 3:14.”När Jesus hade slutat att undervisa sina apostlar, samlade han den lilla skaran runt omkring sig och böjde knä mitt ibland dem, och lade sina händer på deras huvuden. Så bad han en bön och invigde dem till sin heliga gärning. Och så blev Jesu medarbetare invigda och avskilda till evangelii tjänst.” – Vändpunkten, s 291.

”Det var när Jesus utvalde tolv efterföljare att bli hans apostlar som första steget togs för att organisera en församling. Den skulle efter hans himmelsfärd fullfölja hans uppdrag på jorden. Om detta säger Bibeln: ’Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika.’ (Markus 3:13, 14).

Betrakta den tilltalande scenen. Se på himmelens Majestät, där han sitter omgiven av de tolv som han har utvalt. Han står just i begrepp att avskilja dem för deras arbete. Genom dessa svaga förmedlare, genom sitt ord och sin Ande skall han ställa frälsningen inom räckhåll för alla.” – Löftestiden, s 21.

UPPDRAG OCH SÄRSKILD MAKT

6. Vilket var deras uppdrag från och med den dagen i enlighet med det namn de fick? Lukas 6:13.”Till sina representanter bland människorna valde inte Jesus änglar som aldrig fallit, utan människor med samma böjelser som dem som de skulle försöka rädda. Jesus iklädde sig mänsklig natur för att kunna nå fram till människorna. Det gudomliga måste förena sig med det mänskliga, ty det fordrades både gudomlig och mänsklig natur för att frälsa världen. Det gudomliga behövde det mänskliga, för att det mänskliga skulle bli en föreningslänk mellan Gud och människan. På samma sätt måste det förhålla sig med Kristi tjänare. Människan behöver en kraft utanför och över sig själv som återställer Guds-likheten hos henne och gör det möjligt för henne att utföra ett verk för Gud. Detta gör emellertid inte den mänskliga förmågan värdelös. Det mänskliga lägger beslag på gudomlig kraft. Kristus tar sin boning i människan genom tron, och i samarbete med det gudomliga blir människans förmåga en effektiv kraft till det goda.” – Vändpunkten, s 291.


7. Vilken särskild makt fick de för att utföra sitt uppdrag? Matteus 10:5-8.”I det ljus som har givits mig för länge sedan, visades mig att vårt eget folk, de som sade sig tro på den närvarande sanningen, borde göra detta verk (att predika). Hur skulle de göra det? I enlighet med de anvisningar som Kristus gav till sina tolv apostlar när han kallade dem tillsammans och sände dem ut att predika evangelium.

’Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor.’ (Matteus 10:1).” – Counsels on Health, s 530.

SAMMA MAKT HAR UTLOVATS FÖR IDAG

”Han som kallade dessa fiskare i Galiléen, kallar alltjämt människor till tjänst. Han är lika villig att uppenbara sin makt genom oss som genom sina första efterföljare. Hur bristfälliga och syndfulla vi än är, erbjuder Gud oss att få samarbeta med honom i Kristus. Han inbjuder oss att komma för att få gudomlig undervisning, så att vi, förenade med Kristus, kan utföra Guds uppdrag.” – Vändpunkten, s 291.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.