Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Officerens tro
Officerens tro PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 03:12

26:e läxan - Sabbaten den 27 juni 2009”Det är på detta sätt varje syndare måste komma till Kristus. ’Han frälste oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet.’ (Titus 3:5). När Satan säger att vi är syndare och inte kan hoppas på att få någon välsignelse från Gud, säg honom då att Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. Vi har ingenting att berömma oss av inför Gud, men vad vi kan åberopa oss på nu och alltid, är vår ytterligt hjälplösa belägenhet som gör hans återlösande makt till en nödvändighet.” – Vändpunkten, s 313.

NÖDLÄGE I ETT HEDNISKT HEM

1. I vilket kritiskt läge befann sig tjänaren till en romersk officer som bodde i Kapernaum? Lukas 7:1, 2.”Hövitsmannes tjänare låg hopplöst sjuk, nära döden. Bland romarna var tjänarna slavar. De köptes och såldes på marknadsplatserna och de behandlades hänsynslöst och grymt. Men denne officer behandlade sin tjänare med ömhet och önskade uppriktigt att han skulle bli frisk igen.” – Vändpunkten, s 311.


2. Var denne man övertygad om att Jesus kunde bota hans tjänare? Vem frågade han för att begära denna ynnest av Jesus? Lukas 7:3-5.”Han trodde att Jesus kunde hjälpa honom. Han hade inte sett Frälsaren, men de berättelser han hört om honom, hade gett honom tro. Trots den judiska religionens formalism var denne romare överbevisad om att den stod högre än hans egen. Han hade redan brutit sig igenom den barriär av nationalhat och rasfördomar som skilde erövraren från det erövrade folket.. Han hade visat vördnad för tillbedjan av den sanne Guden och visat vänlighet mot dem som tillbad Gud. I Jesu lära, sådan han på ryktets väg hade lärt känna den, fann han vad han själv längtade efter. Alla hans andliga intressen fann sin motsvarighet i Frälsarens ord. Men han kände sig ovärdig att komma i Jesu närhet och han vädjade till de judiska äldste att frambära hans bön om tjänarens tillfrisknande. De kände till den store Läraren och visste, sade han, hur man skulle komma till honom för att vinna hans ynnest.” – Vändpunkten, s 311, 312.

VITTNANDE OM JESU GUDOMLIG MAKT

3. Vilken stor respekt och tillit var uppenbar i det budskap som officeren sände till Jesus? Lukas 7:6, 7.”Jesus styrde genast sina steg mot officerens hem, men han trängdes av folkskarorna och kunde endast långsamt ta sig fram. Nyheten om hans ankomst gick före honom och i känslan av sin egen ovärdighet sände officeren honom detta budskap: ’Herre, gör dig inte besvär. Jag är inte värd att du går in under mitt tak.’ (Lukas 7:6).

De judiske äldste som uppmanat hövitsmannen att söka Jesus, visade hur långt borta de var från evangelii anda. De insåg inte att erkännandet av deras stora behov var det enda som kunde skänka dem Guds förbarmande. I sin egenrättfärdighet hänvisade de hövitsmannen till Jesus på grund av det som han hade gjort för ’vårt folk’. Men hövitsmannen sade: ’Jag är ovärdig.’ Han hade gripits av Jesu nåd. Han såg sin egen ovärdighet, men ändå var han inte rädd för att be om hjälp. Han litade inte på sin egen godhet, hans argument var hans stora behov. Hans tro närmade sig Jesus i dennes egenskap av Frälsare. Han trodde inte på honom bara som en undergörare utan en mänsklighetens vän och Befriare.” – Vändpunkten, s 312, 313.


4. Vilken auktoritet erkände han också i Jesus, vetande att hans egna befallningar lyddes omedelbart? Lukas 7:8.”På samma sätt som jag representerar den romerska makten och mina tjänare erkänner mig som överordnad, representerar du Guds oändliga makt och allt skapat lyder ditt ord. Du kan befalla sjukdom att försvinna och den skall lyda dig, du kan kalla på dina himmelska budbärare och de skall skänka helande kraft. Säg bara ett ord och min tjänare skall bli frisk.” – Vändpunkten, s 312.

JESU REKOMMENDATION

5. Vad sade Jesus om officerens tro? Lukas 7:9.”Judarna hade ända från barndomen blivit undervisade om Messias’ verk. Patriarkers och profeters inspirerade berättelser och den symboliska undervisning som gavs genom offertjänsten hade varit deras egendom. De hade ringaktat ljuset. Nu fann de ingenting hos Jesus som tillfredsställde dem. Officeren var född och uppfostrad i det kejserliga Roms avgudadyrkan, utbildad som soldat. Han stod skenbart främmande för allt andligt liv på grund av uppfostran och miljö. Han var fortfarande utstött av den judiska fanatismen och av sina egna landsmäns förakt för Israels folk. Ändå förstod han den sanning som Abrahams efterkommande var blinda för. Han väntade inte för att få se om judarna själva tog emot den som utgav sig vara deras Messias. ’Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen’ (Johannes 1:9), och det lyste nu på honom och så hade han, fastän han var långt borta, upptäckt Guds Sons härlighet.” – Vändpunkten, s 313.


6. Vilket svar gav Jesus till officeren när han såg dennes tro? Hur snabbt skedde tillfrisknandet? Lukas 7:10; Matteus 8:13.’Om du kan – säger du. Allt förmår den som tror.’ (Markus 9:23). Det är tron som förenar oss med himmelen och som ger oss styrka i striden mot mörkrets makter. Gud har i Kristus försett oss med medel till underkuvande av varje ont karaktärsdrag, till övervinnande av varje frestelse, hur stark den än må vara. Men många känner, att de saknar tro, och därför håller de sig borta från Kristus. Låt dessa själar i sin hjälplösa ovärdighet kasta sig på den förbarmande Frälsarens nåd. Låt dem inte se på sig själva, utan på Jesus. Han, som botade de sjuka och utdrev onda andar, medan han vandrade bland människorna, är ännu samma allsmäktige återställare. Grip fördenskull dessa hans löften såsom blad från livets träd: ’Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut.’ (Johannes 1:37). Då du kommer till honom, så tro, att han tar emot dig, emedan han lovat det. Du kan inte förgås, om du gör detta – nej, aldrig!

’Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.’ (Romarna 5:8).” – I den store läkarens fotspår, s 68, 69.

SKÖRD I HEDNISKA LÄNDER

7. Var detta ett enskilt fall, eller kommer det att bli många som svarar med liknande tro på Jesu kallelse och få hans välsignelser? Matteus 8:11, 12; Uppenbarelse 22:17.”För Jesus var detta en underpant på det verk som evangelium skulle utföra bland de kringboende folken. Med glädje såg han framåt mot församlandet av människor från alla folk till hans rike. Men med djup sorg skildrade han för judarna vad följden skulle bli om de förkastade hans nåd. ’Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och få vara med Abraham, Isak och Jakob till bords i himmelriket, men rikets barn skall bli utkastade i mörkret därutanför; där skall vara gråt och tandagnisslan.’ Hur många är det inte som alltjämt handlar på ett sätt som kommer att bereda dem samma fatala missräkning? Hur många är det inte i de kristna länderna som föraktar ljuset, medan människor utanför de kristna länderna tar emot Kristi nåd?” – Vändpunkten, s 313, 314.

HEDNINGAR MEDARVINGAR MED JUDARNA

”Jesus längtade efter att få avslöja de djupa sanningens hemligheter som hade varit fördolda under tidsåldrar, att de andra folken skulle vara judarnas ’medarvingar och tillhör samma kropp … och har del i samma löfte.’ (Efesierna 3:6). Denna sanning hade apostlarna haft svårt att förstå. Den gudomlige Läraren fick undervisa dem gång på gång. Genom att belöna hövitsmannens tro i Kapernaum och genom att förkunna evangelium för folket i Sykar hade han redan visat, att han inte delade judarnas intolerans. Men samariterna hade en viss kunskap om Gud och hövitsmannen hade visat vänlighet mot Israel. Nu satte Jesus apostlarna i kontakt med en främling som enligt deras uppfattning inte hade någon som helst rätt framför någon annan bland hennes folk att kunna vänta sig någon hjälp av honom. Han ville ge ett exempel på hur en sådan människa bör behandlas. Apostlarna menade att han var alltför rundhänt i utdelningen av sina nådegåvor. Han ville visa att hans kärlek inte kunde inskränkas till någon enskild folkgrupp eller nation.” – Vändpunkten, s 400, 401.


* * * * * * *


 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.