Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Ordet var hos Gud
Startsida Sabbatsskollektioner Ordet var hos Gud
Ordet var hos Gud PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Administratör   
2009-01-03 01:56

1:a läxan - Sabbaten den 3 januari 2009

 

 

”Medan Guds ord talar om Kristi mänsklighet när han var på denna jord, talar det även tydligt när det gäller hans preexistens. Ordet fanns till som ett gudomligt väsen, ja som den evige Guds Son, ett med sin Fader. Från evighet var han förbundets medlare, Han i vilken alla jordens nationer, både judar och hedningar om de tog emot honom, skulle bli välsignade. ’Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.’ Innan människor eller änglar blev skapade, var Ordet hos Gud, och var Gud.” – Selected Messages, bd 1, s 247.

HANS PREEXISTENS

1. Vilka goda nyheter finns i Gamla testamentet angående Israels ledares preexistens? Mika 5:2 .

 

 

’Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud’ (Psalm 90:2). … Här framställs Kristi preexistens såsom strålar av ljus från den eviga tronen. ’Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar’ (Mika 5:1, 2).” – Selected Messages, bd 1, s 248.

 

2. Vad intygade profeten Jesaja angående Ordets eviga preexistens? Jesaja 9:6.

 

 

”Världens härskare var ej ensam i sitt välgörenhetsverk. Han hade en deltagare – en medarbetare, som kunde uppskatta hans avsikter och dela hans glädje i att förläna sällhet åt skapade väsen. ’I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud.’ (Johannes 1:1, 2). Kristus, Ordet, Guds enfödde Son, var ett med den evige Fadern – ett till natur, karaktär och beslut – det enda väsen, som kunde deltaga med Gud i alla hans tankar och beslut. ’Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.’ (Jesaja 9:6). ’Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar.’ (Mika 5:2). Och Guds Son säger om sig själv: ’Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, … när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom.’ (Ordspråksboken 8:22, 23, 29, 30).” – Patriarker och profeter, s 30.

 

BUDSKAPET OM HANS PREEXISTENS BEKRÄFTAT

3. Vad säger Bibeln om världen vid begynnelsen? Vad fullbordade han? 1 Johannes 1:1; Johannes 1:1.

 

 

”Genom att komma för att bo ibland oss skulle Jesus uppenbara Gud för både människor och änglar. Han var Guds ord – Guds tanke som gjordes hörbar.” – Vändpunkten, s 15.

”Vem är Kristus? Han är den levande Gudens enfödde Son. Hans förhållande till sin Fader är som ordet som uttrycker tanken – en tanke som gjordes hörbar. Kristus är Guds ord. Kristus sade till Filippus: ’Den som har sett mig, har sett Fadern.’ Hans ord var ekot av Guds ord. Kristus var lik Gud, hans härlighets återsken och hans uttryckliga avbild.” – Sons and Daughters of God, s 21.

JESU EGET VITTNESBÖRD

4. Vad berättade Jesus om sin preexistens? Matteus 22:41-46; Johannes 8:58.

 

”När Jesus talade om sin preexistens, leder han tankarna tillbaka genom tidsåldrarna före tiden. Han försäkrar oss att det aldrig har funnits någon tid där han inte var i nära gemenskap med den evige Guden. Han till vilkens röst judarna sedan lyssnade, hade varit hos Gud som en som hade fötts av Gud.” – The Signs of the Times, 29 augusti 1900.

 

5. Hur kallar han sig själv på Bibelns sista sida? Varför? Uppenbarelse 22:13.

 

 

”Kristus Jesus är A och O, ursprunget till Gamla testamentet och uppenbarelsen av det Nya. Båda möter varandra i Kristus. Adam är försonad med Gud genom den andre Adams lydnad, som uppfyllde uppgiften att övervinna Satans frestelser och försona Adams vanhedrande misstag och fall.” – S.D.A. Bible Commentary, bd 6, s 1092, 1093.

”Alla stora sanningar i Bibeln kretsar kring Kristus; rättare sagt, alla leder till honom. Må Kristus framhållas som A och O, begynnelsen och änden av den stora återlösningsplanen. Presentera för människorna sådana ämnen som kommer att stärka deras förtroende för Gud och för hans ord, och led dem att själva studera dess läror.” – Review and Herald, 13 juni 1912.

I HIMLEN INNAN HAN BLEV MÄNNISKA

6. Vilket förhållande fanns av evighet mellan Fadern och Sonen? Johannes 1:1; Johannes 17:24.

 

 

”Av evighet var Herren, Jesus Kristus, ett med Fadern, han var ’Guds egen avbild’, avbilden av hans storhet och härlighet, ’hans härlighets återsken’. – Vändpunkten, s 15.

”Herren Jesus Kristus, Guds gudomlige Son, fanns till av evighet, en särskild person, men ändå ett med Fadern. Han var himlens oförlikneliga härlighet. Han var de himmelska väsendenas ledare, och änglarnas tillbedjan har han fått som rättighet. Den var inte någon stöld. ’Herren ägde mig redan i begynnelsen av sin väg’, förklarade han, ’före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välvde en sfär över djupen …’ (Ordspråksboken 8:22-27).” – Review and Herald, 5 april 1906.

 

7. Vad är skrivet i Bibeln om honom innan han kom till denna jord? Johannes 1:1; Filipperna 2:6; Johannes 17:5; Hebreerna 1:3.

 

 

”Himmelska änglar hade sett den härlighet som Guds Son hade haft hos Fadern, innan världen blev till. Med det djupaste intresse hade de sett fram emot hans ankomst till jorden som en händelse, fylld av den största glädje för alla människor.” – Den stora striden, s 304.

”När Kristus gick in genom de himmelska portarna kröntes han under änglarnas beundran. Så snart denna ceremoni var fullbordad sänkte sig den helige Ande ned över apostlarna i rika strömmar. Kristus blev verkligen förhärligad också med den härlighet som han hade hos Fadern från all evighet.” – Löftestiden, s 39.

TILL BEGRUNDAN

”En annan farlig villfarelse är den lära som förnekar Kristi gudom och existens innan han kom till denna jord. … Ingen kan ansluta sig till denna lära utan att förvränga Bibeln fullständigt. Den inte bara nedsätter människans förståelse av återlösningsverket utan den undergräver också tron på Bibeln som en uppenbarelse från Gud. … Om människorna förkastar de inspirerade skrifternas uttalanden om Kristi gudom är det meningslöst att diskutera frågan med dem. … Ingen som håller fast vid denna villfarelse kan få en korrekt uppfattning av Kristi väsen eller av hans mission och inte heller av Guds stora återlösningsplan för människorna.” – Den stora striden, s 503, 504.

 

* * * * * * *

 

Senast uppdaterad 2010-06-12 17:41
 
Copyright © 2020 Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen. Alla rättigheter reserverade.
Joomla! är en fri programvara publicerad under GNU/GPL Licens.