Startsida

Välkommen till din nya webbplats. Det här är din startsida, som de flesta besökarna kommer att se när de kommer till din webbplats för första gången.

Om oss

Du kanske är konstnär och vill presentera dig själv och dina arbeten här, eller så kanske du är ett företag som vill berätta om din vision.

Trosbekännelse

  • Den allvise, kärleksfulle Guden skapade allt i universum genom sin Son Jesus Kristus. Han är dess ägare och upprätthållare.
  • Jesus Kristus mottog utmaningen av Guds kärleksfulla ledarskap, auktoritet och kom till världen i köttslig gestalt. För att försona världen med sig själv, genom sin Sons liv, död och uppståndelse.
  • Den helige Ande är Jesu representant på jorden, som övertygar om synd, leder oss till sanningen och ger oss styrka att övervinna all orättfärdighet.
  • Bibeln är ett vittnesbörd av Guds samröre med mänskligheten och normgivande för all undervisning. De tio buden är en återgivning av Guds karaktär och grunden för varje varaktig reform.
  • Guds folk som är i harmoni med Hans ord och under ledning av Guds helige Ande. Kallar människor på alla platser, att bli försonade med Gud, genom tro på Jesus.
  • Bibelns profetior uppenbarar att jordens historia snart kommer att sluta, med det synliga återvändandet av vår Herre Jesus Kristus, såsom konung, för att avhämta alla som har accepterat Honom som världens enda Frälsare och deras HERRE.

Nyheter

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!

Kontakta oss

Detta är en sida med viss grundläggande kontaktinformation, såsom adress och telefonnummer. Du kan även prova något tillägg för att lägga till ett kontaktformulär.