Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 29

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 32

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JRequest::clean() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 33

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 463

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 464

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 465

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 466

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 467

Strict Standards: Non-static method JRequest::_cleanArray() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/environment/request.php on line 468

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 35

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 39

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::load() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 161

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 138

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 46

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 47

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 50

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 53

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 54

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/loader.php on line 71

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 57

Strict Standards: Non-static method JLoader::register() should not be called statically in /home/sdarrorg/public_html/libraries/joomla/import.php on line 58
Sjundedagsadventistsamfundet Reformationsrorelsen http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=section&id=4 Sat, 19 Sep 2020 21:35:18 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management sv-se Sjundedagsadventister kallade av Gud http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27:sjundedagsadventister-kallade-av-gud&catid=25:about-us&Itemid=30 http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27:sjundedagsadventister-kallade-av-gud&catid=25:about-us&Itemid=30     Rörelsen växte, fick framgång och blev vida spridd. Egendomar och hus köptes och antalet av medlemmar ökade. Efterhand blev rörelsen en kyrka. Under dessa första åren var Sjundedagsadventisterna ett speciellt och annorlunda folk, med ett specifikt budskap.
    Men när Kristi förväntade återkomst blev fördröjd år efter år och när en ny generation ersatte de föregående, började dess strålande hopp och allvarliga budskap att förfalla.
    Genom sin tjänarinna syster E.G White sände Gud tillrättavisningar och förmaningar till församlingen, som vid denna tid hade blivit mer och mer lik världen. Det gick ända till en punkt då ett budskap från Herren förkunnade: Skillnaden mellan de världsliga och många bekännande kristna kan nästan inte urskiljas. Många som tidigare var allvarliga Adventister är omformade till världens seder och bruk, dess vanor och själviskhet.
    I stället för att leda världens människor till lydnad för Guds lag, förenar sig församlingen mer och mer med världen i överträdelser. Dagligen blir församlingen mera omvänd till att bli världsligt sinnade, än till att bli mer allvarliga i sin övertygelse. ( Testimonies Vol 8 s 118 )
    Detta var bara ett av de många budskap som  blev sända till Guds folk, men förmaningarna blev obeaktade.
Budskapet ”Kristus vår rättfärdighet” presenterades år 1888 åt Generalkonferensens session och blev inte accepterat, förutom av några enskilda. Detta förnekande att inte överlämna till den Helige Andes ledning ledde oundvikligt till ett öppet avfall, när Gud prövade dem för lydnad för sin lag. År efter år blev varningsbudskapen mer och mer specifika, till dess att profetian om de fruktansvärda prövningar som väntade Guds folk började att infinna sig. Fruktansvärda prövningar och svårigheter väntar Guds folk. Krigsandan upphetsar nationerna från den ena ändan av jorden till den andra. Men mitt under tiden för svårigheterna  som kommer, blir det en tid av nöd sådan som aldrig har varit någonsin förut på jorden, innan den blev till. Guds utvalda folk kommer att stå oberörda av allt detta. (Testimonies Vol 9, s 17)
Sedan 1914 har denna världen kommit in i en tid av prövningar. Från en politisk kris till den andra, nationerna har varit och de är fortfarande i stora svårigheter. Detta kommer att fortsätta intill tidens slut och Guds folk kommer att bli prövade kontinuerligt.

Församlingen är prövad

    Prövningarna och hindren för att konfrontera Guds folk kommer att öka i omfattning särskilt när det blir krigstider, och tiden för nationernas prövningar. Guds folk kommer att prövas i sin lojalitet emot Gud,  särskilt i  när det gäller att hålla Hans lag, då  det blir krigstider.
    Adventiströrelsen har redan konfronterats med denna prövning, på nationell nivå, under det Amerikanska civilkrigets dagar ( 1861-1865 ). De trofasta på den tiden var tvungna att välja vilken väg de skulle ta i denna konflikt, där både det 4:e och det 6:e budet var involverat. De gick genom denna första prövning utan svårigheter, med Guds stora nåd. Även när en artikel av James White blev publicerad, i tidningen  ”The Review  and Herlad” i augusti månad 1862, under titeln ” The Nation”, vädjade han för att medverka i militärtjänsten för att hjälpa till att avskaffa slaveriet. Församlingen tog ett korrekt beslut, efter att Gud hade givit en klar vision till syster White angående detta ämne. ” Jag blev visad att Guds folk, som är hans speciella skatt på jorden, inte kan engagera sig i detta perplexa kriget, därför att det är rakt emot varje princip av dess tro. I militärtjänsten kan de inte lyda sanningen och på samma gång de överordnades fordringar. Det skulle bli ett konstant våld mot samvetet. Världsliga män är styrda av världens principer. De kan inte erkänna någonting annat. Världslig policy och offentlig opinion kompromissar i principer om att få igång de bestämmande, att få saker och ting utförda och sedan leder dem till att göra det som de tycker är rätt.
    Men Guds folk kan inte bli styrda av dessa  motiv. Guds ord  och Hans lag skriven i själen, är ande och liv, och det finns kraft i dem att bringa oss i underkastelse, respekt och lydnad för dessa bud.
    Jehovas tio bud är fundamentet till all rättfärdighet och goda lagar. De som älskar Guds bud kommer att anpassa sig till varje god lag i landet.
    Men om de styrandes fordringar är sådana så att de kommer i konflikt med Guds lagar, är den enda frågan som man borde ställa sig: Skall vi lyda Gud eller människor? ( Testimonies Vol 1 s 361 )

    Regeringen erbjöd tre alternativ för sjundedagsadventister som inte ville deltaga I kriget under civilkrigets dagar i Amerika .

Dessa var:
 
1.Att arbeta på sjukhus.
2.Att ta hand om frigivna slavar
3.Att betala 300 US $ dollar i ersättning.

    Den exekutiva kommitten  av Sjundedags Adventisternas generalkonferens, riktade en redogörelse över sina principer till dåvarande guvenören i Michigan den 2 Aug. 1864, av vilka de nämnde följande stycke; sammanslutningen av kristna som kallar sig Sjundedagsadventister, och som tar Bibeln som grund för sin tro och handlande. De är enhälliga i sin syn om att deras lärosatser är rakt emot andan om att praktisera krig. Följdaktligen har det alltid varit emot vårt samvete att bära vapen. Om det finns något stycke i Bibeln såsom vi som ett folk, kan peka på mer än något annat, så är det vår tro på de tio buden, vilka vi betraktar som den allenarådande lagen och varje rättesnöre (för gudomligt bud) som vi tar som det viktigaste och är det mest uppenbara i Bibeln. Det fjärde av dessa bud, påkallar vila på veckans sjunde dag; det sjätte budet talar om för oss att det är förbjudet att ta livet av någon människa, enligt vår syn att se det kan inget av dessa saker bli observerade då man gör militärtjänst. Vårt handlande har varit oförändrat och i överensstämmelse med dessa principer. På grund av detta har vårt folk inte känt sig fria att anmäla sig till militärtjänsten. Inte i någon av vårt samfunds litteratur har vi proklamerat eller uppmuntrat människor att bära vapen, eller delta i militärtjänst, som är ett våld mot våra principer. Vi har varit villiga att  hjälpa varandra att betala 300 dollar i ersättning, hellre än att föra våld mot våra principer. Och så länge denna åtgärd blev allmänt tillämpad, ansåg vi inte att det var nödvändigt att göra något offentligt uttalande om vår inställning angående denna fråga. - In Time of War, s 58.

    Under civilkriget kallades  denna position för icke –stridande soldat. Sedan dess har denna term blivit förändrad ett par gånger. Idag betyder icke-stridande soldat    att man som har en tjänst inom militären och gör alla andra saker som förekommer där, utan att bära vapen  Från början betydde den här termen att man tog avstånd från att gå med i militärtjänsten. Idag vill vi kalla det för samvetsbetänklig invändning till allt som har med krig att göra.
    Pionjärerna förstod på detta sätt sanningen och de höll sig till det som hade visats dem och de upprepade deklarationen från 1865. Vi går med på att erkänna det som den  civila myndigheten bestämmer eftersom den är fastställd av Gud, så att ordning, rättvisa och fred kan hållas i landet, då kan Guds folk ha lugnt och rofyllt liv. I överensstämmelse med detta faktum, erkänner vi rättvisan av att överlämna skatt, samt ära och vördnad mot den civila myndigheten, så som det är tillförordnat i det Nya Testamentet. Därmed överlämnar vi gärna det som ”tillhör Caesar” som skriften säger är hans, men är ändå tvingade att lyda Guds vilja mera  och avböja oss ifrån allt deltagande i krigsgärningar och blodspillan, vilket är oförenligt med de plikter som vår Gudomlige Mästare har mot våra fiender, och de rättrogna som blev uteslutna ur olika kyrkor och samfund, i vissa länder i Europa var ofta ensamma och förföljda utan att ha någon kyrka. Adventisternas Generalkonferens ändrade sina principer för att sympatisera med de fallna ledarna i Europa. Med vetskap om att de tidigare hade sagt: vi är tvingade att avvika från allt deltagande i krigföring och blodspillan, som är emot de principer som vi har mot vår Gudomlige Mästare, mot våra fiender och mot mänskligheten. (Sjundedags Adventister och de civila myndigheterna s.11.)

    År 1917 blev ett baner förstorat – vi anhåller om att vår religiösa övertygelse tas i beaktande av de ledande auktoriteterna, att vi kan få tjäna vårt land, på de grunder som inte strider mot vårt samvete och vår lydnad mot Guds lag, såsom han har uppenbarat i dekalogen – de tio Guds bud, som finns förklarat i Kristi lära och som han har gett oss exempel på i sitt liv. (Seventhday Adventists Civil Goverments p. 11.)

    Nu säger de att deras medlemmar är villiga att tjäna sitt land på dessa specifika grunder. Denna deklaration skiljer sig från den som blev skriven 1865, där de vägrade allt deltagande i krigshandlingar.
Efter att krigets fasor tonade ner 1918, kunde de som hade blivit uteslutna av kyrkorna i de olika länderna, bestämde att få kontakt igen.
    År 1919 blev reformationsrörelsen ( som de kallade sig ) organiserad och fick tillstånd att predika och hålla de vanliga Adventistiska lärorna. Detta hejdade dem inte att vädja till Generalkonferensen i Amerika så att de kunde rätta till deras misstag som de gjorde vid sitt avfall från den sanna tron. Möten blev hållna, ett av dem i Friedensau i Tyskland 1920, och en petition så att de lyssnade till vad som gjort till sessionen av Generalkonferensen 1922 i San Francisco  Kalifornien, men alla ansträngningar för att rätta till det fruktansvärda misstaget som hade blivit gjort förfelades. Slutligen år 1925 fick reformationsrörelsen etablerat sina trosprinciper, som innehöll de riktiga trospunkterna i den Adventistiska tron. I denna form hade de profetiorna från Guds tjänarinna , som dog 1915 ( när hennes råd och varningar blev öppet nedtrampade och bortkastade ) angående att en reformation skulle kunna fullföljas. Guds folk i denna slutliga tid är identifierade i skriften som kvarlevans församling. Det samma som de sex kyrkorna i Uppenbarelseboken kap 2 och 3, den sista församlingen, Laodicea har en kvarleva av trofasta som kommer att segra. Detta är kvarlevan som håller Guds bud och följer profetians Andes instruktioner, Uppenbarelseboken 12:17. Deras enda säkerhet är den gudomliga vägledningen: För lagen och vittnesbörden; om de inte talar enligt detta ord, är det på grund av att det inte finns ljus i dem Jesaja 8:20.

Frihet att överträda

    Samma prövning blev upprepad under andra världskriget, för tredje gången, med samma och även värre resultat.
Nuförtiden är den försvarade principen publicerad av Adventister överallt: ” vi ger frihet åt varje medlem absolut frihet att göra militärtjänst  sitt land, i varje land och alla platser, allt enligt den enskildes samvete och övertygelse”. Den politiska deklarationen i den Europeiska divisionen, i Schweiz och i Maj mån 1934, kom Generalkonferensen att fastslå denna norm, så som de har gjort sedan dess många gånger. Församlingen försöker inte att tvinga någon individuellt av sina medlemmar, men varje person skall få ha kvar sin egen övertygelse. ( Seven-Day Adventists and civil Government p. 12. )
    Som Reform Adventister protesterar  vi mot denna förmätenhet, och mot Adventist ledarna när de ger frihet åt människor att överträda Guds lag.
    ”Vi är fria att ta avstånd från Herrens krav och sätta upp en standard för plikt för dem själva”, det skulle bli en variation av standarden för att passa olika åsikter och regeringar. Människans vilja blir den mest dominanta, och den höga viljan av Gud och hans avsikt av kärlek till sina skapade varelser blir missbedömd och missrepresenterad. Jesu Bergspredikan s.51.
    I harmoni med det inspirerande ordet skall vi tala emot de många överträdelserna förnekande eller öppen avvisning, i olika aspekter av det dyrbara ljus som Gud har givit åt sitt folk. Denna protest skall inte bli presenterad som något som man uppfattar som om att jag är heligare än du. Vi är alla syndare med ett akut behov av att få del av Jesu Kristi rättfärdighet.
    Men han har lovat sitt folk, att den närvarade sanningen skall komma ut i världen. Vad kommer att hända om Adventist människorna tillåter att detta dyrbara ljus blir satt under skäppan eller till och med att det blir  kvävt och utsläckt.
    Resultatet av avfallet? De flesta av de uppriktiga adventisterna håller med om att en reformation är nödvändig i deras församling, men de ser inte att en sådan Reformation gör att det blir en separation. Läs följande uttalande från profetians Ande. Eftersom livets ljus förkastades av de rådande auktoriteterna på Kristi tid, så har det blivit förkastat i varje efterföljande generation. Åter och åter i Kristi historia har det varit ett tillbakadragande  från Juda som  har blivit reparerad. När Reformationsrörelsen predikade Guds ord hade de ingen tanke på att separera sig från den etablerade församlingen, men de religiösa lärarna ville inte tolerera ljuset, och de som bar det vidare blev tvingade att söka en annan klass, som längtade efter sanningen.
    I våra dagar är det endast få av de som bekänner sig till Reformationen som är i Adventkyrkan. Bara några få av dem är några eldsjälar. Endast få lyssnar till Guds röst, och är villiga att acceptera sanningen hur den än blir presenterad, ofta är det så att de som följer i Reformens fotspår är tvingade att vända sig bort från de olika samfunden som de tycker om, i den ordningen för att förklara den enkla läran i Guds ord. Många gånger är det så att de som söker efter ljus är av samma lära är tvingade att lämna sina fäders kyrka för att de skall kunna visa lydnad. (Vändpunkten) ”The Disire of Ages" p. 232.
    Ofta är det så att Adventistledarna  klassificerar denna reformationsrörelse av år 1914, som en missrepresenterad gren, eller ett samfund som skiljer sig helt från dess åsikter. Men det var faktum, separationen av sjundedags adventist kyrkan från den stadiga plattformen av den närvarande sanningen, och utdrivandet av de trofasta medlemmarna, som orsakade att Reformationsrörelsen kom till. Och så, den behövda och väntade reformationen från adventistkyrkan blev utförd.
    Reformationsrörelsen står stadigt och starkt på den närvarande sanningens grund i hela världen av idag. Vårt sanna intresse är för de allvarligt troende Adventisterna, som tror på de tre änglarnas budskap och vill leva efter dem. Gud har ett folk, en församling där alla kan glädja sig i den rena sanningen som blev given åt Adventisterna genom Guds Ande.]]>
imssdarr@yahoo.se (Administratör) Om oss Thu, 12 Oct 2006 16:50:48 +0000
Trosbekännelse http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22:trosbekaennelse&catid=29:principles&Itemid=29 http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22:trosbekaennelse&catid=29:principles&Itemid=29  

]]>
imssdarr@yahoo.se (Administratör) Våra principer Wed, 11 Oct 2006 22:13:58 +0000
Om IMS http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25:om-ims&catid=25:about-us&Itemid=28 http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25:om-ims&catid=25:about-us&Itemid=28 The International Missionary Society, Seventh-day Adventist Church,
Reform Movement is a fundamental Christian faith which takes the Bible (of 66 books), and the Bible only, as its creed. The writings of the Spirit of Prophecy (by Ellen G. White) are also considered inspired.

The primary objective of this organization is to fulfill the commission of Jesus Christ: "Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world." Matthew 28:18-20.

As Christ sought the well-being of mankind as a whole, we also are committed to promoting the peace and harmony of the world community by spreading the knowledge of the Bible, especially the principles of the Decalogue, by living and preaching the inspiring teachings of Jesus Christ and by educating members and the general populous in sound health principles. Public health and welfare are promoted by encouraging a simple, healthful way of living and by discouraging all within our influence, from using alcohol, nicotine, and all other harmful substances. Furthermore, we choose a lifestyle in harmony with God's original design for man at creation.

In addition to weekly worship services, we conduct lectures (public and private), hold Bible classes, give educational instruction, and publish and distribute literature for both young and old. Wherever possible, institutions of learning (for the education of young people) and sanitariums (for the healing of body, soul, and spirit) are established.

In harmony with the above, and understanding that any real change of habits and lifestyle can come about only through a true heart relationship with God (conversion), we limit ourselves to charitable and benevolent activities toward all mankind and refuse participation of any kind of bloodshed, public demonstrations, and politics.

Every honest, sincere individual who is committed to the basic principles of this organization and personally makes a covenant with God through baptism by immersion, may be a member.

Support of this organization comes from the tithes and offerings of its members and friends and is used for the spreading of the gospel.

"To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them." Isaiah 8:20. All who commit their lives to following the principles of the Holy Scriptures will be united under the government of Jesus Christ and, one day, will be a part of His eternal kingdom. To them the King of kings and Lord of lords will say, "Come, ye blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Matthew 25:34.

]]>
imssdarr@yahoo.se (Administratör) Om oss Wed, 11 Oct 2006 00:42:31 +0000
Vår mission http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:var-mission&catid=25:about-us&Itemid=53 http://sdarr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=20:var-mission&catid=25:about-us&Itemid=53
     The church is God's fortress, His city of refuge, which He holds in a revolted world. . . . 
     During ages of spiritual darkness the church of God has been as a city set on a hill. From age to age, through successive generations, the pure doctrines of heaven have been unfolding within its borders. Enfeebled and defective as it may appear, the church is the one object upon which God bestows in a special sense His supreme regard. It is the theater of His grace, in which He delights to reveal His power to transform hearts. 

     As the rays of the sun penetrate to the remotest corners of the globe, so God designs that the light of the gospel shall extend to every soul upon the earth. . . . At this time, when the enemy is working as never before to engross the minds of men and women, we should be laboring with increasing activity. Diligently, disinterestedly, we are to proclaim the last message of mercy in the cities--in the highways and byways. All classes are to be reached. As we labor we shall meet with different nationalities. None are to be passed by unwarned. The Lord Jesus was the gift of God to the entire world--not to the higher classes alone, and not to one nationality, to the exclusion of others. His saving grace encircles the world. Whosoever will, may drink of the water of life. A world is waiting to hear the message of present truth.  -E.G. White, God's Amazing Grace, 338.]]>
imssdarr@yahoo.se (Administratör) Om oss Mon, 09 Oct 2006 08:33:57 +0000